Barcelona – Modernistická, Gotická

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Španělsko
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
dopravu klim. busem či vlakem během programu
7x ubytování v hotelu*** – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím
7x snídani
6x večeři
1x oběd
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
pobytovou taxu cca 0,50 Euro/den
fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3990 Kč (povinné při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před odjezdem)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč
zobrazit 1 termín
Červen 2018
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
zobrazit 2 termíny
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
dopravu klim. busem či vlakem během programu
7x ubytování v hotelu*** – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím
7x snídani
6x večeři
1x oběd
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
pobytovou taxu cca 0,50 Euro/den
fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3990 Kč (povinné při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před odjezdem)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč
zobrazit 1 termín
Červen 2018
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
zobrazit 2 termíny
Srpen 2018
 

Varianta 3:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
dopravu klim. busem či vlakem během programu
7x ubytování v hotelu*** – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím
7x snídani
6x večeři
1x oběd
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
pobytovou taxu cca 0,50 Euro/den
fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3990 Kč (povinné při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před odjezdem)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč
zobrazit 1 termín
Červen 2018
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
zobrazit 2 termíny
Srpen 2018
 

Varianta 4:

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
dopravu klim. busem či vlakem během programu
7x ubytování v hotelu*** – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím
7x snídani
6x večeři
1x oběd
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
pobytovou taxu cca 0,50 Euro/den
fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3990 Kč (povinné při nedoobsazení při objednávce v kratší době než 2 měsíce před odjezdem)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč
zobrazit 1 termín
Červen 2018
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
zobrazit 2 termíny
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 22.06. - 01.07. odjezd C, I, O 06.07. - 15.07. odjezd C, I, O 03.08. - 12.08. odjezd C, I, O 24.08. - 02.09. odjezd C, I, O

Popis

Poznáme Barcelonu modernistickou i gotickou, město plné památek, architektury a světoznámých muzeí. Zveme vás na dovolenou, kde dny strávené na plážích Středozemního moře, budou střídány s poznáním jedinečné Barcelony, která nabízí od každého něco a nudit se rozhodně nebudeme.

POBYT U MOŘE S VÝLETY

1. den zájezdu

Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.2. den zájezdu

Příjezd na pobřeží Costa Brava/Maresme, nedaleko Barcelony, v odpoledních hodinách ubytování, volný program, možnost koupání, večeře.3. den zájezdu

Pobyt u moře , individuální volno.4. den zájezdu

Odjezd do BARCELONY , návštěva nejvýznamnějších ukázek modernistické architektury města stavitelů Antonia Gaudího, Josepa Puig i Cadafalcha, Luise Domenech Montanera - Casa Batlló, Casa Ametller, Casa Milá (Pedrera), Parc Guell, Palác katalánské hudby, jedinečná architektura třídy Passeig i Grácia, čtvrti Eixample, individuální volno, návrat do hotelu.5 den zájezdu

Pobyt u moře , individuální volno.6. den zájezdu

Volný den v BARCELONĚ k návštěvě muzeí – muzeum Pabla Picassa, Námořní muzeum, muzeum Katalánského umění, muzeum – galerie Joan Miró, muzeum FC Barcelona. Atmosféra města, procházky, možnost projížďky lodí přístavem. Návrat do hotelu.7. den zájezdu

Dopoledne pobyt u moře , individuální volno. Oběd a odjezd k další prohlídce BARCELONY , gotické město s třídou Las Ramblas se zajímavou tržnicí Boquería s nezapomenutelnou atmosférou, Katalánské náměstí, katedrála Santa Eulalia, kostel Santa María del Mar, individuální volno k návštěvě některé z restaurací k ochutnávce tapas. Večerní představení Barcelona Fuentes, shlédneme jedinečné večerní podívané pod širým nebem – " Barcelonské fontány ", hra hudby, barevných světel a vody. Návrat do hotelu v nočních hodinách.8. den zájezdu

Pobyt u moře, individuální volno. V rámci volných dnů je možno zajistit výlety do horského kláštera Montserrat, do Andorry, Girony a Figueras s jedinečným muzeem Salvadora Dalího.9. den zájezdu

Pobyt u moře , individuální volno. V odpoledních hodinách odjezd do ČR.10. den zájezdu

Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 80 EUR

Zajímavosti :

Doporučujeme : Na vstupné doporučujeme kapesné ve výši cca 80 EUR.

Ubytování

Hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím na pobřeží Costa Brava/Maresme. Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy. Polopenze dle programu formou švédských stolů.

Hotel***

 

→ Přejít na 16 termínů dovolené Barcelona – Modernistická, Gotická
v cenách od 12 990 Kč do 13 990 Kč