Jižní Pobřeží Anglie A Malebný Ostrov Wight

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Velká Británie Anglie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel)
trajekt na ostrov Wight
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
4x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3200 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel)
trajekt na ostrov Wight
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
4x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3200 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel)
trajekt na ostrov Wight
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
4x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3200 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel)
trajekt na ostrov Wight
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
4x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3200 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 20.08. - 26.08. Odjezd A, B, G, L + Plzeň

Popis

Pojďte s námi poznávat starobylá anglická města, fenomenální památky, nejvyšší křídový útes Beachy Head i nejslavnější pravěký kamenný kruh Stonehenge, který již po tisíciletí k Anglii neodmyslitelně patří. Poznáme krásné scenérie jižního pobřeží a necháme se okouzlit přírodními krásami, které nabízí ostrov Wight největší anglický ostrov, ležící jen několik kilometrů od pobřeží Hampshire a v blízkosti Avebure nás ohromí obrovský komplex prehistorických staveb. Zájezd provází Mgr. Tomáš Rezler Portchester - Portsmouth – ostrov Wight – Beachy Head - Brighton - West Kennet Long Barrow - Silbury Hill - Avebury - Stonehenge – Salisbury - Londýn

A MALEBNÝ OSTROV WIGHT

1. den zájezdu V odpoledních hodinách odjezd z ČR. 2. den zájezdu Zastávka u nejzachovalejšího římského opevnění v západní Evropě v PORTCHESTERU. Odpoledne navštívíme město PORTSMOUTH s bohatou námořní minulostí, prohlídka slavného námořního muzea včetně H.M.S Victory lodi na které Nelson vybojoval vítěznou bitvu U Trafalgaru, vyhlídková věž Spinnaker Tower - symbol jihoanglického pobřeží, pro zájemce možnost plavby po přístavu. Ubytování v Portsmouthu. 3. den zájezdu Plavba na malebný ostrov WIGHT , s velmi různorodou krajinou, právě proto bývá Isle of Wight označován jako "Anglie v miniatuře". Cesta po stopách královny Viktorie a jejího chotě prince Alberta. Prohlídka jejich sídla Osbourne House a procházka nádherným parkem obklopujícím sídlo. Program v oblasti vápencových útesů NEEDLES , nejkrásnější části pobřeží ostrova Wight s půvabnými plážemi. Možnost koupání. Návrat na ubytování. 4. den zájezdu Nejvyšší křídový útes ve spojeném království BEACHY HEAD (162 m). Vápencové útesy Seven Sisters , krásná oblázková pláž, možnost procházky či koupání. Prohlídka nejznámějšího přímořského letoviska BRIGHTON , viktoriánské molo, královské sídlo Jiřího IV. Brighton Pavillion, romantické uličky starého města, možnost nakupování i ochutnávání místních specialit včetně Fish and Chips. 5.den zájezdu Ráno zamíříme k obrovskému komplexu prehistorických staveb v blízkosti Avebury. Podíváme se k největšímu komorovému hrobu v Británii, WEST KENNET LONG BARROW , uvidíme nejvyšší umělý pahorek SILBURY HILL a prozkoumáme nejrozsáhlejší kamenný kruh na Britských ostrovech v samotném AVEBURY. Poté přejedeme k nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě STONEHENGE . Podíváme se do nového návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení zdejší krajiny a samozřejmě si prohlédneme i samotný kamenný kruh, starý téměř 5 000 let. Odpoledne se zastavíme v historickém městě SALISBURY , kde navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a s vystaveným originálem Velké listiny svobod z r. 1215. 6. den zájezdu Prohlídka LONDÝNA , během procházky s průvodcem je možné poznat největší pamětihodnosti města ( Buckingham Palace , Westminster Abbey, Houses of Parliament, Trafalgar Square , St.Paul´s Cathedral, Tower a Tower Bridge ), čas bude také na ochutnávání specialit z celého světa a nákup suvenýrů v Soho. Pro ty, kteří už v Londýně byli, průvodce doporučí speciální program na míru. V podvečerních hodinách odjezd do ČR. 7. den zájezdu Příjezd v odpoledních hodinách.

Ubytování

hotel

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Jižní Pobřeží Anglie A Malebný Ostrov Wight
v cenách od 11 290 Kč do 11 890 Kč