Španělsko - Andalusie

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Španělsko
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
10x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
10x snídani
6x večeři v hotelu u moře v oblasti Málagy
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk.pokoj 4700 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč
vstupné do Alhambry s rezervací 900 Kč - nutno objednat při přihlášení, rezervaci španělská CK však potvrdí až měsíc před zájezdem, nebude-li, částka bude klientovi obratem vrácena
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
10x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
10x snídani
6x večeři v hotelu u moře v oblasti Málagy
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk.pokoj 4700 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč
vstupné do Alhambry s rezervací 900 Kč - nutno objednat při přihlášení, rezervaci španělská CK však potvrdí až měsíc před zájezdem, nebude-li, částka bude klientovi obratem vrácena
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
10x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
10x snídani
6x večeři v hotelu u moře v oblasti Málagy
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk.pokoj 4700 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč
vstupné do Alhambry s rezervací 900 Kč - nutno objednat při přihlášení, rezervaci španělská CK však potvrdí až měsíc před zájezdem, nebude-li, částka bude klientovi obratem vrácena
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
10x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
10x snídani
6x večeři v hotelu u moře v oblasti Málagy
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. výlety a vše co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk.pokoj 4700 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč
vstupné do Alhambry s rezervací 900 Kč - nutno objednat při přihlášení, rezervaci španělská CK však potvrdí až měsíc před zájezdem, nebude-li, částka bude klientovi obratem vrácena
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 17.09. – 29.09. Odjezd A, B + Plzeň

Ubytování

Hotel***

Popis

Zájezd propojující pobytové dny na pobřeží Andalusie s návštěvou měst, která lze bez nadsázky nazvat "perlami Španělska". V pohoří Sierra Nevada navštívíme Granadu a palác Alhambra. Vyjedeme do britské kolonie na Gibraltar, uchvátí nás Ronda, malebné městečko ve skalní rozsedlině. Projdeme se přírodními parky, navštívíme známé jeskyně a bílá městečka. Ve výčtu nebude chybět ani Málaga, Sevilla, Córdoba nebo Toledo. Cestou do Andalusie navštívíme Barcelonu a Valencii při zpáteční cestě prohlídka Madridu. Barcelona – Valencie – Granada – Gibraltar – Ronda – Nerja – Antequera – Málaga – Sevilla - Córdoba – Toledo - Madrid

OKRUH S POBYTEM U MOŘE

1. den zájezdu:
Odjezd v časných ranních hodinách.

2. den zájezdu:
Prohlídka města BARCELONA - metropole Katalánska (devítihodinová přestávka), gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, tepna starého města La Rambla a velké množství staveb slavného španělského architekta Antoni Gaudího – Sagrada Familia, Tři Grácie, La Pedrera aj.). Přejezd na ubytování.

3. den zájezdu:
Cesta do Andalusie, prohlídka VALENCIE , třetí největší město Španělska proslulé svými slavnostmi a fiestami. Město bohaté na památky, historické centrum s neopakovatelnou atmosférou, rušný přístav. Dochovaly se zde středověké hradby s věžemi a několik starobylých kostelů včetně katedrály La Seo . Pokračování v cestě na jih na nocleh.

4. den zájezdu:
GRANADA (UNESCO), město zasazené do přírody na úpatí pohoří Sierra Nevada s krásnými památkami z doby maurské nadvlády - palác ALHAMBRA , letohrádek Generalife se zahradami – útočiště nasrovských králů, pevnost Alcazaba, šikmé a křivolaké ulice čtvrti Albaicín s širokým výhledem a domy s maurskými ozdobami.

5. den zájezdu:
Pobyt u moře na plážích v letovisku v okolí Malágy.

6. den zájezdu:
Výlet na GIBRALTAR , britská kolonie, pevnost střežící průliv mezi Evropou a Afrikou, jediná volně žijící kolonie opic v Evropě. Malebné bílé městečko ve vnitrozemí, ve skalní rozsedlině RONDA , které svou romantikou uchvátí každého návštěvníka.

7. den zájezdu:
Pobyt u moře. Půldenní výlet do NERJI , letovisko a známé jeskyně Cuevas de Nerja s jeskynními malbami starými až 20 000 let.

8. den zájezdu:
ANTEQUERA bílé romantické město ležící v pohoří El Torcal s maurskou pevností, odkud jsou nádherné výhledy na centrum a široké okolí. Historické centrum je tvořeno převážně kostely z období renesance. Procházka v PŘÍRODNÍM PARKU TORCAL DE ANTEQUERA , kde vápencové skály tvoří rozsáhlé skalní městečko. Území je chráněnou krajinnou oblastí kvůli hojnému výskytu vzácných rostlin. Na závěr prohlídka města MALAGA , přímořské historické město s mohutnou katedrálou, maurskou pevností a rodným domem Pabla Picassa.

9. den zájezdu:
Pobyt u moře.

10. den zájezdu:
Jedinečná SEVILLA (UNESCO), město přezdívané pro svou krásu perlou Andalusie s třetí největší katedrálou v Evropě, s překrásným romantickým zámkem v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí. CÓRDOBA (UNESCO), jedinečná maurská mešita přestavěná na křesťanskou katedrálu, krásné zahrady starého Alcazaru, bílá židovská čtvrť s úzkými uličkami.

11. den zájezdu:
TOLEDO (UNESCO), krásná katedrála, dům malíře El Greca, synagoga Santa Maria la Blanca a Del Tránsito, romantické uličky bývalé maurské a židovské čtvrti.

12. den zájezdu:
Prohlídka MADRIDU , hlavního města Španělska, Královský palác, park Retiro, Plaza Mayor, Puerta del Sol. Večer odjezd do Čech.

13. den zájezdu:
Příjezd do ČR v pozdních večerních až nočních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Malaga: katedrála 7 € Valencie: katedrála 7 € Valencie: burza 2 €
Gibraltar: okruh taxi 25 €
Gibraltar: lanovka 11,5 €
Córdoba: mešita 10 €
Alcazár 9,50 € Senilla katedrála 9 €
Granada: Královská kaple 3,5 €
Granada: Katedrála 9 € Sagrada Familia 15 € Jeskyně Nerja 10 € Katedrála sv. Eulálie 7 € Prado Madrid 15 € Madrid: královský palác 11 € Toledo: El Greco muzeum 3 € Toledo: katedrála 10 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 60 €

Zajímavosti :

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Španělsko - Andalusie
v cenách od 19 990 Kč