Barcelona - Metropole Katalánska

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Španělsko
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Barcelona - Praha vč. letištních tax
kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
transfer z/na hotel
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
3x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. výlety
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2990 Kč (povinné při nedoobsazení)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
odbavené zavazadlo o max. hmotnosti 20 kg 1400 Kč
Nutná rezervace v CK měsíc před odletem (platba na místě) - Sagrada Família (cca 15€) a Parc Güell (cca 7€)
zobrazit 1 termín
Říjen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 17.05. - 20.05. odjezd L2, L3
11.10. - 14.10. odjezd L2, L3

Ubytování

Hotel

Popis

Vydejte se s námi do Barcelony a nechte se vtáhnout do historie i současnosti katalánské metropole a poznejte její rozličné tváře a chutě. Monumentální Barcelona středověká, Gaudího Barcelona secesní, věhlasná Barcelona olympská i atraktivní Barcelona moderní. To vše nás čeká v rámci čtyřdenního zájezdu, který je zpestřen možností návštěvy nedalekého kláštera Montserrat, jenž je umístěn vysoko mezi štíty stejnojmenného pohoří. Zájezd provází Mgr. Pavel Dvořák

ČTYŘDENNÍ LETECKÝ EUROVÍKEND S MOŽNOSTÍ NÁVŠTĚVY KLÁŠTERA MONTSERRAT

1. den zájezdu Dle letového řádu odlet z Prahy do BARCELONY , po příletu transfer do hotelu, ubytování. Následuje první ze společných procházek. Navštívíme zajímavostmi posetý kopec Montjuic . Od horní stanice ozubnicové dráhy se vydáme kolem areálu Nadace Joana Miróa k Olympijskému stadionu , kde se nadechneme atmosféry olympijských her, jež se v Barceloně konaly v roce 1992. Následně sejdeme ke krásné budově Národního uměleckého muzea Katalánska, odkud se nabídne panoramatický výhled na město. Budeme pokračovat k perle funkcionalistické architektury Německému pavilonu L. Miese van der Rohe. Prohlídku zakončíme na druhém největším náměstí Španělska, kruhovém Plaça d’Espanya. 2. den zájezdu Po snídani uskutečníme fakultativní výlet do pohoří MONTSERRAT , v němž se nachází symbol katalánské kultury a jedno z nejvýznamnějších poutních míst ve Španělsku, benediktinský Klášter svaté Panny Marie Montserratské . V rámci návštěvy klášterního okrsku je možné uskutečnit pohodlnou procházku k vyhlídce. Po návratu do BARCELONY zavítáme do centra města. Od památníku Kryštofa Kolumba se vydáme po barvité a rušné třídě Rambla, která se může pyšnit opravdu neopakovatelnou atmosférou. Nevynecháme věhlasný trh Boqueria ani divadlo Liceu. Z náměstí Plaça de Catalunya vykročíme do gotické čtvrti, která vytváří jeden z nejlépe dochovaných středověkých komplexů v Evropě. Uvidíme mj. nádhernou Katedrálu sv. Eulalie, Náměstí svatého Jiří s krásnými budovami městské radnice a Katalánské vlády a neujde nám ani starý Královský palác . 3. den zájezdu V dopoledních hodinách se vydáme po stopách geniálního architekta Antoni Gaudího (UNESCO) a za krásami katalánského modernismu – secese. Navštívíme monumentální Baziliku Sagrada Família , která patří mezi největší a nejúchvatnější kostelní stavby na světě. Následně se přesuneme na luxusní bulvár Passeig de Gracia, na němž nalezneme proslulé městské domy casa Mila (Pedrera), casa Batlló, casa Lleó Morera, casa Amatller ad . Odpolední hodiny lze využít k návštěvě některého ze skvělých barcelonských muzeí nebo jiných turistických lákadel (Picassovo muzeum, Muzeum soudobého umění, gotické Královské loděnice Drassanes, mořské akvárium s 80 metrů dlouhým podmořským tunelem, Kolumbovu rozhlednu, atd). Večer procházka po čtvrti Ribera, Palác katalánské hudby (UNESCO), chrám svaté Panny Marie Mořské a nakonec malebný starý přístav. 4. den zájezdu Ráno se s městem rozloučíme návštěvou pohádkového Parc Güell, v němž můžeme obdivovat Gaudího um i nádherné výhledy na město. Po poledni transfer na letiště a odlet do ČR.

Orientační ceny vstupného : Barcelona: Sagrada Familia – 15 €, výtah – 4,5 €

Barcelona: La Pedrera – 20,5 €

Barcelona: Casa Batlló - 20,45 €

Barcelona: Palác Katalánské hudby – 18 €

Barcelona: výtah v památníku Kryštofa Kolumba – 4,5 €

Barcelona: akvárium – 20 €

Barcelona: katedrála sv. Eulálie - 7 €

Barcelona: Námořní muzeum - 6,5 €

Barcelona: Muzeum FC Barcelona společně s prohlídkou Nou Camp - 23 €

Barcelona: Picassovo muzeum - 11 €

Barcelona: park Güell - 8 €

Barcelona: jízdenka MHD - 2 € / 1 jízda.

výlet do Sant Sadurní - místní doprava - 10 € / zp

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 90 €.

Zajímavosti :

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Barcelona - Metropole Katalánska
v cenách od 13 990 Kč