Okruh Švýcarskem francouzské Chamonix a Lichtenštejnsko

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Švýcarsko
Ubytování: Okruh Švýcarskem + Zermatt a Matterhorn
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: Program č. 1 (5 dní)
cena zahrnuje :
autobusovou dopravu
1x ubytování s polopenzí (bufet) a
1x ubytování se snídaní (servírovaná)
průvodce a služby CK
pojištění CK proti úpadku.
Program č.2 (6 dní)
Cena zahrnuje:
autobusová doprava
2x ubytování s polopenzí (bufet) a
1x ubytování se snídaní (servírovaná)
průvodce a služby CK
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: večeře ve Wangenu (polévka nebo salát+hlavní jídlo+zmrzlina nebo dort) -700 Kč (26 €)
jednolůžkový pokoj 1.700 Kč (65€).
Doporučené kapesné na vstupy prg.č.1: cca 55 € (Rýnské vodopády, loď Ženeva, lanovka Chamonix – červen až září)
PROGRAM č.2 (6 dní):
Příplatky: večeře ve Wangenu (polévka nebo salát+hlavní jídlo+zmrzlina nebo dort) -700,-Kč (26 €), komplexní pojištění včetně storna 216,-Kč/os. (8,-€), jednolůžkový pokoj 2.300,-Kč (88,-€).
Doporučené kapesné prg. č. 2: cca 120 € (lanovka Gornegrad, lanovka Chamomix, Rýnské vodopády, loď Ženeva).
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Popis

1. den: V odpoledních hodinách jsou možné svozy ze Slovenska (Žilina – Brno), odjezd z Brna je v cca 21:00 hod., přes Prahu a Rozvadov do Německa a Švýcarska.
2. den: dopoledne příjezd do malebného starobylého městečka s historickým jádrem ze 14. století - STEIN NAD RÝNEM. Pokračujeme ke světoznámým RÝNSKÝM VODOPÁDŮM, které budeme obdivovat z několika vyhlídek. Následuje projížďka lodí pod vodopády. Odpoledne přesun do Bernu, kde se při procházce městem seznámíme s katedrálou sv. Vincence, budovou parlamentu, centrem a hlavní třídou města. Dále zavítáme do krásného lázeňského města MONTREUX, zastávka v centru na břehu Ženevského jezera u sochy Fr. Mercuryho. Pokračujeme do MARTIGNY – bývalého římského sídla (koloseum, hrad..). Ubytování do 3*hotelu. Volno, možnost večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Francie do CHAMONIX, světoznámého horského městečka pod MONT BLANCEM, Cestou uvidíme vodopády, ledovce, přírodní scenérie. V Chamonix odpočinek, procházka po horském středisku s překrásnými pohledy na masiv Mont Blanc. Možnost výjezdu lanovkou na Planpratz (2.000 m.n.m., v provozu od června do září). Odpoledne odjezd do ŽENEVY. Zde můžeme obdivovat Anglickou zahradu, květinové hodiny, symbolický, 140 metrů vysoký vodotrysk na kraji jezera. Projížďka lodí po Ženevském jezeře (1 hod..). Dále uvidíme pobřežní promenádu, sídlo organizace OSN, atd. Po prohlídce okolí Ženevského jezera a části města přejezd do WANGENU, kde se nachází vzácná švýcarská památka – dřevěný most ze 14. století přes řeku Aare. Ubytování ve 3* hotelu, možnost večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do INTERLAKENU, prohlídka města s možností nákupu v obchodním domě Migros. Horskou krajinou přes další průsmyk se dostaneme do střední části Švýcarska, kde Vás čeká prohlídka malebného města LUZERNU. Romantickou cestou kolem jezera VIERWALDSTATERSEE projedeme k bájnému ALTDORFU. Prohlédneme si město i sochu Viléma Tella, legendárního švýcarského hrdiny a poté zavítáme do SCHWYZU, kde vznikla švýcarská konfederace. Uvidíme malbami krásně vyzdobenou radnici a skanzen nejstarších domů Švýcarska. Následuje průjezd horskými městy a vesnicemi kolem jezer až do GLARENSKÝCH ALP. Ve večerních hodinách příjezd do VADUZU, prohlídka hlavního města jednoho z nejmenších států světa, LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ. Možnost nákupu suvenýrů, čokolády. Odjezd do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách do Prahy (cca do 5:00 hod.) a do Brna (cca do 8:00 hod.).

PROGRAM č.2 (6 dní):
Program se stejným obsahem jako u č. 1, navíc jeden den a jedna noc s poznáním oblasti kantonu Valis - ZERMATT a MATTERHORN.
Den navíc zahrnuje: Po snídani odjezd do oblasti MATTERHORNU přes městečko Visp do Täsche, kde budeme pokračovat vláčkem nebo minibusy do ZERMATTU. Doporučujeme vyjet horským vláčkem (zubačkou) na vyhlídkovou plošinu GORNEGRAD (3.130 m.n.m.), kde je možnost vidět až 25 pohoří převyšující výšku 4.000 m.n.m., včetně MATTERHORNU (4.478 m.n.m.), nejvyššího vrcholu Švýcarska DUFOURSPITZE (4.636 m.n.m.), i největšího evropského ledovce, ležících v masivu Monte Rosa. Ubytování v 3*hotelu, možnost večeře, nocleh.Ubytování


PROGRAM:
1. den: V odpoledních hodinách svozy ze Slovenska (Žilina - Brno), odjezd z Brna v cca 21:00 hod., přes Prahu a Rozvadov do Německa a Švýcarska se zastávkami při dálničním tahu.
2. den: dopoledne příjezd do malebného starobylého městečka s historickým jádrem ze 14. století - STEIN NAD RÝNEM. Pokračujeme ke světoznámým RÝNSKÝM VODOPÁDŮM, které budeme obdivovat z několika vyhlídek. Následuje projížďka lodí pod vodopády. Odpoledne přesun do Bernu, kde se při procházce městem seznámíme s katedrálou sv. Vincence, budovou parlamentu, centrem a hlavní třídou města. Dále zavítáme do krásného lázeňského města MONTREUX, zastávka v centru na břehu Ženevského jezera u sochy Fr. Mercuryho. Pokračujeme do MARTIGNY – bývalého římského sídla (koloseum, hrad,…). Ubytování do 3*hotelu. Volno, možnost večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Francie do CHAMONIX, světoznámého horského městečka pod MONT BLANCEM, Cestou uvidíme vodopády, ledovce, přírodní scenérie. V Chamonix odpočinek, procházka po horském středisku s překrásnými pohledy na masiv Mont Blanc. Možnost výjezdu lanovkou na Planpratz (2.000 m.n.m., v provozu od června do září). Odpoledne odjezd do ŽENEVY. Zde můžeme obdivovat Anglickou zahradu, květinové hodiny, symbolický vodotrysk na kraji jezera. Projížďka lodí po Ženevském jezeře (1 hod..). Dále uvidíme pobřežní promenádu, sídlo organizace OSN, atd.. Po prohlídce okolí Ženevského jezera a části města přejezd do WANGENU, kde se nachází vzácná švýcarská památka – dřevěný most ze 14. století přes řeku Aare. Ubytování ve 3* hotelu, možnost večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do INTERLAKENU, prohlídka města s možností nákupu v obchodním domě Migros. Horskou krajinou přes další průsmyk se dostaneme do střední části Švýcarska, kde Vás čeká prohlídka malebného města LUZERNU. Romantickou cestou kolem jezera VIERWALDSTATERSEE projedeme k bájnému ALTDORFU. Prohlédneme si město i sochu Viléma Tella a poté zavítáme do SCHWYZU, kde vznikla švýcarská konfederace. Uvidíme malbami krásně vyzdobenou radnici a skanzen nejstarších domů Švýcarska. Následuje průjezd horskými městy a vesnicemi kolem jezer až do GLARENSKÝCH ALP. Ve večerních hodinách příjezd do VADUZU, prohlídka hlavního města jednoho z nejmenších států světa, LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ. Možnost nákupu suvenýrů, čokolády. Odjezd do ČR.  
5. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách do Prahy (cca do 5:00 hod.) a do Brna (cca do 8:00 hod.)

Doprava

Nástupní místa:
Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Střechov, Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Rozvadov.
Svozy za příplatek po trase:
Žilina – Trenčín – Uherské Hradiště,
Bratislava do Brna.

Program zájezdu

1. den

V odpoledních hodinách svozy ze Slovenska (Žilina – Brno), odjezd z Brna v cca 21:00 hod., přes Prahu a Rozvadov do Německa a Švýcarska se zastávkami při dálničním tahu.

2. den

Ráno příjezd do LINDAU, ležícího u Bodamského jezera. Následuje přejezd do malebného starobylého městečka s historickým jádrem ze 14. století - STEIN NAD RÝNEM. Pokračujeme ke světoznámým RÝNSKÝM VODOPÁDŮM, které budeme obdivovat z několika vyhlídek. Následuje projížďka lodí pod vodopády. Odpoledne přesun do Bernu, kde se při procházce městem seznámíme s katedrálou sv. Vincence, budovou parlamentu, centrem a hlavní třídou města. Odjezd na ubytování do 3*hotelu. Volno, možnost procházky do nedalekého WANGENU, kde se nachází vzácná švýcarská památka - dřevěný most ze 14. století přes řeku Aare. Možnost večeře, nocleh.

3. den

Po snídani zavítáme do krásného lázeňského města MONTREUX, zastávka v centru na břehu Ženevského jezera u sochy Fr. Mercuryho, prohlídka tržiště. Dále pokračujeme přes průsmyky a horskou vyhlídku MARTIGNY (zastávka) do Francie do CHAMONIX, světoznámého horského městečka pod MONT BLANCEM, Cestou uvidíme vodopády, ledovce, přírodní scenérie. V Chamonix odpočinek, procházka po hor-ském středisku s překrásnými pohledy na masiv Mont Blanc. Možnost výjezdu lanovkou na Planpratz (2.000 m.n.m., v provozu od června do září). Odpoledne odjezd do ŽENEVY. Zde můžeme obdivovat Anglickou zahradu, květinové hodiny, symbolický vodotrysk na kraji jezera. Projížďka lodí po Že-nevském jezeře (1 hod..). Dále uvidíme pobřežní promenádu, sídlo organizace OSN, atd.. Po prohlídce okolí Ženevského je-zera a části města se vrátíme do hotelu. Možnost večeře, nocleh.

4. den

Po snídani odjezd do oblasti MATTERHORNU přes městečko Visp do Täsche, kde budeme pokračovat vláčkem nebo minibusy do ZERMATTU. Doporučujeme vyjet horským vláčkem (zubačkou) na vyhlídkovou plošinu GORNEGRAD (3.130 m.n.m.), kde je možnost vidět až 25 pohoří sahajících do výšky 4.000 m.n.m., včetně MATTERHORNU (4.478 m.n.m.), nejvyššího vrcholu Švýcarska DUFOURSPITZE (4.636 m.n.m.), i největšího evropského ledovce, ležících v masivu Monte Rosa. Ubytování ve Villars ve 4*hotelu, možnost večeře, nocleh.

5. den

Po snídani odjezd do INTERLAKENU, prohlídka města s možností nákupu v obchodním domě Migros. Horskou kraji-nou přes další průsmyk se dostaneme do střední části Švýcar-ska, kde Vás čeká prohlídka malebného města LUZERNU. Ro-mantickou cestou kolem jezera VIERWALDSTATERSEE proje-deme k bájnému ALTDORFU. Prohlédneme si město i sochu Viléma Tella a poté zavítáme do SCHWYZU, kde vznikla švý-carská konfederace. Kromě malbami krásně vyzdobené radni-ce, navštívíme i skanzen nejstarších domů Švýcarska. Násle-duje průjezd horskými městy a vesnicemi kolem jezer až do GLARENSKÝCH ALP. Ve večerních hodinách příjezd do VADU-ZU, prohlídka hlavního města jednoho z nejmenších států svě-ta, LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ. Možnost nákupu suve-nýrů, čokolády. Odjezd do ČR.

 

→ Přejít na 2 termíny dovolené Okruh Švýcarskem francouzské Chamonix a Lichtenštejnsko
v cenách od 7 290 Kč