Benátky A Ostrovy Burano, Murano

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: 2x snídani
2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu luxusním klimatizovaným busem
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžkovýpokoj 790 Kč
2x večeře 590 Kč
cesty lodí po kanálech (celodenní plavenka 15 €, plavba na ostrovy 20 €)
Fakultativní příplatek:
fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
komplexní pojištění včetně storna zájezdu 110 Kč
vstupné
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: 2x snídani
2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu luxusním klimatizovaným busem
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžkovýpokoj 790 Kč
2x večeře 590 Kč
cesty lodí po kanálech (celodenní plavenka 15 €, plavba na ostrovy 20 €)
Fakultativní příplatek:
fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
komplexní pojištění včetně storna zájezdu 110 Kč
vstupné
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 2x snídani
2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu luxusním klimatizovaným busem
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžkovýpokoj 790 Kč
2x večeře 590 Kč
cesty lodí po kanálech (celodenní plavenka 15 €, plavba na ostrovy 20 €)
Fakultativní příplatek:
fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
komplexní pojištění včetně storna zájezdu 110 Kč
vstupné
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: 2x snídani
2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
dopravu luxusním klimatizovaným busem
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžkovýpokoj 790 Kč
2x večeře 590 Kč
cesty lodí po kanálech (celodenní plavenka 15 €, plavba na ostrovy 20 €)
Fakultativní příplatek:
fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
komplexní pojištění včetně storna zájezdu 110 Kč
vstupné
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Vydejte se s námi do Benátek bez nočního přejezdu. Benátky a ostrovy na laguně, věčná inspirace, jeden z pilířů evropské kultury. Město, které má zkrátka každému co nabídnout. Toulejte se s námi jedinečnými uličkami, poznejte chrámy, mistrovská díla od Tiziana nebo G. Belliniho, ostrovy benátské laguny s tradicemi, rialtské trhy. Cestou navštívíme romantický zámek Miramare, na břehu Terstského zálivu. Uprostřed krásných zahrad nás čeká zámek plný kontrastů, vypovídající dramatický a tragicky zakončený osud svého majitele. Zájezd provází Mgr. Václav Kabíček zámek Miramare - Benátky – ostrov Burano – ostrov Murano

+ ZÁMEK MIRAMARE

1. den zájezdu Odjezd z ČR v časných ranních hodinách do Rakouska a Itálie. Odpoledne prohlídka zámku MIRAMARE na břehu Terstského zálivu. Romantická novogotická stavba na skalisku na břehu moře je obklopena rozsáhlým parkem v italském stylu. Zámek vybudoval Maxmilián, mladší bratr císaře Františka Josefa I. Interiéry zámku i zdejší muzeum vypovídají jeho pohnutý osud až do jeho naplnění na mexickém popravišti. Večer se ubytujeme v hotelu v přímořském letovisku Lido di Jesolo nebo Cavallino, případná večeře. 2. den zájezdu Po snídani plavba po laguně do BENÁTEK (UNESCO), prohlídka historického města, náměstí sv. Marka s velkolepou bazilikou, triumf gotické architektury Dóžecí palác, Kampanila, věhlasný most Rialto , rialtské trhy, Santa Maria Gloriosa dei Frari s mistrovskými kousky od Tiziana a G. Belliniho, bazilika San Giovanni e Paolo s náhrobky dóžat, projížďka po Canal Grande , který lemují nejvelkolepější paláce, Campo San Polo , největší benátské suchozemské náměstí. Večer návrat na hotel. 3. den zájezdu Návštěva ostrovů benátské laguny, ostrov BURANO známý ručními krajkami a fantastickou atmosférou malých pestrobarevných domků na břehu nespočtu kanálů, ostrov MURANO , skupina ostrůvků propojených mezi sebou mosty, z praktických důvodů odvěké centrum sklářů, sklářské dílny, ukázka foukání skla. Odpoledne odjezd, návrat do ČR v nočních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Benátky - Dóžecí palác 18 € Benátky - muzeum Baziliky S. Marco 5 € Benátky - Kampanila 8 € Benátky - Scuola di San Rocco 10 € Benátky - kostel dei Frari 3 € Benátky - Galleria dell´ Accademia 9 € Benátky - kostel San Giovanni e Paolo 2,50 € Benátky - muzeum Peggy Guggenheimové 15 € ostrov Murano: muzeum skla 6,50 €, sklářská huť 2 € ostrov Torcello: vstupné do kostela 5 €

Ubytování

Hotel

Doprava

Nástupní místa : 18.05. – 21.05. Odjezd D + Ostrava (+500) 28.09. – 30.09. Odjezd D + Ostrava (+500)

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Benátky A Ostrovy Burano, Murano
v cenách od 4 014 Kč do 4 460 Kč