Gargáno A Apulie

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 6x polopenzi
6x ubytování v hotelu**** s bazénem - 2.lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
průvodce
Cena nezahrnuje: fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
vstupné
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: 6x polopenzi
6x ubytování v hotelu**** s bazénem - 2.lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu lux. klim. busem
průvodce
Cena nezahrnuje: fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
vstupné
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 02.09. - 10.09. odjezd N + Plzeň

Popis

Navštivte s námi jižní Itálii. Kouzelný poloostrov Gargáno s fascinujícím pobřežím lemujícím tento výběžek země, budeme obdivovat vápencové útesy, koupat se v smaragdovém moři a obdivovat typická bílá městečka. V kamenné Apulii navštívíme Salentinský poloostrov s vyhlášenou oblastí bílých domků trulli, prohlédneme Alberobello, barokní Lecce, středověké Gallipoli i bílé městečko Ostuni.

Otranto - Lecce - Santa Maria di Léuca - Gallipoli - Ostuni - Alberobello - Locorotondo - Peschici - Monte Sant´Angelo - San Giovanni Rotondo - Vieste

PAMÁTKY I MOŘE POLOOSTROVŮ GARGANO A SALENTINO

1. den zájezdu Dopoledne odjezd z republiky. 2. den zájezdu Příjezd na POLOOSTROV GARGANO , vyhlášený svými jedinečnými bílými útesy. Procházka po VIESTE , romantické městečko s pevností, krásné výhledy na pobřeží. Pro zájemce možnost plavby kolem vyhlášených bílých útesů. K večeru odjezd na hotel. 3. den zájezdu Pobyt u moře. Návštěva jednoho z nejmalebnějších starobylých míst v oblasti Gargana , městečka PESCHICI , usazeného na strmé skále nad mořem. 4. den zájezdu Výlet po poloostrově. Průjezd zajímavou přírodní rezervací FORESTA UMBRA , les plný dubů, buků, tisů a pinií. MONTE SANT’ANGELO , horské městečko (803 m n.m.) proslavené třemi zjeveními Archanděla Michaela v l. 490-493. Čtvrté zjevení v 8. století vedlo k založení kláštera. Dnes je jeskyně, ve které došlo ke zjevením, jedním z nejvýznamnějších poutních míst v Itálii. Poutní místo SAN GIOVANNI ROTONDO, kde působil františkánský mnich Padre Pia, starý kostel, krásný moderní kostel, křížová cesta. 5. den zájezdu Pobyt u moře. Pro zájemce možnost fakultativního výletu na OSTROVY TREMITI , nejvýznamnějšími ostrovy jsou San Nicola a San Domino. Oba jsou proslulé krásou a průzračnou vodou, možnosti koupání, procházek po ostrovech i k historickým památkám. 6. den zájezdu LOCOROTONDO , město, které patří k nejzajímavějším na jihu Itálie. Přejezd do vyhlášené oblasti "TRULLI" , bílé domky s kamennou střechou a kruhovým půdorysem. ALBEROBELLO , romantické městečko, jehož název znamená "krásný strom" s více jak tisíci domky "trulli". Bílé městečko OSTUNI na vrcholku s výhledem do okolní krajiny. Procházka historickým centrem s labyrintem uliček, katedrála, Biskupský palác. Příjezd na ubytování do oblasti Apulie, která bývá přezdívána "Karibik středomoří" pro nádherné světlemodré moře a bílé pláže. 7. den zájezdu Výlet po tzv. "podpatku boty" Itálie, SALENTINSKÉM POLOOSTROVĚ . Město LECCE , jedinečná barokní architektura s mnoha kostely. Piazza del Duomo, katedrála bazilika Santa Croce aj. Vyhlídková cesta na nejjižnější mys CAPO SANTA MARIA DI LÉUCA. GALLIPOLI , středověké centrum na ostrově v Jónském moři, anjouovský hrad, rybí trh, katedrála. 8. den zájezdu OTRANTO , malebné městečko, kde středověké centrum s úzkými pitoreskními uličkami obepínají mohutné hradby. Prohlídka a koupání, odpočinek na pláži. Zastávka u BAUXITOVÉHO JEZÍRKA nedaleko Otranta, jehož okolí hýří hnědočervenými barvami. Večer odjezd domů. 9. den zájezdu Příjezd v odpoledních hodinách do ČR.

Orientační ceny vstupného : Výlet lodí na ostrovy Tremiti - cca 35 - 40 €
Lodní výlet kolem útesů Gargana 2,5 hod. - cca 10 €
Bari – hrad – 3 €
Monte Sant´Angelo – Castello – 2 €
San Giovanni Rotondo – 2 € zpáteční přibližovací autobus

Kapesné : dle individuální zájmu o návštěvu památek doporučujeme na vstupy cca 60 €.

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 2 termíny dovolené Gargáno A Apulie
v cenách od 13 990 Kč do 14 990 Kč