Velký okruh Namibií

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Namíbie
Strava: Bez jídla
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Bez jídla
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Namibie a zpět (s přestupy) vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného palivového příplatku
dopravu klimatizovaným autokarem
12 nocí se snídaní v hotelech (typ pokoj či bungalov) 3* kategorie
7x večeře
plavba lodí v zátoce Walvis Bay
jízda terénními vozy k písečným dunám v Sossusvlei
služby česky hovořícího průvodce
zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb
Cena nezahrnuje: Povinné příplatky: vízum do Namibie (2 400 Kč, vyřídí FIRO-tour)
spropitné, vstupy
Povinné příplatky: vízum do Namibie (2 400 Kč, vyřídí FIRO-tour)
pojištění léčebných výloh
komplexní pojištění - viz katalog str. 11
1lůžkový pokoj (9 990 Kč)
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Windhoek • poušť Kalahari • Mariental • Fish River Canyon • Aus • poušť Namib •Sossusvlei • Walvis Bay • Damaraland • Twyfelfontein • NP Etosha • Tsumeb • Okahandja

Změna vyhrazena : Změna programu vyhrazena.

Poznámka : Možnosti prodloužení : Viktoriiny vodopády - Zimbabwe (JZV184K) Návštěva autentické, nikoli turistické vesnice Himbu je zdarma a je sezónní záležitostí, Himbové se mohou přesunout na jiné místo. Doporučené kapesné: 2 500 NAD Doporučená částka na vstupy: 350 NAD

Min. počet účastníků : 8.

Program zájezdu

1. den

odlet z Prahy do Windhoeku s přestupy.

2. den

přílet do Windhoeku, přivítání s průvodcem, transfer do hotelu, nocleh.

3. den

po snídani přejezd do p ouště Kalahari , jež zabírá velkou část východní Namibie. Ve skutečnosti je Kalahari živá divočina a na spoře zatravněných pláních můžete pozorovat obrovská stáda antilop a dalších pasoucích se zvířat. Přejezd od červených dun Kalahari, přes město Mariental , zvané také „Brána jihu“ a důležité zemědělské centrum (chov karakulských ovcí a pštrosí farmy), a Keetmashoop , hlavní město celé jižní oblasti. Město je pojmenované po německém průmyslníkovi Johanu Keetmanovi, který zde v roce 1860 založil křesťanskou misii. Město stále uchovává pozůstatky starých německých budov. Pokračování k Fish River Canyon , druhému největšímu kaňonu na světě. 161 km dlouhá oblast, s tvrdými, kamenitými a odolnými sukulenty porostlými pláněmi, je velkolepým dílem přírody. Trvalo stovky milionů let, než se kaňon vyvinul do současné podoby. Ubytování, večeře a nocleh nedaleko kaňonu.

4. den

po snídani pokračování výpravy do Aus a Luderitz , kde se cesta bude dotýkat území, které je domovem známých namibijských divokých koní, o jejichž původu existuje řada teorií. Jednou z nich je ta, že jsou potomky koní, které zde zanechaly německé jednotky „Schutztruppe“ v r. 1915. Ubytování a nocleh v přístavním městě Luderitz plném historických budov v německém stylu ze začátku 20. stol.

5. den

po snídani přejezd z Aus přes Helmenringhausen směrem k Namibské poušti. Navštívíte město duchů – nyní opuštěné město Kolmanskop , jež je strašidelným svědkem diamantové horečky. K večerním hodinám příjezd na ubytování, večeři a nocleh v Hemmersteinu .

6. den

brzy ráno po snídani odjezd na území mezi horami Nubib a Tsaris v Namibské poušti , jedné z nejstarších na světě a možná poušti i úplně nejstarší. Příjezd do oblasti Sossusvlei, k jedněm z nejvyšších a nejkrásnějších dun na světě. Sossusvlei je duna divů, tyčící se až 300 m nad ostatními dunami. Duny zde sahají tak daleko, kam jen vaše oko dohlédne, a jejich bohaté barevné odstíny se střídají od světle meruňkové k rudě červené či oranžové (výlet je v ceně). V období vydatných dešťů zásobuje řeka Tsauchab tuto pánevní oblast vodou a vytváří ráj pro vodní ptactvo. Poté následuje návštěva Sesriem , malebného kaňonu a hluboké rokle, vytvořené staletí trvající erozí, dlouhé přes 1 km a hluboké až 40 m. V pozdních odpoledních hodinách příjezd na ubytování, večeři a nocleh, stále ještě v poušti Namib.

7. den

po snídani pokračování v cestě směrem k pobřeží a k chladnějšímu přímořskému podnebí. Trasa vede přes Walvis Bay , rychle se rozvíjející namibijské hlavní přístavní město a vyhledávaný letní dovolenkový resort. Krásné jsou laguny s obrovským množstvím brodivých ptáků, včetně plameňáků a bílých pelikánů, jejichž výskyt je velmi vzácný. Swakopmund je populárním místem díky svému starobylému šarmu a uvolněné atmosféře. Město bylo založeno v roce 1892 v době německé koloniální vlády. Výrazný německý koloniální charakter byl zachován a dodnes je mnoho starých budov účelně využíváno. Ubytování a nocleh ve městě.

8. den

po snídani se vypravíte na asi 4 hodiny trvající plavbu do laguny zátoky Walvis Bay na pozorování pelikánů, plameňáků, delfínů a tuleňů (výlet je v ceně). Během plavby je podáváno občerstvení, ústřice a šampaňské. Odpoledne individuální program ve městě Swakopmund. Hotel se nachází v pěší vzdálenosti od pláže a centra města. Nocleh se snídaní ve městě Swakopmund.

9. den

dlouhý úsek tohoto dne vede přes Hentiesbaai, Uis a Khorixas do oblasti Damaraland . V jižní části Damaralandu uvidíte např. V ingerklip, skalní div – balancující přírodní obelisk, dále v jižní části Twyfelfonteinu uvidíte Burnt mountain neboli Spálenou horu, panorama bezútěšnosti s barevnými skalami kontrastujícími s šedivo-černým okolím. Další geologickou zajímavostí jsou Organ Pipes – tzv. varhany, které představuje masa skalních bazaltových útvarů v hluboké strži vyhloubené řekou. Twyfelfontain – umělecká galerie pod širým nebem je obrovskou koncentrací skalních rytin umělců doby kamenné. Místo je považováno za vůbec největší sbírku skalních rytin v celé Africe. Tento, případně následující den, návštěva vesnice kmene Himbu (fakultativně). Večeře a nocleh v hotelu na trase.

10. den

po snídani odjezd do NP Etosha. Národní park Etosha, skládající se z 22 270 km2 pouště, savan a lesů, je jedním z největších parků v Africe. Jeho dominantou je Etoshská pánev, obrovská, mělká propadlina o rozloze přibližně 5 000 km2. Po větší část roku pokrývá pánev bílé popraskané bláto, které vytváří třpytivý přelud po většinu dní. Jsou zde k vidění obrovská stáda zvěře s touto děsivou "velkou bílou masou suché vody" v pozadí, která dělá z Etoshy unikát. V parku se nachází celkem asi 114 druhů savců, včetně několika vzácných a ohrožených druhů zvířat, jako jsou černí nosorožci a antilopy s černými rohy. Projíždění parkem ve vašem zájezdovém vozidle. Ubytování, večeře a nocleh v hotelu (safari lodge) u vstupní brány do Etosha parku s názvem Anderson.

11. den

celodenní putování po úchvatném Etosha parku. Pozdě odpoledne odjezd z parku branou Von Lindequist do vašeho dalšího nedalekého ubytování na večeři a nocleh.

12. den

cestou zpět do hlavního města budete přejíždět přes městečko Tsumeb , úzce spojeného s důlním průmyslem, a se zajímavým muzeem s obsáhlou sbírkou vzácných minerálů, a přes město Okahandja , kde je možné navštívit slavný řezbářský trh. Město má velkou důležitost pro kmen Herero, bylo sídlem jejich hlavního náčelníka Samuela Maharero. Každý rok v srpnu se sem vydávají tisíce Hererů na pouť, aby nad hroby vzdali hold svým náčelníkům. Ubytování, večeře a nocleh nedaleko hlavního města.

13. den

po snídani odjezd do hlavního a také nejlidnatějšího města Windhoek ležícího v nadmořské výšce 1 650 m. Prohlídka města – například historické sídlo vlády známé také jako Tintenpalast (Inkoustový palác), křesťanský kostel, bíle zděná Alte Feste, dřívější pevnost, nyní muzeum, předměstí Katutura, bulvár Nezávislosti, kde se staré koloniální domy mísí s moderní architekturou nezávislé Namibie. Nocleh ve Windhoeku.

14. den

snídaně. Dle letového plánu transfer na letiště k odletu zpět do Evropy.

15. den

přílet do Prahy.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Velký okruh Namibií
v cenách od 91 990 Kč