Krakov, Město Králů

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Polsko
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
1x snídani formou bufetu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 400 Kč
1x večeře 290 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
Povinný příplatek za nástup v Brně +200 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
1x snídani formou bufetu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 400 Kč
1x večeře 290 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
Povinný příplatek za nástup v Brně +200 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
1x snídani formou bufetu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 400 Kč
1x večeře 290 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
Povinný příplatek za nástup v Brně +200 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
1x snídani formou bufetu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 400 Kč
1x večeře 290 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
Povinný příplatek za nástup v Brně +200 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 19.05. – 20.05. odjezd A*, B*, L
28.09. – 29.09. odjezd A*, B*, L

Popis

Krakov, jedno z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesanční skvost a město legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, náměstí s kostely, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva slavného Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky (obwarzanky).

A SOLNÝ DŮL WIELICZKA

1. den zájezdu:

Odjezd z ČR v ranních hodinách. Prohlídka jednoho z nejatraktivnějších dolů na světě, Solného dolu WIELICZKA (UNESCO). Odjezd do KRAKOVA (UNESCO), první část prohlídky města tzv. "Jagellovské perly". Procházka Starým městem, Královská cesta , Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, Floriánská brána, Hlavní náměstí s pouličními kavárnami a Mariánským kostelem, návštěva Sukiennice - na místě bývalé gotické tržnice se suknem, kostel Panny Marie s největším gotickým vyřezávaným oltářem na světě a radniční věží.2. den zájezdu:

Dokončení prohlídky KRAKOVA , bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO), synagoga Remuh, židovský hřbitov, dominanta a turistický magnet pahorek WAWEL (Wzgórze Wawelskie) s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace polských králů, dnes se tu v kryptě nachází ostatky polských králů, vyhlídka na řeku Vislu, atmosféra města. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR.

Orientační ceny vstupného : Krakow: Wawel: reprezentační komnaty 25 PLN
Krakow: Wawel: královské komnaty 18 PLN
Krakow: Wawel: Zbrojnice a klenotnice 17 PLN
Krakow: Dračí jáma 3 PLN
Krakow: Katedrála Wawel Zdarma
Krakow. Wawel: krypta, klenotnice 10 PLN
Krakow: Wieliczka cca 55 PLN + cca 10 PLN polský průvodce
Krakow: Stará Synagoga 8 PLN

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme 150 PLN

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Krakov, Město Králů
v cenách od 2 290 Kč