Amsterdam S Výletem Do Zaanse Schans

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Nizozemí
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Amsterdam - Praha vč. letištních tax
kabinové zavazadlo dle podmínek letecké společnosti
transfer z/na letiště
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
3x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. výlet Zaanse Schans (cca 15 €) nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem
městskou dopravu, lodičky
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení)
odbavené zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg 1200 Kč
komplexní pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 28.04. - 01.05. odjezd L2, L3
13.09. - 16.09. odjezd L2, L3

Ubytování

Hotel

Popis

Poznejte s námi Amsterdam, hlavní město Nizozemí. Bezpočet kanálů, barevné domy, nádherné mosty a světová muzea - to je duch Amsterdamu. Město, kde pěší dávají přednost cyklistům, město, které nadchne každého, bez rozdílu věku a v každém ročním období.
Amsterdam - Zaansee Schans

1. den zájezdu
Odlet z Prahy s průvodcem, přílet do AMSTERDAMU , transfer na hotel, ubytování. Odpoledne historické centrum města, vánoční náměstí Dam s Královským palácem a farním kostelem Nieuwe Kerk, dům Anny Frankové, Begijnhof s posvátnou atmosférou, ulice Nes. Návrat na hotel s průvodcem nebo později individuálně.

2. den zájezdu
Dopoledne se přesuneme do muzejní čtvrti - návštěva brusírny diamantů Coster Diamonds proslulá výbrusem diamantu Kooh-i-noor. Návštěva známé obrazárny Rijksmuseum s ojedinělou sbírkou nizozemského umění, variantně muzeum Van Gogha . Odpoledne procházka městem kolem radnice a Opery, možnost návštěvy Rembrandtova domu - jenž skýtá fascinující pohled do života nejslavnějšího amsterdamského umělce, čtvrť červených luceren. Návrat na hotel s průvodcem nebo později individuálně.

3. den zájezdu
Dopoledne fakult. výlet do ZAANSE SCHANS , obydlený skanzen s dřevěnými domy a větrnými mlýny, ukázky výroby dřeváků, turistické srdce kraje, variantně individuální volno ve městě - atmosféra uliček a domů na grachtech, posezení v některé z nábřežních kaváren, nákupy nebo návštěva dalších známých muzeí Amsterdamu. Odpoledne AMSTERDAM , společná procházka čtvrtí Jordaan - charakteristické úzké uličky a grachty. V podvečer fakult. projížďka po amsterdamských kanálech . Individuálně večerní město.

4. den zájezdu
Snídaně, individuální volno nebo dokončení prohlídky města a dle let. řádu transfer z hotelu na letiště, návrat do ČR.

Orientační ceny vstupného : Amsterdam: Van Gogh muzeum 17 €
Amsterdam: Rijksmuseum 17,50 €
Amsterdam: plavba po grachtech 16 €
Amsterdam: Anna Frank 9 €
Amsterdam: Rembrandt 12,50 €
Amsterdam: královský palác 10 €
Amsterdam: místní doprava cca 6 €/ den
Fakult. výlet Zaans Schans cca 15 € Zaanse Schans - doprava 10 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 90 €

Zajímavosti :

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Amsterdam S Výletem Do Zaanse Schans
v cenách od 10 990 Kč do 11 990 Kč