Španělsko, Cesta Po Španělském Království

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Španělsko
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
9x polopenzi
prohlídku toledské manufaktury
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby, pobyt. taxu
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 5 900 Kč (povinné při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před odjezdem)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč
záloha na vstup do Alhambry 1000 Kč (nutno objednat nejpozději 1 měsíc před odjezdem/odletem)
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
9x polopenzi
prohlídku toledské manufaktury
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby, pobyt. taxu
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 5 900 Kč (povinné při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před odjezdem)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč
záloha na vstup do Alhambry 1000 Kč (nutno objednat nejpozději 1 měsíc před odjezdem/odletem)
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
9x polopenzi
prohlídku toledské manufaktury
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby, pobyt. taxu
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 5 900 Kč (povinné při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před odjezdem)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč
záloha na vstup do Alhambry 1000 Kč (nutno objednat nejpozději 1 měsíc před odjezdem/odletem)
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
9x polopenzi
prohlídku toledské manufaktury
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby, pobyt. taxu
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 5 900 Kč (povinné při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před odjezdem)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč
záloha na vstup do Alhambry 1000 Kč (nutno objednat nejpozději 1 měsíc před odjezdem/odletem)
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 15.05. - 27.05. odjezd C, I, O 11.09. - 23.09. odjezd C, I, O

Popis

Jedinečné památky, královské paláce a katedrály, světoznámá muzea, tapas, flamenco, moře, to vše je Španělsko.

Zaragoza - El Escorial - Madrid -Toledo - Granada - Córdoba - Sevilla - Gibraltar - Peňíscola - Gerona - Tossa de Mar - Montserrat - Barcelona

1. den zájezdu

V dopoledních hodinách odjezd z ČR.2. den zájezdu

V dopoledních hodinách příjezd do oblasti Costa Brava/Costa Maresme, volno, možnost koupání, ubytování v odpoledních hodinách, večeře.3. den zájezdu

Po snídani odjedeme do ZARAGOZY - prohlídka města (katedrála, nám. Santa María del Pilar, mudéjarské kostely, arabský palác Aljafería, městská tržnice), odjezd do MADRIDU - ubytování v okolí města a večeře.4. den zájezdu

Prohlídka královského paláce EL ESCORIAL , návrat do Madridu , okružní projížďka, prohlídka města (Puerta del Sol, Plaza Mayor, exteriéry královského paláce, památník Cervantesův nebo možnost návštěvy galerie El Prado), návrat na ubytování, večeře.5. den zájezdu
Odjezd do TOLEDA - prohlídka města (katedrála, chrám sv. Tomáše, náměstí Zocodóver, muzeum El Greca), návštěva tradiční toledské manufaktury (ozdobné zbraně z toledské oceli, šperky), odjezd do Granady, ubytování v okolí města, večeře.6. den zájezdu

Prohlídka GRANADY (katedrála, královská kaple, Albaicín), následuje arabský sídelní palác ALHAMBRA se zahradami Generalife. Volno, návrat na ubytování, večeře, (fakult. večerní návštěva představení flamenca).7. den zájezdu

Odjezd do CÓRDOBY - prohlídka města (mešita, exteriéry Alcázaru, Židovské město, typické "květinové" ulice s arabskými patii), odjezd na ubytování v okolí Sevily, večeře.8. den zájezdu

SEVILLA - prohlídka města (katedrála, La Giralda, Zlatá věž, čtvrť Santa Cruz, maurský palác Alcázar - exteriéry), odjezd k prohlídce britské kolonie GIBRALTAR (návštěva nejjižnějšího místa evropského kontinentu), noční přejezd na pobřeží Costa Azahar.9. den zájezdu

Ráno příjezd na pobřeží Costa Azahar, PEŇÍSCOLA (hrad Papa Luna, středověké městečko, možnost koupání, projížďky lodí), večer příjezd na pobřeží Costa Brava / Costa Maresme, ubytování, večeře.10. den zájezdu

Odjezd do GERONY , města s jednou z nejzachovalejších středověkých židovských čtvrtí, středověkými hradbami a románskými kostely (katedrála s věží Karla Velikého, kostely San Pere de Galligants a Sant Nicolau, židovská čtvrť, středověké hradby). Následuje odjezd do TOSSA DE MAR, jednoho z nejkrásnějších letovisek na pobřeží Costa Brava (Villa Vieja - opevněná část Tossy - hradby s obrannými věžemi, kostel St. Vincenc). Návrat na ubytování si můžeme zpříjemnit fakult. lodí, večeře.11. den zájezdu

Ráno odjezd k prohlídce kláštera MONTSERRAT a BARCELONY (gotická čtvrť, Las Ramblas, Kolumbův památník, Antonio Gaudí - exteriéry Sagrada Familia, La Pedrera, Casa Batlló, možnost návštěvy mořského akvária a muzea Picassa), návrat na ubytování, večeře.12. den zájezdu

Snídaně, volno, koupání. Odpoledne odjezd do ČR.13. den zájezdu

Odpoledne příjezd do ČR.Upozornění:

V případě nutnosti může být výjimečně dáván balíček na cestu místo snídaně. Je možnost zajistit i ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy. Ministerstvo zahraničí doporučuje cestovní pas na Gibraltar.

Orientační ceny vstupného : Zaragoza: katedrála 4 €

Zaragoza: muzeum gobelínů 4 €

El Escorial – (prohlídka jen s místním průvodcem) 17 €

Madrid: král. palác 10 €

Madrid: Prado 8 €

Madrid: Muzeum Reina Sofia 8 €

Toledo – katedrála 7 €

Toledo: kostel sv. Tomáše (obraz El Greca) 3 €

Toledo: synangogy El Transito 4 € a La Blanca 4 €

Toledo: San Juan de los Reyes 4 €

Toledo: Alcazar 6 €

Granada: katedrála 4,5 €

Granada: královská kaple 4,5 €

Alhambra (jen s místním průvodcem) 25 €

představení flamenca 22 €

Cordoba: Alcázar 7 €

Cordoba: královská pevnost 5 €

Cordoba: mešita 11 €

Sevilla: katedrála a věž Giralda 7.50 €

Alcázar 8 €

Gibraltar – projížďka po rezervaci nad městem s návštěvou jeskyně 25 €

Peniscola – hrad Papa Luny 4 €

Montserrat:lanovka 9 €

Monserrat: muzeum 8 €

Barcelona: akvárium 18 €

Barcelona: Picassovo muzeum 9 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 95 €

Ubytování

Hotel

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Španělsko, Cesta Po Španělském Království
v cenách od 19 990 Kč