Portugalsko - Země Mořeplavců, Vína A Slunce

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Portugalsko
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Lisabon – Praha vč. letištních tax a poplatků
transfer do/z hotelu
7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
7x snídani
5x večeři
dopravu busem dle programu
místního průvodce v Portu
vstup do vinných sklepů v Portu s ochutnávkou
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
7. den programu 2 nápoje a Fado cca 30 €, platba na místě, nutno však nahlásit do CK nejpozději 14 dní před odletem (min. 6 osob pro realizaci)
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 5200 Kč (zde povinné při nedoobsazení)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
možnost připojištění vyššího storna + 250 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 25.05. - 01.06. odjezd L5
02.07. - 09.07. odjezd L5
21.09. - 28.09. odjezd L5

Popis

Portugalsko sice nepatří k velkým evropským zemím, ale pro své významné kulturní zázemí, bohatství památek, krásu svých měst a překrásné pláže Atlantiku si zaslouží velkou pozornost turistů. ÓBIDOS - NAZARÉ - ALCOBACA - BATALHA - COIMBRA - PORTO - BRAGA - GUIMARAES - TOMAR - FÁTIMA - LISABON - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL

1. den zájezdu Odlet z Prahy do Lisabonu, transfer na ubytování v okolí Óbidos. 2. den zájezdu Středověká vesnička ÓBIDOS , úzké uličky, bílých domečky s terakotovými střechami plné obchodů. Rybářská vesnice NAZARÉ , procházka po místní pláži. Pokračujeme do městečka ALCOBACA s největším kostelem v Portugalsku (UNESCO) a krásným cisterciáckým opatstvím. Den ukončíme v BATALHE návštěvou královského kláštera (UNESCO). Odjezd na ubytování v okolí Coimbry, večeře. 3. den zájezdu Romantická COIMBRA - až do 13. stol. hlavní město země, rodiště 6 portugalských králů a kolébka vzdělání. Nachází se tu nejstarší univerzita v Portugalsku (druhá nejstarší na světě), na které vystudovali velikáni portugalské literatury. GUIMARAES , kolébka portugalského národa, úzké středověké uličky, zachovalé historické jádro, hrad sv. Michala - dominanta města, Vévodský palác Paco dos Duques - dnes muzeum. Středověká BRAGA , zastavíme se na poutním místě BOM JESUS DO MONTE a den zakončíme ve vinných sklípcích caves v Portu, ve světě proslaveném svým portským vínem, které však není z Porta - vinice se nacházejí v údolí řeky Douro, asi 100 km od města a víno je v sudech převáženo do Vila Nova de Gaia, městečka ležícího na druhé straně řeky téměř splývajícího s Portem. Návrat na ubytování v okolí Porta. Večeře. 4. den zájezdu Celodenní prohlídka PORTA - druhé největší město Portugalska, hl. město provincie Douro, pozoruhodná historie, množství památek, historická čtvrť Ribeira. Prohlédneme si katedrálu Terreido da Sé, čtvrť Barredo s domy naklánějícími se do stran, gotický kostel Sao Francisco s honosnou výzdobou, ubytování a večeře v okolí Porta. 5. den zájezdu Město TOMAR , kde se nachází Convento de Cristo (UNESCO) hrad s klášterem z 12. stol., který byl sídlem rytířů Kristova Řádu. Pokračujeme do FÁTIMY , jednoho z nejvýznamnějších poutních míst křesťanského světa s velkou bazilikou, postavenou na počest zjevení Panny Marie. Věže baziliky měří 65 m a náměstí je dvakrát větší než náměstí baziliky sv. Petra v Římě, vitráže s výjevy zjevení a obraz s poselstvími, monumentální varhany. Ubytování ve Fátimě. Večeře. 6. den zájezdu Odjezd do LISABONU který se díky svému přístupu k Atlantickému oceánu stal významným obchodním, přístavem a křižovatkou světa s největšími suchými doky na evropském kontinentě. O jeho velkoleposti a jedinečné atmosféře se přesvědčíme během prohlídky, starobylá čtvrť Belém s klášterem Jeronýmů (vrchol manuelské architektury), věž Torre de Belém, hrad Castelo de Sao Jorge, nejstarší čtvrť Alfami a nakonec se vyvezeme železným výtahem elevador de Santa Justa (podle návrhu žáka slavného stavitele A. G. Eifella) a Starý Lisabon se nám ukáže jako na dlani. Odjezd na ubytování v Lisabonu, večeře. 7. den zájezdu Celodenní výlet do okolí Lisabonu. SINTRA (UNESCO) bývalé letovisko portugalské šlechty, plné paláců různých stylů a uliček s malými obchůdky, známý Palácio da la Peňa z 19. stol., který je nejzachovalejším příkladem romantické portugalské architektury, letní rezidence portugalského krále Palácio Nacional de Sintra postavená na přelomu 15. a 16. stol. Výhledy z nejzápadnějšího cípu kontinentální Evropy, CABO DA ROCA a v rybářském městečku CASCAIS možná ochutnáte některou z místních rybích specialit. Na závěr portugalská obdoba Monte Carla - ESTORIL . Návrat na ubytování v Lisabonu. Fakult. návštěva představení typického portugalského hudebního žánru fado - tradiční portugalský druh hudby, který vznikl v uličkách Alfamy a který jinde na světě nenajdete. 8. den zájezdu Volný čas k individuální návštěvě Lisabonu, před odjezdem na letiště zastávka u Cristo Rei, rozloučení s Lisabonem, transfer na letiště, odlet do Prahy.

Orientační ceny vstupného : Lisabon: čtvrť Belém: věž Belém jen exteriéry

Lisabon: památník mořeplavců

Lisabon: klášter Jeronýmů-křížová chodba 5 €

Lisabon: čtvrť Alfama:hrad sv. Jiří 5,50 €

Lisabon: kostel de Carmo 3 €

Lisabon: výtah de Santa Justa 2,50 €

Sintra: Národní palác 4,50 €

Sintra:Palác da Pena 8,50 €

+ autobus zpáteční lístek 4,50 €

+ vláček na kolech zpáteční lístek 2 €

Cabo da Boca: certifikát - 2 typy 10 €/5 €

Tomar: hrad templářů 5 €

Batalha: klášter-chrám bitvy 5 €

Coimbra: stará univerzita 4 €

Coimbra: nová a stará katedrála 3,50 €

Bom Jesus del Monte: poutní místo - lanovka na vodní pohon 1,50 €

Porto: výtah na věž kostela Dos Clérigos 2,50 €

Porto: kostel sv. Františka + muzeum 4 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 110 €

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Portugalsko - Země Mořeplavců, Vína A Slunce
v cenách od 26 990 Kč do 27 490 Kč