Poklady Španělského Kulturního Dědictví Unesco

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Španělsko
Strava: Polopenze
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: let.přepravu Praha - Španělsko - Praha
let. poplatky a taxy
transfer z/na letiště
dopravu busem po Španělsku
7x ubytování v hotelu*** – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím
7x polopenzi
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt. taxu cca 0,50€/den, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3600 Kč (zde povinný při nedoobsazení)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
připojištění vyššího storna + 250 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 02.06. – 09.06. Odjezd L5 01.09. – 08.09. Odjezd L5

Popis

Zájezd do slunného Španělska za nádhernými památkami zařazenými na Seznam světového dědictví UNESCO. Santa Maria de Poblet - Alcalá de Henarés – Madrid - El Escorial - Segovia – Ávila – Toledo - Cuenca – Teruel - Barcelona

1. den zájezdu Odlet z Prahy do Španělska, transfer na ubytování. 2. den zájezdu Ráno odjezd k prohlídce cisterciáckého kláštera SANTA MARIA DE POBLET (UNESCO), založeného ve 12. století, pohřebiště aragonských králů. Přejezd španělským vnitrozemím do nejstaršího španělského univerzitního města ALCALÁ DE HENARÉS (UNESCO), které se stalo vzorem pro zakládání měst španělskými misionáři v Latinské Americe. Prohlídka historického centra - arcibiskupský palác, Calle Mayor - nejdelší ulice s podloubími v Evropě, exteriér rodného domu spisovatele Miguela de Cervantese, Cervantesovo náměstí, univerzitní čtvrť. Odjezd na ubytování a večeři. 3. den zájezdu Hlavní město Španělska MADRID , okružní jízda - Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, Gran Via, poté pěší prohlídka města - exteriéry Královského paláce, Plaza Mayor, Puerta del Sol, odpoledne volno, možnost návštěvy jedné z nejvýznamnějších obrazáren na světě Museo del Prado, centrum moderního umění Centro de Arte Reina Sofia, park El Retiro. Odjezd na ubytování a večeři. 4. den zájezdu Odjezd do SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (UNESCO), prohlídka jedinečného díla španělské architektury - monumentálního královského Paláce el Escorial s bazilikou a panteonem španělských králů. Přejezd do SEGOVIE (UNESCO), prohlídka historického centra (římský akvadukt, který je jedním z nejzachovalejších v Evropě, exteriér katedrály, exteriér pevnosti Alcázar, pohled na románský kostel Veracruz, městské opevnění z 12. století. Odjezd na ubytování a večeři. 5. den zájezdu Odjezd do ÁVILY (UNESCO), prohlídka mohutných městských hradeb z 11.století, katedrály a historického centra. Přejezd do TOLEDA , prohlídka města (UNESCO), Katedrála, kostel sv. Tomáše s jedinečnou mudéjarskou věží, Sinagoga del Tránsito – Museo Sefardí, bývalá synagoga dnes kostel Santa María la Blanca, mešita z 10 st. – dnes kostel Cristo de la Luz, muzeum El Greca. Ve večerních hodinách dojezd do hotelu, večeře. 6. den zájezdu Pevnostní město CUENCA (UNESCO), prohlídka historického centra, "zavěšené" domy, věž Mangana, katedrála Nuestra Seňora de Gracia. Odjezd do horského města proslulého mudéjarskou aragonskou architekturou TERUEL (UNESCO), prohlídka historického centra – mudéjarská věž San Salvador, náměstí Carlos Castel (plaza de Torico), mudéjarská katedrála, mudéjarský kostel a věž San Pedro + mauzoleum "Amantes de Teruel" (milenci z Teruelu). Odjezd na ubytování, večeře. 7. den zájezdu Odjezd do BARCELONY (UNESCO), panoramatická projížďka modernistickou částí města s architektonickými díly A. Gaudího - Casa Batlló, Casa Milá – La Pedrera, exteriér rozestavěného chrámu Sagrada Família, volno - prohlídka historického centra tzv. "gotické" čtvrti, ulice La Rambla, tržnice la Boquería, námořní přístav, ve večerních hodinách odjezd na ubytování, večeře. 8. den zájezdu Snídaně, volno a dle let. řádu transfer na letiště, odlet do ČR.

Ubytování

hotel**/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím v okolí navštívených měst. Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy. Polopenze dle programu.

Hotel

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Poklady Španělského Kulturního Dědictví Unesco
v cenách od 23 990 Kč