Španělsko A Kulturní Dědictví Unesco

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Španělsko
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
7x ubytování v hotelu**/*** – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím
7x polopenzi
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt. taxu cca 0,50€/den, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3600 Kč (zde povinný při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před odjezdem/odletem)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
7x ubytování v hotelu**/*** – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím
7x polopenzi
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt. taxu cca 0,50€/den, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3600 Kč (zde povinný při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před odjezdem/odletem)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
7x ubytování v hotelu**/*** – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím
7x polopenzi
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt. taxu cca 0,50€/den, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3600 Kč (zde povinný při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před odjezdem/odletem)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 4:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
7x ubytování v hotelu**/*** – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím
7x polopenzi
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, pobyt. taxu cca 0,50€/den, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3600 Kč (zde povinný při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před odjezdem/odletem)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 01.06. – 10.06. Odjezd C, I, O 31.08. – 09.09. Odjezd C, I, O

Popis

Zájezd do slunného Španělska za nádhernými památkami zařazenými na Seznam světového dědictví UNESCO. Santa Maria de Poblet - Alcalá de Henarés – Madrid - El Escorial - Segovia – Ávila – Toledo - Cuenca – Teruel - Barcelona

1. den zájezdu Odjezd z ČR v dopoledních hodinách. 2. den zájezdu Příjezd na pobřeží Costa Brava/Maresme, nedaleko Barcelony, v odpoledních hodinách ubytování, volný program, večeře. 3. den zájezdu Ráno odjezd k prohlídce cisterciáckého kláštera SANTA MARIA DE POBLET (UNESCO), založeného ve 12. století, pohřebiště aragonských králů. Přejezd španělským vnitrozemím do nejstaršího španělského univerzitního města ALCALÁ DE HENARÉS (UNESCO), které se stalo vzorem pro zakládání měst španělskými misionáři v Latinské Americe. Prohlídka historického centra - arcibiskupský palác, Calle Mayor - nejdelší ulice s podloubími v Evropě, exteriér rodného domu spisovatele Miguela de Cervantese, Cervantesovo náměstí, univerzitní čtvrť. Odjezd na ubytování a večeři. 4. den zájezdu Hlavní město Španělska MADRID , okružní jízda - Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, Gran Via, poté pěší prohlídka města - exteriéry Královského paláce, Plaza Mayor, Puerta del Sol, odpoledne volno, možnost návštěvy jedné z nejvýznamnějších obrazáren na světě Museo del Prado, centrum moderního umění Centro de Arte Reina Sofia, park El Retiro. Odjezd na ubytování a večeři. 5. den zájezdu Odjezd do SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (UNESCO), prohlídka jedinečného díla španělské architektury - monumentálního královského Paláce el Escorial s bazilikou a panteonem španělských králů. Přejezd do SEGOVIE (UNESCO), prohlídka historického centra (římský akvadukt, který je jedním z nejzachovalejších v Evropě, exteriér katedrály, exteriér pevnosti Alcázar, pohled na románský kostel Veracruz, městské opevnění z 12. století. Odjezd na ubytování a večeři. 6. den zájezdu Odjezd do ÁVILY (UNESCO), prohlídka mohutných městských hradeb z 11.století, katedrály a historického centra. Přejezd do TOLEDA , prohlídka města (UNESCO), Katedrála, kostel sv. Tomáše s jedinečnou mudéjarskou věží, Sinagoga del Tránsito – Museo Sefardí, bývalá synagoga dnes kostel Santa María la Blanca, mešita z 10 st. – dnes kostel Cristo de la Luz, muzeum El Greca. Ve večerních hodinách dojezd do hotelu, večeře. 7. den zájezdu Pevnostní město CUENCA (UNESCO), prohlídka historického centra, "zavěšené" domy, věž Mangana, katedrála Nuestra Seňora de Gracia. Odjezd do horského města proslulého mudéjarskou aragonskou architekturou TERUEL (UNESCO), prohlídka historického centra – mudéjarská věž San Salvador, náměstí Carlos Castel (plaza de Torico), mudéjarská katedrála, mudéjarský kostel a věž San Pedro + mauzoleum "Amantes de Teruel" (milenci z Teruelu). Odjezd na ubytování, večeře. 8. den zájezdu Odjezd do BARCELONY (UNESCO), panoramatická projížďka modernistickou částí města s architektonickými díly A. Gaudího - Casa Batlló, Casa Milá – La Pedrera, exteriér rozestavěného chrámu Sagrada Família, volno - prohlídka historického centra tzv. "gotické" čtvrti, ulice La Rambla, tržnice la Boquería, námořní přístav, ve večerních hodinách odjezd na ubytování, večeře. 9. den zájezdu Pobyt u moře, individuální volno. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 10. den zájezdu Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Ubytování

hotel**/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím v okolí navštívených měst. Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy. Polopenze dle programu, v případě nutnosti může být vyjimečně dáván balíček na cestu místo snídaně.

Hotel

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Španělsko A Kulturní Dědictví Unesco
v cenách od 15 990 Kč