To nejlepší z Izraele + MOŘE (letecky z Prahy)

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Izrael Jeruzalém
Strava: Polopenze
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: letenku Praha – Tel Aviv – Praha včetně letištních a bezpečnostních tax
kabinové a odbavované zavazadlo
transfer letiště – hotel – letiště
autobusová doprava k Pevnosti Masada a Mrtvému moři
4x ubytování v 3* hotelu v Jeruzalémě
4x polopenze
český průvodce
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
vstupné, bakšišné
jízdné MHD
kapesné minimálně 300 $
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 500 Kč
zobrazit 1 termín
Únor 2019
 

Popis zájezdu

Stravování

polopenze v hotelu
během dne bude možné zakoupit jídlo

Ubytování

pokoje s vlastním soc. zařízením

Popis

Za zážitky do fascinující země zázraků… Objevte s námi Izrael – spolehlivě, autenticky a bez starostí! V Jeruzalémě nedáte fotoaparáty z ruky, projdete se po Olivetské hoře, vychutnáte si atmosféru místních tržišť, na vlastní oči spatříte pevnost Masada v poušti a vykoupete se v Mrtvém moři. Je nejvyšší čas poznávat svět jako cestovatel – prožijte Izrael, na který se nezapomíná!

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příletu a odletu jsou určeny aktuálním letovým řádem. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla.


V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně.


Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Cestovní pojištění: EASY (48 Kč / den / osoba)
UNIVERSAL + STORNO (140 Kč / den / osoba)
Srovnání pojištění

Program zájezdu

1. den

Odlet z Prahy do Tel Avivu. Objednaným autobusem transfer na hotel v Jeruzalémě, ubytování.

2. den

Dnešní den bude patřit prohlídce Jeruzaléma, především jeho křesťanským a židovským památkám. Ty nejstarší a nejznámější památky Jeruzaléma se nacházejí v tzv.  Starém městě . Jedná se o část Jeruzaléma, která je obklopena historickými hradbami a dělí se na židovskou, křesťanskou, muslimskou a nejmenší arménskou čtvrť. Dopoledne společně navštívíme křesťanskou čtvrť města. Lví bránou vstoupíme na trasu Via Dolorosa, kterou lemuje čtrnáct zastavení, na které Ježíš Kristus nesl svůj kříž. Dojdeme až k samotnému  Chrámu Božího hrobu , který je od 4. století hlavním poutním místem v Jeruzalémě. Chrám se nachází na hoře Kalvárie, kde na  vrchu Golgota  byl dle Bible v 1. století ukřižován Ježíš Kristus.  Odpoledne se projdeme po  osmanských hradbách z 16. století , ze kterých se nám naskytnou krásné výhledy na město. Poté se přesuneme do židovské čtvrti a navštívíme známou Zeď nářků. Dnes toto místo navštěvují nejen Židé, aby mezi kameny ve zdi vložili papírek s modlitbami či prosbami. Velkým zážitkem zajisté bude i návštěva tunelů u nejstarší části zdi, kde se nacházejí vykopávky. Návrat na hotel společně s průvodcem nebo později individuálně.

3. den

Po snídani prohlídka muslimské části Starého Města, odpoledne Olivetská hora s dalšími významnými poutními místy. V ranních hodinách se projdeme po střechách domů, aby se nám naskytl pohled na známou  Chrámovou horu . Ta má velký význam především pro židy, ale také pro muslimy, křesťany, protestanty. Díky tomu je dnes brána  jedním z nejuctívanějších míst na světě . Dominantou celého prostranství je  Skalní dóm ze 7. století . Také navštívíme Davidovu věž, kde se nachází Muzeum jeruzalémských dějin. Poté se přesuneme jižně k  Davidovu městu . Jedná se o nejstarší obydlenou čtvrť Jeruzaléma a zároveň o významné archeologické naleziště, které si nárokují jak Izraelci, tak Palestinci. Odpoledne se projdeme po  Olivetské hoře , někdy nazývané také „Olivová hora“. Na jejím úpatí navštívíme  Getsemanskou zahradu , ve které se nachází  kostel zvaný Hrob Panny Marie , přestože zde nebyla pochována. Uvidíme také historický kostel Všech národů a na západním svahu hory  největší židovský hřbitov na světě .  Návrat na hotel společně s průvodcem nebo později individuálně. 

4. den

Dopoledne se vydáme k pevnosti Masada, odpoledne se vykoupeme v Mrtvém moři. Dnes nás čeká společný celodenní výlet. První zastávkou bude známá pevnost Masada (UNESCO), která se vypíná nad vyprahlou krajinou Judské pouště, a byla postavena v 1. stol. před n. l. pro krále Heroda. Poté, co vyjedeme nahoru lanovkou, budeme moci obdivovat vybudovaný systém chodeb, místností a podzemních vodních nádrží. Vyslechneme si i dechberoucí  příběh o Židech , kteří zde několik let vzdorovali římským legiím.  Následně na nás čeká oddych ve smyslu ozdravného odpoledne u Mrtvého moře. V  Mrtvém moři neutonete –  voda, která obsahuje vysoké procento soli a tím pádem má vyšší hustotu, vás bude krásně nadnášet. Navíc léčí celou řadu kožních onemocnění, blahodárně působí na nervovou soustavu, a když vyzkoušíte také bahno, posílíte svůj krevní oběh. Následně se společně vrátíme na hotel v Jeruzalémě.

5. den

Dopoledne návštěva dalších poutních a historických míst v Jeruzalémě, odpoledne odlet zpět do ČR. Dnes nás po snídani čeká prohlídka arménské čtvrti, dále  výšlap na horu Sion  s  Hrobkou krále Davida a místem Poslední večeře . Navštívíme i hrob významného Němce  Oskara Schindlera , který zachránil 1 200 Židů před smrtí v koncentračních či vyhlazovacích táborech. Dle časových možností se na závěr projdeme po současném centru Jeruzaléma, kde navštívíme  největší jeruzalémské tržiště Mahane Yehuda .  Odpoledne návrat na hotel, přesun na letiště v Tel Avivu a  odlet do ČR .

 

→ Přejít na 1 termín dovolené To nejlepší z Izraele + MOŘE (letecky z Prahy)
v cenách od 28 990 Kč