Anglie – Paláce A Zámky

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Velká Británie Anglie
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 3x polopenzi
4x ubytování – 1x v hotelu, 3x v soukromí (2lůžkové pokoje)
dopravu lux. klim. busem
průvodce
přejezd přes La Manche
Cena nezahrnuje: fakult. služby
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: 3x polopenzi
4x ubytování – 1x v hotelu, 3x v soukromí (2lůžkové pokoje)
dopravu lux. klim. busem
průvodce
přejezd přes La Manche
Cena nezahrnuje: fakult. služby
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
vstupné
vše ostatní, co není uvedeno v "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 21.08. – 26.08. odjezd N + Plzeň

Popis

Zájezd je určen i pro ty z Vás, kteří již Londýn navštívili a chtěli by poznat další zajímavá místa jižní Anglie. Navštívíme majestátní honosné aristokratické a královské paláce – Blenheim Palace, Windsor, stejně jako krásné zahrady Kew Gardens, Hampton Court a anglické parky, které po staletí k Anglii patří. Seznámíme se s vápencovým krajem Cotswolds, starobylým městečkem Rye a navštívíme i univerzitní Oxford.
Rye - Bodiam Castle – Brighton - Blenheim Palace – Oxford - Cotswolds – Windsor – Londýn - Hampton Court - Kew Gardens

HRADY, ZAHRADY A LONDÝN

1. den zájezdu

Odjezd z ČR v ranních hodinách. Nocleh ve Francii.2. den zájezdu

Brzy ráno pokračujeme do Anglie. Zastávka v malebném RYE , starobylé opevněné městečko s pitoreskními uličkami. Návštěva BODIAM CASTLE , pohádkový hrad ze 14. století obehnaný vodním příkopem, který se řadí k nejromantičtějším v Anglii. Poté prohlídka jedinečného města BRIGHTON oblíbeného letoviska anglických aristokratů, jehož hlavní atrakcí je výstřední "orientální" Royal Pavilion. Přejezd na ubytování.3. den zájezdu

Návštěva aristokratického sídla BLENHEIM PALACE (UNESCO), vrcholné dílo baroka v Anglii, které bylo postaveno pro vítěze bitvy u Blenheimu, J. Churchilla. Kromě paláce má toto skvostné sídlo i nádherný park a zahrady. OXFORD , staré univerzitní město s mnoha starobylými kolejemi a monumentální architekturou. Projížďka po náhorní vápencové plošině, kraji COTSWOLDS , který oplývá rozkošnými středověkými domy z místního vápence.4. den zájezdu

Zámek WINDSOR , který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Následuje prohlídka západního okraje LONDÝNA , kde navštívíme HAMPTON COURT , jeden z nejvýznamnějších paláců Anglie, jehož exteriér představuje směsici tudorovského a anglického baroka. Pýchou paláce jsou též pečlivě obnovené barokní zahrady se vzácnými rostlinami a geometricky řešenými záhony. Dále Královské botanické zahrady KEW GARDENS (UNESCO) s nejucelenější botanickou sbírkou na světě - tisíce druhů vzácných a exotických rostlin, Palmový skleník, skleník princezny z Walesu, vyhlídková věž, herbáře, čínská pagoda aj.5. den zájezdu

Přejezd do LONDÝNA , devítihodinová prohlídka metropole, možnost navštívit mnohá atraktivní místa, jakými jsou budovy Parlamentu s legendárním Big Benem, Westminsterské opatství (UNESCO), Hyde Park s proslulým řečnickým koutkem, centrum City s katedrálou sv. Pavla, Tower (UNESCO) aj. Večerní přejezd kanálu La Manche.6. den zájezdu

Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Londýn: Tower – 24,5 GBP
Londýn: Tower Bridge – 9 GBP
Westminster Abbey – 20 GBP (v neděli – pouze za účelem účasti v bohoslužbách, zdarma)
Londýn: Houses of Parliament – 17,5 GBP
Londýn: Královská kaple – 6 GBP
Londýn: věž - 2,7 GBP
loď po Temži jednosměrný/zpáteční Tower – Westminster 8,40/11 GBP
Londýn: St. Paul 16 GBP
síťová jednodenní bus+metro zóna 1+2 – 9 GBP
Londýn: Buckingham Palace – 21,5 GBP
Londýn:Londýnské Oko 21 GBP
Londýn: Muzeum Madam Tussaud 30 GBP
Bodiam Castle - 8,6 GBP
Woodstock: Blenheim Palace - palác, park a zahrady - 23 GBP
Woodstock: Blenheim Palace - pouze park a zahrady - 13,8 GBP
Oxford: Christ Church College - 8 GBP
Windsor: 18 GBP, pokud jsou zavřená Státní apartmá – 9,8 GBP
Hampton Court:19,3 GBP
Kew Gardens: 15 GBP

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 95 GBP

Zajímavosti :

Ubytování

hotel/soukromí

 

→ Přejít na 2 termíny dovolené Anglie – Paláce A Zámky
v cenách od 9 990 Kč