Španělsko A Portugalsko

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Španělsko
Strava: Bez jídla
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Bez jídla
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Barcelona a Madrid - Praha
dopravu místním busem
12x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
12x snídani (2x formou snídaňových balíčků)
3x večeři
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. výlety
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu - kombinace bus, letadlo 460 Kč
možnost připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
vstupné do Alhambry s rezervací 700 Kč (nutno objednat při přihlášení, rezervaci španělská CK však potvrdí až měsíc před odjezdem. Pokud nebude rezervace potvrzena, částka bude klientovi obratem vrácena)
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 19.09. - 01.10. odjezd L2

Popis

Ve Španělsku navštívíme malebnou oblast Andalusie s městy, jejichž nádherné památky připomínají dobu maurské nadvlády a jsou domovem nejproslulejších staveb, drahokamů islámské kultury. V oblasti Staré a Nové Kastilie budeme obdivovat historická města a rozmanitost zdejší krajiny. V Portugalsku nás nadchnou pláže Atlantiku, bohatství památek a krásná města jako Sintra, Porto, Alcobaca, Lisabon se slavnou čtvrtí Belém aj. Barcelona - Granada - Alhambra - Córdoba - Gibraltar - Cádiz - Algarve - Lagos - Lisabon - Cabo da Roca - Sintra - Tomar - Batalha - Alcobaca - Fátima - Coimbra - Porto - Salamanca - El Escorial - Toledo - Madrid

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH

1. den zájezdu Odlet z Prahy do Barcelony, dle času příletu krátká nebo žádná prohlídka Barcelony. Nocleh. 2. den zájezdu Přejezd španělským pobřežím přes Valencii, Alicante do Granady. Nocleh. 3. den zájezdu Město zasazené do přírody na úpatí pohoří Sierra Nevada s pohádkově krásnými památkami GRANADA (UNESCO), poslední výspa maurské vlády na Pyrenejském poloostrově, palác ALHAMBRA , letohrádek Generalife se zahradami, arabská čtvrť Albaicín. Nocleh. 4. den zájezdu Srdce venkovské části Andalusie CÓRDOBA (UNESCO), bývalé arabské sídelní město, křižovatka kultury arabské, židovské a katolické, córdobská mešita La Mezquita, židovská a stará čtvrť s typickými stavbami, krásná patia, bílé uličky, květinová výzdoba a půvabná nádvoří, římský most. Hlavní město Andalusie, město flamenca SEVILLA (UNESCO), přezdívané pro svou krásu perlou Andalusie s překrásným zámkem Alcázar , sídlem maurských emírů a později kastilských a španělských králů, nevynecháme místní katedrálu, která ve svých rozlehlých prostorách ukrývá hrob Kryštofa Kolumba i nádherné oltáře ze stříbra a zlata dovezeného ze zámoří v dobách, kdy bylo Španělsko "zemí, nad kterou slunce nezapadalo". Nocleh. 5. den zájezdu Nejjižnější místo Evropy GIBRALTAR , britská korunní kolonie, staré město a pevnost střežící průliv mezi Evropou a Afrikou. Elegantní CÁDIZ , nejstarší evropské město založené r. 1100 př. n. l. Féničany, krása barokních kostelů, malebné fasády domů s typickými ozdobnými balkony, významný přístav, krásné promenády a pláže. 6. den zájezdu Přejezd na pobřeží ALGARVE , jedno z nejkrásnějších pobřeží Evropy s písečnými plážemi i rozeklanými útesy. Malebné městečko LAGOS v západní části Algarve. Zámořské objevy v 15. stol. učinily z města důležité námořní středisko, odpočinek a koupání na plážích zasazených mezi skalisky. 7. den zájezdu LISABON , metropole Portugalska, prohlídka čtvrti BELÉM (UNESCO) s významnými památkami – Klášter Jeronýmů , Belémská věž, Památník objevitelů. Odtud před 500 lety vyplouvali portugalští mořeplavci za svými zámořskými objevy. CABO DA ROCA , nejzápadnější výběžek Evropy. SINTRA (UNESCO), královské město, jedno z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro svoji krásu mnoha básníky. 8. den zájezdu TOMAR (UNESCO), majestátní templářský hrad z 12. stol. se slavnou templářskou rotundou a proslulým manuelským oknem. BATALHA (UNESCO), pro svou krásu ve všech dějinách umění vyzdvihovaný klášter - nejvýznamnější dílo manuelské gotiky. ALCOBACA (UNESCO), starobylé městečko s klášterem Panny Marie. FÁTIMA , slavné poutní místo. 9. den zájezdu COIMBRA , univerzitní město, první hlavní město Portugalska se Starou katedrálou, kostelem sv. Kříže, univerzitou. Přístavní město PORTO (UNESCO), známé svým vinařstvím – portské víno. Město si nás získá kouzelnými uličkami, pozoruhodnou historií, množstvím pamětihodností, které pocházejí z doby baroka. Nocleh. 10. den zájezdu Přejezd do Španělska. Cestou prohlídka univerzitního města SALAMANCA (UNESCO) se Starou a Novou katedrálou, římským mostem, malebným náměstím Plaza Mayor a Domem mušlí. Nocleh. 11. den zájezdu Úpatí pohoří Sierra de Guadarrama a monumentální zámek a královský pantheon EL ESCORIAL (UNESCO), jedinečné dílo španělské architektury. Město mešit, synagog a kostelů nad řekou Río Tajo. TOLEDO (UNESCO), krásná gotická katedrála, dům malíře El Greca, bývalá synagoga Santa Maria la Blanca aj. Nocleh. 12. den zájezdu Hlavní město Španělska MADRID , pulzující metropole, v níž se elegantní architektura potkává se španělským temperamentem. Velkolepý Královský palác, park Retiro, pompézní Plaza Mayor, Puerta del Sol – srdce celého Španělska aj. Nocleh. 13. den zájezdu Odlet do ČR.

Orientační ceny vstupného : Barcelona: Sagrada Familia – 15 €, výtah – 4,5 €

Barcelona: výtah v památníku Kryštofa Kolumba – 6 €

Barcelona: akvárium – 20 €

Barcelona: katedrála sv. Eulálie - 7 €

MHD po Barceloně – cca 3,5 €

Toledo: Cristo de la Luz – 3,50 €

Toledo: San Juan de los Reyes – 3,50 €

Toledo: katedrála – 8 €

Toledo: kostel S. Tomé – 3,50 €

Toledo: synagoga La Blanca – 3,50 €

Toledo: synagoga Sefardí – 3,50 €

Madrid: Královský palác – 10 €

Madrid: Prado – 14 €

Madrid: Museo Arte de la Reina Sofia – 10 €

Madrid: Botanická zahrada – 2 €

metro v Madridu – 1,5 € / 1 jízda, celkem cca 6 €

El Escorial – 10 €

Salamanca: Universita – 4 €

Salamanca: Stará katedrála – 4,25 €

Porto: kostel sv. Františka – 3,5 €

Porto: křížová chodba Katedrály – 3 €

Porto: sklepy s portským Ferreira – 6 €

Porto: prohlídka sklepů Ferreira + plavba historickou lodí po řece Douro – 10 €

Porto: lanovka k mostu – 5 € / 1 cesta, 8 € zp.

Coimbra: Univerzita - 9 €

Coimbra: kostel sv. Kříže – 2,5 €

Coimbra: křížová chodba Staré katedrály – 2 €

Coimbra: Portugalsko v miniatuře – 8,95 €.

Alcobaça – 6 €

Batalha – 6 €

Tomar – 6 €

společné vstupné do všech tří klášterů – 15 €.

Sintra: královský palác – 10 €

Sinatra: Palacio da Pena – autobus k paláci – 5 €, vstup celý areál (palác,
terasy, park) – 14 €, pouze terasy a park – 8 €

Lisabon: Klášter Jeronýmů – 6 €

Lisabon: Belémská věž – 5 €

Lisabon: společné vstupné Belémská věž + Klášter Jeronýmů – 8 €

Lisabon: Pevnost sv. Jiří – 8,50 €

Lisabon: výtah Sta. Justa – 5 €

Cabo da Rocca: certifikát – 5,2 nebo 11 €

Lagos: plavba loďkami mezi útesy – 12,5 - 15 € (dle společnosti)

Cádiz: věž katedrály – 4 €

Córdoba: mešita – 8 €

Córdoba: Alcazar – 4,50 €

Córdoba: Flamencov(1 nápoj v ceně) – 23 €

Sevilla: Alcazar – 7 €

Sevilla: katedrála – 8 €

Granada: Královská kaple – 4 €

Granda: Katedrála – 4 €, bus

MHD – 1,2 € / 1 jízda

Gibraltar: okruh taxi 30 €, lanovka – 26 € zp.

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 200 €

Ubytování

Hotel

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Španělsko A Portugalsko
v cenách od 29 990 Kč