Svatojakubská Cesta, Burgos, Ávila

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Španělsko
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: letecekou přepravu Praha - Madrid - Praha
dopravu po Španělsku
7x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
7x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby
vše ostatní, co není v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
5x večeře 1500 Kč
komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 530 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 02.09. - 09.09. odjezd L2

Popis

Zájezd kopíruje trasu slavné poutní cesty do Santiaga de Compostela a dále pokračuje až na tzv. konec světa k Atlantickému oceánu. Cestou navštívíme slavná historická města Burgos, León, Astorgu aj. Zároveň jsme pro vás vybrali zajímavé části Svatojakubské cesty vč. Santiaga de Compostela. Nyní popularita této poutní cesty opět stoupá a zatímco dříve hledali poutníci u apoštolova hrobu spásu své duše, nyní lidé putují především proto, aby nacházeli sami sebe.

Burgos – Frómista – León – Astorga – Ponferrada - O´ Cebreiro – Ferreiros – Monte de Gozo - Santiaga De Compostela – mys Finisterre – Fisterra - Ávila

S PĚŠÍMI VÝLETY

1. den zájezdu
Odlet z Prahy do Madridu. Transfer na ubytování.

2. den zájezdu
Návštěva města BURGOS , významné historické město (kdysi hlavní město Kastilie, jen několik km odtud se narodil slavný El Cid) se skvostnou gotickou katedrálou (UNESCO) a dalšími nádhernými památkami. Klášter FRÓMISTA , jedna z nejvýznamnějších zastávek na Svatojakubské cestě (UNESCO) s kostelem sv. Martina z Tours.

3. den zájezdu
Prohlídka města LEÓN , starobylé město s náměstím Plaza Mayor ze 17. stol. a katedrálou, označovanou "leónská kráska", z 12. stol., která má nejkrásnější gotická okna ze všech kostelů na Svatojakubské cestě. ASTORGA , město na francouzské trase Svatojakubské cesty se středověkými hradbami i mohutnou gotickou katedrálou.

4. den zájezdu
Ráno příjemná procházka poutní cestou přes starý krásný most a vesničku s kostelíkem. Kolem poledne malebná PONFERRADA , poslední zastávka na francouzské trase Svatojakubské cesty před Santiagem, stará čtvrť s majestátním templářským hradem z 12.stol. Procházka městem po Svatojakubské cestě, kde je krásná katedrála, Plaza Mayor, zajímavá muzea. Odpoledne přejezd do zelené oblasti Galície. Výlet na jeden z nejvyšších, ale i nejzajímavějších bodů na Svatojakubské cestě – keltská vesnička s kamennými domky O’CEBREIRO , místo, které je opředeno řadou legend. Za výstup jsou poutníci odměněni pěkným výhledem na rozmanitou krajinu.

5. den zájezdu
Ráno odjezd na kopec MONTE DO GOZO , kde je poslední poutní kostelík sv. Martina před Santiagem. Odtud poutní cesta (cca 5 km) až ke katedrále do Santiaga. Prohlídka SANTIAGA DE COMPOSTELA (UNESCO) – ve středověku nejnavštěvovanější poutní místo po Římu, ke kterému z různých částí Evropy míří několik tras Svatojakubské cesty. Zdejší mohutná katedrála je architektonickým skvostem, postaveným nad hrobem apoštola Jakuba Většího. Celé historické jádro Santiaga je naplněné starobylými stavbami, které zaujmou každého návštěvníka. V poledne možnost návštěvy mše pro poutníky, odpoledne projížďka vláčkem po městě a okolí, při které je vidět všechny konventy, školy a kostely Santiaga.

6. den zájezdu
Výlet na konec světa MYS FINISTERRE - malebnou nejzápadnější část, kam někteří poutníci dochází i ze symbolického hlediska ("konec světa - dál už to nejde"). Panoramatická cesta kolem pobřeží, malebné rybářské vesničky, v zátokách sádky na kultivaci slávek a svatojakubských mušlí. Zastávka v rybářské vesničce MUROS, promenáda u přístavu. Odpoledne procházka ve vesničce FISTERRA kolem originálních sípek na obilí HORREO a návštěva dlouhé pláže Playa Langosteira plné mušlí, burza ryb.

7. den zájezdu
Delší přejezd do Ávily. ÁVILA (UNESCO), přezdívaná "Město kamenů a svatých", město s úžasným středověkým opevně¬ním a branami, mnoha románskými a gotickými kostely, jimž vévodí gotická katedrála. Nocleh.

8. den zájezdu
Transfer na letiště. Odlet do Prahy.

Orientační ceny vstupného : Burgos – katedrála – 6 € León – katedrála – 5 €, pantheon králů - 4 € Fromista - kostel sv. Martina - 2 € Santiago de Compostela muzeum v katedrále – 5 € kostel sv. Martina – 2 € vláček, který Vás proveze po centru i krásném okolí centra, doba jízdy cca 40 minut – 6 € / os. Muzeum poutníků - 3 € Astorga – katedrála + biskupský palác - 6 € Avila - katedrála - 6 € Většinu míst budete navštěvovat v doprovodu místních akreditovaných průvodců, bez kterých není možné prohlídky absolvovat s výkladem. Místní průvodci v Burgosu, Leónu, Astorga, Santiago de Compostela a Ávile – celkem 40 € (počítáno na skupinu od 20 os., skládá-li se celá skupina).

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 45 € + 40 € místní průvodci

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Svatojakubská Cesta, Burgos, Ávila
v cenách od 24 990 Kč do 25 990 Kč