Londýn A Královská Anglie

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Velká Británie Anglie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel)
2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
MHD
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2000 Kč
Stonehenge (povinná rezervace 10 dnů před odjezdem) 550 Kč (do 15 let 300 Kč, nad 60 let 450 Kč)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel)
2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
MHD
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2000 Kč
Stonehenge (povinná rezervace 10 dnů před odjezdem) 550 Kč (do 15 let 300 Kč, nad 60 let 450 Kč)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel)
2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
MHD
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2000 Kč
Stonehenge (povinná rezervace 10 dnů před odjezdem) 550 Kč (do 15 let 300 Kč, nad 60 let 450 Kč)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel)
2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
MHD
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2000 Kč
Stonehenge (povinná rezervace 10 dnů před odjezdem) 550 Kč (do 15 let 300 Kč, nad 60 let 450 Kč)
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 04.05. - 08.05. odjezd A, B + Plzeň
12.09. - 16.09. odjezd A, B + Plzeň

Popis

Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme královský Windsor, Salisbury, ztělesňující mnohé ze staré dobré Anglie či pravěký monument Stonehenge. Londýn – Windsor – Salisbury – Stonehenge

NA JIHOZÁPAD OD METROPOLE

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z ČR.

2. den zájezdu
Ráno trajektem/Eurotunelem přes kanál La Manche do Anglie. LONDÝN , první část prohlídky britské metropole. Návštěva čtvrti Westminster a přilehlého okolí. Od Londýnského oka , dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem. Budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall . Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards a dostaneme se na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona. Následovat bude velmi živý West End , Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli "pupek světa". Nakonec projdeme ulicí Picadilly a přes Green Park k Buckinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce.

3. den zájezdu
Ráno se vydáme do městečka WINDSOR . Projdeme viktoriánským nádražím, plným obchůdků a restaurací, zastavíme se u místní radnice, díla slavného Ch. Wrena, abychom došli k přepychovému Windsorskému zámku , který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Po poledni navštívíme město SALISBURY , které ztělesňuje mnohé ze staré dobré Anglie. Projdeme se jeho historickým centrem a prohlédneme si nejslavnější místní stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Anglii. Přejdeme ke STONEHENGE (UNESCO), nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě. To, zda byl dějištěm obřadů, se můžeme pouze domnívat, ale jisté je, že prstencové uspořádání kamenů souvisí se sluncem a měnícími se ročními obdobími a že jeho stavitelé ovládali aritmetiku a astronomii.

4. den zájezdu
Druhá část prohlídky LONDÝNA . Návštěva pevnosti Tower (UNESCO), která mezi svými zdmi ukrývá expozici britských korunovačních klenotů. Následně přejdeme Temži přes most Tower Bridge , jenž se právem stal jedním ze symbolů Londýna a projdeme se po levobřežní čtvrti Southwark . Most Millenium Bridge nás dovede k barokní Katedrále sv. Pavla , jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě. V podvečerních hodinách se přesuneme do Královské čtvrti Greenwich . Od lodi Cutty Sark a kolem areálu Old Royal Naval College se dostaneme až do zdejšího slavného parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Program zakončíme u Královské observatoře, s jedinečným panoramatickým výhledem na Londýn.

5. den zájezdu
Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Windsor: 17,75 GBP
Londýn: Katedrála Sv. Pavla 16,00 GBP
Westminster Abbey 18 GBP
Londýn:Tower + korunovační klenoty 21,45 GBP
Londýn: London Eye 19,20 GBP
Londýn: National Gallery zdarma
Londýn: British Museum zdarma
Loď Greenwich cca 6 GBP
Metro zóna 1-4 4,5 GBP(využijeme několikrát za pobyt)
Stourhead Gardens 7,90 GBP
Woodstock: Blenheim palace a zahrady 23 GBP
Woodstock: Blenheim zahrady 13,80 GBP
Wells: katedrála 6 GBP

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 135 GBP

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Londýn A Královská Anglie
v cenách od 7 990 Kč