Londýn - Windsor - Oxford

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Velká Británie Anglie
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Londýn – Praha
2 kabinová zavazadla (jedno příruční - malé, druhé do 10 kg)
letištní taxy
transfer z/na hotel
5x ubytování v hotelu v Londýně - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
5x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a výlety, místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 4750 Kč (povinné při nedoobsazení)
výlet do Windsoru 700 Kč
výlet do Oxfordu 700 Kč
odbavované zavazadlo o max. hmotnosti 20 kg 1400 Kč
výběr sedadel v letadle 800 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 03.05. - 08.05. Odjezd L2 08.09. - 13.09. Odjezd L2

Popis

Vydejte se s námi do Londýna, kde dějiny a současnost vytvářejí neobyčejný kolorit zajímavostí. Moderní i stará architektura, parky, vynikající muzea a galerie, bulváry a spousta zábavy. Podívat se můžete také do Windsoru, půvabného anglického městečka, v němž stojí královský zámek Windsor, svědek tisícileté historie ostrovního království a do Oxfordu, starobylého centra vzdělanosti, jehož ulice jsou lemovány fascinujícími budovami nejznámější světové univerzity.

1. den zájezdu Odlet s průvodcem z Prahy do LONDÝNA . Transfer na hotel a dle časových možností první seznámení s městem. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se přes W estminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem . Dále budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall , nahlédneme do Downing Street, kde stojí sídlo premiéra, a přes Horse Guards Parade se dostaneme na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona. 2. den zájezdu Přejezd místní dopravou do centra. Prohlídka West Endu , náměstí Leicester Square , Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World , neboli "pupek světa". Ulice Picadilly, Green Park a Buckinghamský palác . Po poledni Covent Garden, krásná italizující čtvrti uprostřed britské metropole. Odpoledne možnost návštěvy Národní galerie, katedrály sv. Pavla, Londýnského oka , Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce. Večer prohlídka Albertopole, oblasti mimořádně majestátního charakteru. Procházka kolem Royal Albert Hall , Royal College of Music, Imperial College of London až k muzejnímu trojúhelníku (Přírodovědecké muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum). 3. den zájezdu Fakultativní výlet do městečka WINDSOR , projdeme viktoriánským nádražím, zastavíme u místní radnice, dílo Ch. Wrena, ukážeme si Long Walk a dojdeme k prohlídce Windsorského zámku, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Odpoledne návrat do LONDÝNA . V podvečerních hodinách se projdeme po čtvrtích City of London a Southwark, které jsou plné zajímavých zákoutí. Od památníku velkého požáru, tzv. Monumentu, půjdeme k monumentální Katedrále sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě. Od ní přejdeme přes most Millenium Bridge ke galerii Tate Modern , dále kolem shakespearovského divadla Globe ke galeoně Zlatá laň a po nábřeží až k modernistické londýnské radnici nebo osobní volno. 4. den zájezdu Druhá část prohlídky LONDÝNA , návštěva pevnosti Tower (UNESCO), most Tower Bridge, procházka čtvrtí Southwark, most Millenium Bridge, barokní katedrála sv. Pavla. V podvečer Královská čtvrť Greenwich . Od lodi Cutty Sark a kolem Old Royal Naval College se dostaneme do parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Od Královské observatoře se nabízí jedinečný výhled na město. Cestu do/z Greenwiche lze uskutečnit lodí. Místo čtvrti Greenwich individuálně Oxford Street, nákupy, osobní volno. 5. den zájezdu Fakult. výlet do OXFORDU, střediska vzdělanosti a města pozoruhodné architektury. Projdeme se okolo staletí starých kolejí (např. Christ Church College, Balliol College, Corpus Christi College), nenecháme si ujít vědeckou knihovnu Bodleian Library, kruhovou Radcliffe Camera , univerzitní kostel sv. Panenky Marie ani věž Carfax Tower. Návrat do Londýna v odpoledních hodinách. V podvečer a večer individuální volno ve městě. 6. den zájezdu V návaznosti na letový řád transfer na letiště a odlet do ČR.

Ubytování

Hotel

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Londýn - Windsor - Oxford
v cenách od 14 490 Kč