Rumunsko - Transylvánie

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Rumunsko
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování hotely*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
3x snídani formou bufetu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1300 Kč
3x večeře 990 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování hotely*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
3x snídani formou bufetu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1300 Kč
3x večeře 990 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování hotely*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
3x snídani formou bufetu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1300 Kč
3x večeře 990 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování hotely*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
3x snídani formou bufetu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1300 Kč
3x večeře 990 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 04.09. - 09.09. odjezd B, F, G

Popis

Vydejte se s námi za tajemnými hrady hraběte Drákuly a do pohádkové horské krajiny pohoří Bucegi. Zájezd provází Petr Horák Sibiu – skanzen u Sibiu - Codlea – Bran – Brašov – Sinaia – Sinaiský klášter – Velký a Malý Peleš – pohoří Bucegi – Bábelská sfinga - Bukurešť

KARPATY A HRADY KNÍŽETE DRÁCULY

1. den zájezdu Odjezd v podvečerních hodinách z ČR přes Slovensko a Maďarsko. 2. den zájezdu Brzy ráno překročíme rumunské hranice a vydáme se za poklady Sedmihradska – Transylvánie . Přejedeme přes řeku Mureš u Aradu a pokračujeme do SIBIU . Dopoledne návštěva jednoho z největších evropských muzeí pod otevřeným nebem v oblasti Dumbravského lesa u Sibiu. Jedinečný skanzen nahlíží do starých vesnic a mlýnů, na tradiční pestrou škálu unikátních technických zařízení rumunského venkova a skrývá se zde téměř celé Rumunsko. Ubytování v hotelu ve městě dle časových možností po prohlídce skanzenu nebo až večer. Odpoledne návštěva historického centra města SIBIU - pravoslavná bazilika rumunské církve Boží moudrosti, protestanský kostel, školy německých obyvatel, kupecké domy z 16. a 17. stol., Lhářův most opředený pověstmi, evangelická katedrála, v jejíž kryptě je uloženo tělo Drákulova syna a mnoho dalších zajímavosti města. 3. den zájezdu Cesta Transylvánií. Zastavíme v městečku CODLEA s typickým opevněným kostelem, sýpky v opevnění kostelů. Navštívíme hrad BRAN , kde údajně pobýval kníže Drácula. Odpoledne BRAŠOV, město obklopené Jižními Karpatami tzv. "Transylvánskými Alpami". Prohlídka a procházka "černým Salcburkem" Brašovem, středověké centrum, zachovalé hradby, klenot gotické architektury Katedrála z čediče , židovská čtvrť, nejužší ulička Strada Sforri a Stará radnice. Ubytování v horském městečku Sinaia. 4. den zájezdu V údolí řeky Prahovy navštívíme SINAISKÝ KLÁŠTER , který založil rytíř Mihail Cantacuzio r. 1695, po svém návratu z cesty ke klášteru sv. Kateřiny na Sinaji. Pravoslavný klášter skýtá vzácné náboženské objekty, ikony, knihy, keramiku. Následují zámky VELKÝ a MALÝ PELEŠ, postavené jako letní sídla rumunským králem Carolem I. Pracoval zde i český architekt Karel Limann. Odpoledne vyjedeme do pohoří BUCEGI , které je součástí horského pásma Karpat, pokračujeme lanovkou (v případě nepřízni počasí v kombinaci s jeepy) na hřebeny hor až ke skalnímu útvaru BÁBELSKÁ SFINGA , krátký pěší turistický okruh po hřebeni s panoramatickými výhledy do okolí. Návrat na hotel. Možnost individuální procházky po horských lázních SINAIA s mnoha vilami a parky, obdoba naší Karlovy Studánky. Sinaia byla také letním sídlem velkého rumunského skladatele George Enescu, dle časových možností návštěva jeho muzea Vila Luminis. 5. den zájezdu Po snídani odjedeme do hl. města Rumunska BUKUREŠTI , navštívíme majestátní budovu Parlamentu, uvidíme hrob prezidenta Ceaušesca, podíváme se k Hlavní katedrále rumunské ortodoxní církve se sídlem jejich metropolity – patriarchy, projdeme se historickým centrem města se Starým knížecím dvorem – místo řemeslnických dílen, shlédneme secesní nákupní pasáže, Památník nezávislosti, bývalý Královský palác , kde navštívíme Národní galerii - muzeum a obrazárnu s velkou sbírkou vlámských mistrů. Nakonec přejedeme metrem k návštěvě Muzea rumunského sedláka a večer odjedeme do republiky. 6. den zájezdu V dopoledních hodinách příjezd do ČR.

Orientační ceny vstupného : Sibiu – Skanzen 12 Lei/os., slevy 10 Lei /os., děti 12 Lei Sibiu – Protestanský chrám 5 Lei/os. Coldea – opevněný kostel 2 Lei/os. Hrad Bran 35 Lei/os., slevy 25 Lei/os., děti 7 Lei Brašov – Černý kostel 10 Lei/os., děti 3 Lei Sinaia – zámek Velký Peleš 60 Lei/os., slevy 30 Lei/os., děti 15 Lei, fotografování v zámku 35 Lei Sinaia - klášter 5 Lei/os. pohoří Bucegi - lanovka Babele 70 Lei, jeepy 120 Lei, kombinace 75 Lei Bukurešť – Parlament 35 Lei/os., fotografování je v ceně Bukurešť – Národní galerie 25 Lei/os., slevy 12,50 Lei/os., děti 6,50 Lei Bukurešť – Muzeum rumunského sedláka se rekonstruuje, není přístupné Jízdenky metro a bus 18 Lei/os. Pro vstup do Parlamentu v Bukurešti je nutné předložit platný doklad totožnosti, bez něj nebudete připuštěni na prohlídku.

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy cca 300 Lei + drobná EUR a HUF na průjezd Slovenskem a Maďarskem. Pozn.: Na první den programu je potřeba mít s sebou již rumunskou měnu na vstupné do Skanzenu v Sibiu, 12 Lei/os. Směnárna bude k dispozici až v centru Sibiu.

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Rumunsko - Transylvánie
v cenách od 6 590 Kč