Paříž A Údolí Loiry

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Francie
Strava: Bez jídla
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Bez jídla
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby
vše ostatní co není zahrnuto v "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
3x snídaně 450 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Bez jídla
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby
vše ostatní co není zahrnuto v "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
3x snídaně 450 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Bez jídla
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby
vše ostatní co není zahrnuto v "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
3x snídaně 450 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Bez jídla
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby
vše ostatní co není zahrnuto v "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
3x snídaně 450 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 15.05. - 20.05. odjezd A, B + Plzeň 25.09. - 30.09. odjezd A, B + Plzeň

Popis

Vydejte se s námi po stopách historie do jedinečného údolí Loiry k středověkým pevnostem, velkolepým zahradám a renesančním zámkům, které bývaly domovem francouzských králů. Paříž - Villandy - Azay-Le-Rideau - Chenonceau - Blois - Chambord - Cheverny - Versailles

RENESANČNÍ ZÁMKY, ZAHRADY

1. den zájezdu Odjezd v poledních hodinách z ČR. 2. den zájezdu PAŘÍŽ , prohlídku města zahájíme na pravém břehu Seiny s nádhernými bulváry, Champs Elysées, oblast Louvre, Centre George Pompidou, ostrov La Cité, katedrála Notre Dame, Latinská čtvrť, Panteon aj. 3. den zájezdu Okruh po zámcích na Loiře. VILLANDRY , romantický zámek s jedinečnými renesančními zahradami, které jsou uvedeny do původního stavu 16. stol. Květiny, zelenina a byliny jsou vysázené do nejrůznějších geometrických obrazců. Elegantní AZAY-LE-RIDEAU na ostrově Indre, obklopený tichým jezerem a parkem. Renesanční zámek CHENONCEAU , zámek šesti žen, padací most, stylový příkop, velkolepé interiéry, malované stropy, krásné zahrady. 4. den zájezdu Okruh po zámcích na Loiře (UNESCO). Úžasný renesanční zámecký skvost, největší zámek na Loiře - CHAMBORD - zámek je duchovním dítětem výstředního krále Františka I. Zámek má 440 pokojů, labyrint chodeb, střechu s mnoha komíny a věžičkami a z teras jsou úchvatné pohledy do okolního parku. BLOIS, starobylé městečko s jedinečnou architekturou a se zámkem vystavěným ve středu města, které je sídlo vévodů orleánských. CHEVERNY , zámek z doby Jindřicha IV. a Ludvíka XIII. 5. den zájezdu Symbol absolutistické monarchie a ukázkové dílo klasicistní architektury VERSAILLES (UNESCO), sídlo francouzského dvora do r. 1789. Dokončení prohlídky PAŘÍŽE - levý břeh Seiny, Eiffelova věž, Invalidovna, pro zájemce možnost návštěvy galerie Louvre nebo Musee d´Orsay. Večerní Paříž – Montmartre, Moulin Rouge. Odjezd do republiky. 6. den zájezdu Návrat v poledních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Paříž: Tour Eiffel - 7 € pěšky 1. a 2. patro, 11 € 1. a 2. patro výtahem, 3. patro – 17 € Louvre – 15 € Musee d´Orsay - 11 € Invalidovna - 9,5 € Věž katedrály Notre-Dame (387 schodů) - 8,5 € Arc de Triomphe - 9,5 € Montparnasse – 15 € Panthéon - 7,5 € Picassovo muzeum - 8,5 € Oranžérie - 9 € Plavba lodí po Seině - 14 € Jízdenka na metro - 1,8 € Centre Pompidou - 14 € Sainte Chapelle+Conciergerie - 13,5 €. Zámek Versailles - 15 € vč. audioguide - vstupenka platí do Králových a Královniných apartmá, kaple, opery, apartmá Dauphina, apartmá princezen Zahrady ve Versailles – 9 € kaple, divadlo, Belveder, Chrám lásky, Grota, Francouzský pavilon, Vesnička Marie Antoinetty, Velký a Malý Trianon - 10 €. Blois – 7,5 € Chenonceaux – 9,5 € Chambord - 7 € Azay-le-Rideau – 6,5 € Cheverny - 6,9 € Villandry zahrady – 6,5 €, vč. zámku - 8 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca cca 140 €.

Zajímavosti :

Ubytování

hOTEL

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Paříž A Údolí Loiry
v cenách od 5 990 Kč