Rhodos A Kos, Nejkrásnější Dodekanéské Ostrovy

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Řecko
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Rhodos, Kos – Praha včetně letištních tax
transfery z/na letiště, trajekt Rhodos – Kos
dopravu autokarem na výlety po ostrově Rhodos a Kos dle programu
9x ubytování v hotelu*** v letoviscích u moře - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (5x na Rhodosu, 4x na Kosu)
9x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lodní a fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč s možností připoj. vyššího storna +250 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 19.09. - 28.09. odjezd L2, L3

Popis

Vydejte se s námi poznat krásu Dodekanéských ostrovů roztroušených v Egejském moři, které tvoří nejjižnější skupinu řeckých ostrovů a nabízejí snad vše, co od dovolené očekáváme. Teplé počasí od května do října, vyhlášené pláže, čisté moře, pestrou krajinu a historické památky. Navštívíme oblíbené ostrovy Rhodos i Kos a podnikneme i výlety za poznáním okolních Dodekanéských ostrovů - Symi, Kalimnos a Nisiros. ostrov Rhodos: Kameiros – údolí Petaloudes - Filerimos – Rhodos - Lindos – ostrov Sými - ostrov Kos: Zia – Asklipio - Kos - ostrov Nisyros – ostrov Kalymnos

+ VÝLETY NA SYMI, KALYMNOS, NISYROS

1. den zájezdu Přílet na OSTROV RHODOS , odjezd na ubytování do přímořského letoviska u městečka Rhodos. V závislosti na příletu procházka turistickým střediskem nebo individuální volno na pláži. 2. den zájezdu Celodenní prohlídka toho nejzajímavějšího z ostrova Rhodos. Archeologická lokalita KAMEIROS , jedno ze tří hlavních rhodoských starověkých měst, jehož počátky sahají do 2 tisíciletí před naším letopočtem, rozsáhlé vykopávky antického městského státu, pozůstatky amfiteátru, chrámu, lázní, kašny i domů. Poté přejedeme do oblasti PETALOUDES - Údolí motýlů, tiché romantické údolí, kde se v létě slétají houfy motýlů přástevníka kostivalového, kostelík Moní Panagías Kalopetras. Pokračujeme k hoře FILERIMOS , akropole antického města. V archeologické lokalitě jsou k vidění pozůstatky klášterního kostela, chrámu Dia a Athény. Po křížové cestě dojdeme až k jedinečné vyhlídce na město a západní pobřeží ostrova. Na závěr dne hlavní město RHODOS (UNESCO), romantika historického centra, podvečerní procházka, přístav Mandraki , kde prý stál jeden z divů světa Rhódský kolos. Průchod silnými obrannými johanitskými hradbami, středověká ulička Johanitských rytířů, uvidíme Palác velmistrů , mešitu sultána Suleymana, den zakončíme na Hypokratově náměstí v centru města s množstvím taveren, kaváren a barů. 3. den zájezdu Půldenní výlet do městečka LINDOS (UNESCO), které si uchovává své původní kouzlo. Jedna z největších turistických atrakcí a jedno z nejhezčích měst celého Řecka. Bílé městečko s romantickými uličkami, nad kterým ční mohutná akropole s pevností, výhledy na moře a Lindos, prohlídka akropole s chrámem bohyně Athény . Zátoka pod městem nabízí atraktivní koupání! Cestou zpět uvidíme kostelíček patronky celého ostrova Tsambiky. Odpoledne návrat na hotel, pobyt u moře. 4. den zájezdu Pobyt u moře , doporučujeme návštěvu vyhlášené dlouhé písečné pláže Faliráki . 5. den zájezdu Pobyt u moře nebo fakultativně celodenní lodní výlet na skalnatý OSTROV SÝMI , krásné hlavní město SÝMI s klasicistními domy a zdobenými kostely, město bývalo největším vývozcem mořských hub a ve své době dokonce ještě lidnatější než Rhodos. Procházka nejzajímavějšími místy kdysi velmi bohatého ostrova, oběd v jedné z místních rybích restaurací. Na závěr pravoslavný klášter archanděla Michaela v zálivu Ponormítis, patron ostrova a ochránce námořníků. 6. den zájezdu Přejezd trajektem na OSTROV KOS , druhý největší ostrov Dodekanés, oplývající archeologickými památkami, helénistickými a římskými zříceninami. V případě zájmu procházka turistickým střediskem, kde budeme ubytováni, individuální volno na pláži, koupání. 7. den zájezdu Celodenní výlet po ostrově Kos. První zastávkou bude typická řecká vesnička ZIA , ležící na úpatí nejvyšší hory ostrova, dále prohlídka archeologického naleziště ASKLIPIO , s bílými mramorovými terasami, Chrámem Boha zdraví, který byl založen nedlouho po Hippokratově smrti, jedná se o jeden z pouhých tří chrámů tohoto božstva v Řecku. Hlavní město KOS , v jehož centru se nachází Hippokratův platan, pod nímž dle tradice Hippokratés učil své žáky lékařství. Největší antická památka města starověká agora s několika chrámy, podlahovými mozaikami a místním tržištěm. 8. den zájezdu Pobyt u moře nebo lodní výlet na OSTROV NISYROS (cca 40 €), ostrov sopečného původu, jedná se v podstatě o kráter spící sopky. Můžeme se projít v srdci hlavního kráteru, který je doslova měsíční krajinou a z puklin v zemi vystupují páry a sirné krystaly. Výjimkou není ani bublající bahno, vskutku jedinečný zážitek, možnost koupání. 9. den zájezdu Pobyt u moře nebo lodní výlet na OSTROV KALYMNOS (cca 20 €), čtvrtý největší ostrov v Dodekanéském souostroví, ostrov nabízí barevný podmořský svět, bělostné domečky, romantické zátoky a pláže a je označován za nejpůvabnější z celého souostroví. Procházka po hlavním městě ostrova POTHIA . Poté připlujeme k malému ostrůvku PSERIMOS , který je označován za "ráj na zemi" a v klidném zálivu bude čas na koupání a odpočinek na bílé písčité pláži. 10.den zájezdu Odlet do Prahy v ranních hodinách.

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Rhodos A Kos, Nejkrásnější Dodekanéské Ostrovy
v cenách od 25 890 Kč