Španělsko A Francouzská Riviéra

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Španělsko
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 5x ve Španělsku Costa Brava/Maresme a 2x ve Francii)
5x polopenzi ve Španělsku
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. výlety
lodní výlety
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
2x snídaně ve Francii 360 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
zobrazit 2 termíny
Červen 2018
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 5x ve Španělsku Costa Brava/Maresme a 2x ve Francii)
5x polopenzi ve Španělsku
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. výlety
lodní výlety
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
2x snídaně ve Francii 360 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
zobrazit 2 termíny
Červen 2018
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 5x ve Španělsku Costa Brava/Maresme a 2x ve Francii)
5x polopenzi ve Španělsku
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. výlety
lodní výlety
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
2x snídaně ve Francii 360 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
zobrazit 2 termíny
Červen 2018
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 15.06. - 24.06. odjezd A + Plzeň 29.06. - 08.07. odjezd J* + Plzeň 24.08. - 02.09. odjezd J* + Plzeň

Popis

Kombinovaný zájezd, relaxace na španělském pobřeží Costa Maresme a na plážích francouzské Riviéry. Poznáme atraktivní místa v okolí pobytových míst, kam budou směřovat naše výlety. Španělská Costa Maresme tvoří začátek Costa Dorada, tj. Zlatého pobřeží, které se tak nazývá pro své dlouhé písečné pláže. U zájezdů je ubytování ve Španělsku v hotelu systému Fortuna (tj. **/*** hotel na pobřeží Costa Brava nebo Costa Maresme).
Montserrat - Barcelona – Blanes - Figueres – Besalú – Gerona - Marseille - St. Tropez - Port Grimaud - Ramatuelle - Nice - Monaco - Monte Carlo

MOŘE A PAMÁTKY

KATALÁNSKO A AZUROVÉ POBŘEŽÍ

1. den zájezdu

Odjezd z ČR v poledních hodinách.


2. den zájezdu

Dopoledne příjezd na španělské pobřeží, pobyt u moře .


3. den zájezdu

Navštívíme MONTSERRAT , horský benediktinský klášter ležící v bizarním skalnatém pohoří. Jedno z nejposvátnějších míst Katalánska, zasvěcené Panně Marii Montserratské. BARCELONA (UNESCO) metropole Katalánska (zajímavá gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, tepna starého města La Rambla a stavby slavného španělského architekta Antoni Gaudího - Sagrada Familia, Tři Grácie, La Pedrera aj.).


4. den zájezdu

BLANES , návštěva botanické zahrady. Romantický výlet lodí podél skalnatého pobřeží do TOSSY DE MAR – starobylé městečko s dávnou minulostí, rozložené v malebném zálivu a známé čistotou pláže (modrá vlajka EU), právem nazývané "perlou pobřeží". Prohlídka městečka a hradeb bývalé pevnosti z 12. století, možnost koupání.


5. den zájezdu

FIGUERES , návštěva muzea Salvatora Dalího. BESALÚ , malé historické městečko ve vnitrozemí, založené již Římany se zachovalou románskou architekturou, známé svým kamenným středověkým opevněným mostem. GERONA , historické město s pěknou katedrálou, která skrývá unikátní gobelín Stvoření, krásné uličky starého města.


6. den zájezdu

Pobyt u moře.


7. den zájezdu

Přejezd do Francie, zastávka v MARSEILLE , největší francouzský středomořský přístav s bohatou historií od dob římského osídlení. Překrásná vyhlídka na město a ostrovy od katedrály Notre Dame de la Garde.


8. den zájezdu

Návštěva ST. TROPEZ , jedna z hlavních turistických atrakcí riviéry. Jeho krásu objevily významné osobnosti: P. Signac, H. Matisse a S.G. Colettová. Po R. Vadimovi a B. Bardot následovala vlna turistů, kteří přijíždějí do tohoto malebného místa. Možnost koupání. PORT GRIMAUD , unikátní lagunové městečko, které je protknuto množstvím vodních toků. Na závěr dne půvabné městečko RAMATUELLE .


9. den zájezdu

NICE , město s romantickou starou částí i palmovou Anglickou promenádou. MONACO – MONTE CARLO - krásou zářící malé knížectví. Možnost návštěvy Oceánografického muzea, katedrály knížecí rodiny nebo Knížecího paláce a v Monte Carlu slavného Casina.


10. den zájezdu

Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Sagrada Familia – 25 € výtah – 4,5 € výtah v památníku Kryštofa Kolumba – 6 € akvárium – 20 € katedrála sv. Eulálie - 7 € jízdenka MHD - 2 € / 1 jízda vlak letovisko-Barcelona a zpět – 10 € Gerona - katedrála + muzeum - 7 € Montserrat – muzeum - 6,5 € Figuerres – muzeum Salvatora Dalí – 14 € Besalú – Micromundo (mikrosvět, muzeum) – 3,9 € Blanes - Botanická zahrada - 6,5 € Bus do zahrady - 4,5 € Loď Blanes - Tossa (cca 1 hod.) - 16 € Port Grimaud - projížďka loďkou po kanálech Port Grimaud (20 min.) - 5,5 €/1 os. věž kostela - 1 € Monako - Knížecí palác - 8 € Oceánografické muzeum – 14 € Botanická zahrada - 6,8 € vstup do Casina dál za vestibul - 10 € (nutný cestovní doklad s sebou) vyhlídkový vláček - 8 € / 1 hod. MHD - 1,5 € St. Tropez - muzeum v citadele - 5,5 € Marseille - městský vyhlídkový vláček: bazilika St. Victor, Notre Dame de la Garde - 8 € MHD v Marseille - 1,7 € Vyhlídkový vláček La Painer - 7 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy cca 110 € + vstupy v Barceloně dle vlastního výběru

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel

 

→ Přejít na 3 termíny dovolené Španělsko A Francouzská Riviéra
v cenách od 11 590 Kč do 13 890 Kč