Anglie, Skotsko, Wales **+

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Velká Británie
Ubytování: Anglie, Skotsko, Wales
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Brno–Londýn–Brno nebo Praha–Londýn–Praha
letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem
dopravu lux. busem ve Velké Británii
10× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
průvodcovské služby
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna ERV pojišťovny (doporučujeme připlatit)
jednolůžkový pokoj 8.000 Kč
8× večeře 4.400 Kč
odbavení zavazadla do 20 kg 1.600 Kč při zakoupení zájezdu, 1.800 Kč při dodatečném objednání
Doporučujeme na každou dvojici objednat alespoň jedno odbavené zavazadlo
Cena nezahrnuje místní dopravu v Londýně
zobrazit 1 termín
Červen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Brno–Londýn–Brno nebo Praha–Londýn–Praha
letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem
dopravu lux. busem ve Velké Británii
10× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
průvodcovské služby
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna ERV pojišťovny (doporučujeme připlatit)
jednolůžkový pokoj 8.000 Kč
8× večeře 4.400 Kč
odbavení zavazadla do 20 kg 1.600 Kč při zakoupení zájezdu, 1.800 Kč při dodatečném objednání
Doporučujeme na každou dvojici objednat alespoň jedno odbavené zavazadlo
Cena nezahrnuje místní dopravu v Londýně
zobrazit 1 termín
Červen 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Bratislava
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Brno–Londýn–Brno nebo Praha–Londýn–Praha
letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem
dopravu lux. busem ve Velké Británii
10× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní
průvodcovské služby
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna ERV pojišťovny (doporučujeme připlatit)
jednolůžkový pokoj 8.000 Kč
8× večeře 4.400 Kč
odbavení zavazadla do 20 kg 1.600 Kč při zakoupení zájezdu, 1.800 Kč při dodatečném objednání
Doporučujeme na každou dvojici objednat alespoň jedno odbavené zavazadlo
Cena nezahrnuje místní dopravu v Londýně
zobrazit 1 termín
Červen 2018
 

Popis zájezdu

Popis

LONDÝN • YORK • JEDBURGH • EDINBURGH • PITLOCHRY • BLAIR ATHOL • INVERNESS • LOCH NESS • LOCH LOMOND • GLASGOW • CHESTER • CARDIFF • BATH • TORQUAY • STONEHENGE • WINDSOR

Program zájezdu

1. den

Odlet z Prahy nebo z Brna do Londýna. Transfer z letiště do hotelu, ubytování.

2. den

Před polednem odjezd městskou dopravou do centra a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament a dále kolem Horse Guards k Buckinghamskému paláci. Možnost návštevy nekterého z cetných muzeí nebo procházky v krásných parcích Hyde Park nebo St. James park. Prohlídka večerního Londýna: China town, čtvrť Soho, procházka kolem Temže nebo návšteva jedné z hlavních atrakcí Londýna, velkého kola London Eye. Návrat do hotelu městskou dopravou.

3. den

Po snídani odjezd do Yorku , jednoho z nejkrásnejších měst Anglie. Odpoledne prohlídka města – návštěva katedrály, která je největší gotickou stavbou v Británii s bohatými vitrážemi, procházka po hradbách s nádhernými vstupními branami a úzkými uličkami a po středověké čtvrti s dokonale zachovanými hrázděnými domy až k pozůstatkům hradu založeného Vilémem Dobyvatelem. Nelze opomenout ani príjemná posezení kolem reky Ouse protékající městem. Večer odjezd na ubytování u Yorku.

4. den

Brzy ráno odjezd do Edinburghu. Cestou krátká zastávka v Jedburghu – skotském hraničním městě s krásným opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. Odpoledne prohlídka Edinburghu , skvostu mezi skotskými městy. Návšteva hradu, ve kterém jsou uchovávány i skotské korunovacní klenoty, procházka po hlavní třídě Royal Mile s katedrálou, množstvím obchudků i typických skotských hospod až ke klášteru a královskému zámku Holyrood, který je skotským sídlem britské královny. Možnost návštěvy Scotch Whisky centra, Královského skotského muzea nebo Skotské národní galerie, která uchvátí bohatostí svých sbírek. Večer ubytování u Edinburghu.

5. den

Odjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains , návsteva kouzelné skotské vesničky Pitlochry a výrobny whisky s ukázkou výroby i ochutnávkou. Odpoledne zastávka u jednoho z nejkrásnejších zámku ve Skotsku Blair Athol . Ubytování v oblasti Inverness .

6. den

Odjezd k jezeru Loch Ness , projíždka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s kouzelnými výhledy na jezero a okolní krajinu. Návšteva malebného mestecka Fort Augustus na jižním okraji jezera. Procházka k opatství, odkud vyjíždí lode na okružní plavby po jezere a prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Po poledni krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a přejezd kouzelnou skotskou krajinou k druhému nejznámějšímu skotskému jezeru Loch Lomond . Po krátké zastávce pokračování na ubytování u Glasgowa.

7. den

Dopoledne návšteva nejvetšího skotského města Glasgowa , procházka centrem města s kombinací historických i moderních budov, zastávka na náměstí sv. Jiří se sochami dvanácti významných osobností, jež se zapsaly do dejin. Po procházce odjezd z Glasgowa a přejezd ze Skotska zpět do Anglie. Odpoledne návšteva jednoho z nejzachovalejších historických měst Anglie – Chestru . Procházka městem s katedrálou, hradem i mnoha tudorovskými a viktoriánskými budovami s unikátními arkádami obklopenými nádherným tríkilometrovým okruhem středověkých a římských hradeb s věžemi a branami. K večeru odjezd do Walesu a ubytování v severním Walesu.

8. den

Návštěva nejstaršího národního parku v Británii – Snowdonie . Průjezd kouzelnou přírodou Walesu až do jeho jižní části s dalším neméne krásným národním parkem Brecon Beacons . Zastávka a krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu Pen y Far. Podvečerní prohlídka Cardiffu , hlavního města Walesu s mohutným hradem, čarokrásnými parky i líbeznými posezeními. Večer odjezd na ubytování.

9. den

Dopoledne návšteva mesta Bath , architektonického skvostu Anglie se statutem památky UNESCO. Prohlídka jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Rímané. Procházka centrem mesta s opatstvím, ve kterém byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu, které je jedním z nejúchvatnějších dochovaných georgiánských divadel v Anglii. Odpoledne odjezd do jižní Anglie do přímořského letoviska Torquay , které je hlavním centrem Anglické riviéry. Ubytování v Torquay.

10. den

Ráno odjezd směrem do Londýna, okolo poledne návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým monumentem Stonehenge . Odpoledne zastávka ve Windsoru proslaveném svým královským sídlem. Možnost návštevy jednoho z největších evropských zámků nebo procházek v rozsáhlém zámeckém parku. Večer příjezd do Londýna . Ubytování v Londýně.

11. den

Dopoledne transfer na letište a odlet do Prahy a do Brna.

 

→ Přejít na 3 termíny dovolené Anglie, Skotsko, Wales **+
v cenách od 24 990 Kč do 31 990 Kč