Sardinie - Smaragdové Pobřeží

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Itálie Sardinie
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekt z/na Sardinii
7x ubytování v apartmánech (2lůžk. ložnice se společným příslušenstvím)
6x českou polopenzi (jednoduchá strava)
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby
vratnou kauci za apartmán 30 €/os
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
výběr ložnice v apartmánu 350 Kč/os
Možnost dokoupit trajekt při cestě zpět (délka plavby cca 8 hodin), cena příplatku je 600 Kč/os. Počet kajut je omezený, prosíme tedy o ověření volné kapacity předem
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekt z/na Sardinii
7x ubytování v apartmánech (2lůžk. ložnice se společným příslušenstvím)
6x českou polopenzi (jednoduchá strava)
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby
vratnou kauci za apartmán 30 €/os
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
výběr ložnice v apartmánu 350 Kč/os
Možnost dokoupit trajekt při cestě zpět (délka plavby cca 8 hodin), cena příplatku je 600 Kč/os. Počet kajut je omezený, prosíme tedy o ověření volné kapacity předem
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 08.06. - 17.06. odjezd N + Plzeň 31.08. - 09.09. odjezd N + Plzeň

Popis

Zájezd zaměřený na přírodní krásy ostrova nás zave¬de na krásné bělostné pláže, které směle konkurují tropickým letoviskům, mezi skalní útvary, rozeklané pobřeží, k prehistorickým památkám a do zajímavých městeček a letovisek ostrova.

Isolla Rossa - Capo d´Orso - La Maddalena - Santana Teresa di Gallura - Castelsardo - Alghero - Palmavera - Capo Cassia - Coddu Vecchiu - Costa Smeralda - Porto Cervo - Olbia

1. den zájezdu Odjezd z ČR, tranzit do Itálie, trajekt na Sardinii. 2. den zájezdu Příjezd do městečka ISOLA ROSSA , barevné skály, krásná příroda a pláže. 3. den zájezdu Pobyt u moře. 4. den zájezdu CAPO D'ORSO, krátký výstup ke skalisku Roccia dell’Orso (ohromný erozí vymodelovaný žulový blok připomínající medvěda), krás¬né výhledy na souostroví La Maddalena. Fakultativně trajektem k návštěvě městečka LA MADDALENA s křivolakými uličkami, působivým náměstím. Návštěva městečka SANTANA TERESA DI GALLURA , příjemné letovisko s velmi krásným romantickým středem i okolím. 5. den zájezdu Pobyt u moře. 6. den zájezdu Výlet na severozápadní část ostrova. Cesta vnitrozemím ostrova k Santissima Trinita di Saccargia - překrásný románský kostelík z počátku 12. stol. Severním pobřežím dojedeme do malebného historického CASTELSARDO , městečko s hradem ležící na mohutném skalisku, krásné výhledy, středověké uličky s množstvím kostelíků. Pokračujeme podél pobřeží ke skále ve tvaru sloního těla Roccia dell‘ Elefante. 7. den zájezdu Prohlídka ALGHERO , malebný přístav mezi piniemi a olivami s katalánskou tradicí. PALMAVERA , prehistorická památka. Mys CAPO CASSIA s Neptunovou jeskyní. 8. den zájezdu Pobyt u moře. 9. den zájezdu Cesta za dávnou historií Sardinie - pre¬historické hrobky CODDU VECCHIU a nurag ALBUCIU u Arzacheny. Příjezd na COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží), nejkrásnější část pobřeží Sardinie se skalisky, malebnými plážemi, ostrůvky a tyrkysově průzračnou vodou. Městečko PORTO CERVO , centrum Costy Smeraldy s krásným přístavem, množství jachet, obchůdky, restaurace a záplava květin. OLBIA, přístavní město založené již v 5. století př.n.l. Kartaginci, historické centrum s bazilikou San Simplicio. Trajekt do Itálie. 10. den zájezdu Vylodění v Itálii. Příjezd do ČR v nočních hodinách. Poznámka: Zájem o dokoupení kajut nahlašte při přihlášení nejpozději do 28.2. 2018. Zájemce budeme poté kontaktovat (ne každá loď garantuje kajuty).

Orientační ceny vstupného : Neptunova jeskyně - 13 €, plavba lodí k Neptunově jeskyni - 14 €
Palmavera - 3,5 €
Santissima Trinita di Saccargia - 3 €
Rocciadel Orso - 2 €
Trajekt na souostroví La Maddalena – 11 €
Codu Vechiu - 3 €, Albucciu - 3 €
Castelsardo hrad - 2 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy cca 55 €

Zajímavosti :

Ubytování

Apartmán

 

→ Přejít na 2 termíny dovolené Sardinie - Smaragdové Pobřeží
v cenách od 13 390 Kč do 14 390 Kč