Dubrovník A Elafitské Ostrovy

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Chorvatsko
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekt přes Boku Kotorskou
pobytovou taxu
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klimatizací, sat TV a balkonem
7x polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakult. lodní výlet na Elafitské ostrovy - nutná rezervace předem v CK, platba na místě cca 55 €, součástí výletu jsou nápoje na lodi, oběd v Šipanu u majitele lodi vč. nápojů, vstupné do rezidence Stjepovič-Skočibuhové
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj s balkonem 3000 Kč
na vyžádání 2lůžk. pokoj s balkonem na mořskou stranu 700 Kč/os
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekt přes Boku Kotorskou
pobytovou taxu
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klimatizací, sat TV a balkonem
7x polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakult. lodní výlet na Elafitské ostrovy - nutná rezervace předem v CK, platba na místě cca 55 €, součástí výletu jsou nápoje na lodi, oběd v Šipanu u majitele lodi vč. nápojů, vstupné do rezidence Stjepovič-Skočibuhové
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj s balkonem 3000 Kč
na vyžádání 2lůžk. pokoj s balkonem na mořskou stranu 700 Kč/os
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekt přes Boku Kotorskou
pobytovou taxu
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klimatizací, sat TV a balkonem
7x polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakult. lodní výlet na Elafitské ostrovy - nutná rezervace předem v CK, platba na místě cca 55 €, součástí výletu jsou nápoje na lodi, oběd v Šipanu u majitele lodi vč. nápojů, vstupné do rezidence Stjepovič-Skočibuhové
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj s balkonem 3000 Kč
na vyžádání 2lůžk. pokoj s balkonem na mořskou stranu 700 Kč/os
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 4:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekt přes Boku Kotorskou
pobytovou taxu
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klimatizací, sat TV a balkonem
7x polopenzi – snídaně i večeře formou bufetu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakult. lodní výlet na Elafitské ostrovy - nutná rezervace předem v CK, platba na místě cca 55 €, součástí výletu jsou nápoje na lodi, oběd v Šipanu u majitele lodi vč. nápojů, vstupné do rezidence Stjepovič-Skočibuhové
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj s balkonem 3000 Kč
na vyžádání 2lůžk. pokoj s balkonem na mořskou stranu 700 Kč/os
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 31.08. - 09.09. Odjezd B, E, L

Popis

Zajímavý zájezd na nejjižnější výběžek jadranského pobřeží, které zde tvoří neopakovatelnou směs historických památek a roztroušených ostrovů. Navštívíme historický Dubrovník, středověký Ston, Elafitské ostrovy - Koločep, Lopud, Šipan i Lokrum s bujnou středomořskou vegetací a koupáním na nepřeplněných plážích. Vypravíme se na výlet do nedaleké Černé Hory za poznáním Kotoru i romantické Budvy. Budeme mít příležitost ochutnat místní speciality - ústřice, langusty a odpočívat na krásných plážích Jadranu.


Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

Medugorje - vodopády Kravica - ostrov Lokrum - ostrov Šipan - ostrov Lopud - Dubrovník - Boka Kotorská - Kotor - Budva Ston - Mali Ston

S VÝLETEM DO ČERNÉ HORY

1. den zájezdu
Ve večerních hodinách odjezd z republiky.

2. den zájezdu
Dopoledne navštívíme MEDUGORJE - světoznámé poutní místo a vodopády Kravica na ponorné řece Trebižat - krásná přírodní scenérie, ale také možnost koupání ve sladké vodě. Odpoledne příjezd na ubytování, pobyt u moře .

3. den zájezdu
Pobyt u moře.

4. den zájezdu
Celodenní fakultativní lodní výlet na ELAFITSKÉ OSTROVY - oblíbená místa šlechtických rodin o čem svědčí četné vily a zahrady. Pro ostrovy jsou příznačné architektonické památky, obranné věže z období tureckých a arabských nájezdů tzv. torety, středomořská vegetace, krásná příroda a koupání. Navštívíme malebný ostrov KOLOČEP , druhým z ostrovů bude ostrov Šipan , který měla v oblibě i dubrovnická šlechta, přírodní scenérie ostrova, městečko Sudjuradj a prohlídka renesanční letní rezidence rodiny Stjepovič-Skočibuhové - reprezentační sály zámku, kaple, krásná zahrada, stará lisovna oleje. Součástí výletu je i typický dalmatinský oběd - menu a poté pokračujeme na ostrov LOPUD , oblíbené místo českého básníka a spisovatele V. Dyka. Malebné městečko LOPUD - podobná architektonická tvářnost jako Dubrovník.

5. den zájezdu
Pobyt u moře.

6. den zájezdu
Výlet do nedalekého DUBROVNÍKU (UNESCO) - Pilská brána, promenáda Placa, Onofriova kašna, kostel sv. Spasitele, mramorem dlážděné ulice a barokní budovy, procházka po dubrovnických hradbách s úchvatnými pohledy na celé město, věž Minčeta a Bokar, tradice, řemeslné zajímavosti - výšivky z kraje Konavle, opracovávání korálů, individuální volno, čas na oběd a posezení v místních kavárničkách. Možnost výletu na nedaleký ostrov LOKRUM - malinký ostrůvek je od centra města vzdálen pouze 15 min. plavby lodí, původně zde stával benediktinský klášter, jehož zbytky jsou patrné dodnes. Nyní je místo přírodní rezervací. Pro ostrov je typická bujná vegetace, lesní porost, stará botanická zahrada, pávi a spousta motýlů. Většina návštěvníků neodolá koupání v přírodním slaném jezírku, které se příznačně jmenuje " Mrtvo more ". Koupání je zde možné také na několika přírodních plážích.

7. den zájezdu
Celodenní výlet na pobřeží Černé Hory - Budvanská riviéra. Trajektem přeplujeme BOKU KOTORSKOU , připomínající norské fjordy. Zastavíme v centru oblasti středověkém městečku KOTOR (UNESCO) s masívem Lovčenu v pozadí, Staré město, hradby, monumentální katedrála zasvěcená sv. Tryfonovi. BUDVA - historické město na výběžku pevniny, mohutné hradby s vyhlídkou na Sv. Stefan, romantické uličky.

8. den zájezdu
Pobyt u moře. Polodenní výlet do oblasti Malostonského zálivu, městečko STON - historické centrum se středověkými stavbami, procházka po stonských hradbách ze 14. stol., nejdelší opevnění v Evropě a vyhlídky do širokého okolí. Navštívíme místní saliny s možností nákupu mořské soli a MALI STON - loviště ústřic.

9. den zájezdu
Pobyt u moře a v podvečerních hodinách odjezd do ČR.

10. den zájezdu
Předpokládaný návrat v dopoledních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Vodopády Kravica 3 EUR (6 HRK) Elafitské ostrovy cca 55 EUR (cena zahrnuje: nápoje na lodi, oběd v Šipanu u majitele lodi vč. nápojů, vstupné do rezidence Stjepovič-Skočibuhové) – tento výlet je nutné rezervovat předem v CK !!! Dubrovník – hradby 150 HRK Dubrovník – lanovka 140 HRK Dubrovnická karta (souhrnné vstupné) 190 HRK Dubrovník – Muzejní karta 100 HRK Dubrovník – Knížecí palác 80 HRK Výlet na ostrov Lokrum (s botanickou zahradou) 130 HRK Kotor – vstup na hradby 3 EUR Kotor – katedrála Sv. Tryfona 2,5 EUR Budva – pevnost 2,5 EUR Ston – hradby 50 HRK (skupina 40 HRK) Lopud – vláček na pláž Šunj 2 EUR

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 400 HRK a 50 – 80 EUR (cca 53 EUR platba na místě – výlet na Elafitské ostrovy).

Zajímavosti :

Ubytování

hotel Sunce*** v přímořském letovisku Neum, přímo na břehu moře, jen pár metrů od pláže. Klimatizované pokoje s balkonem, venkovní bazén

Hotel***

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Dubrovník A Elafitské Ostrovy
v cenách od 13 690 Kč do 14 690 Kč