Izrael, země věčné inspirace - poznávací zájezd

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Izrael
Ubytování: Izrael - země věčné inspirace
Strava: Polopenze
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 7 x ubytování ve 2-lůžkových pokojích v 3* hotelech
polopenze - snídaně a večeře formou bufetových stolů
letecká přeprava pravidelnou přímou linkou Praha-Tel Aviv-Praha, incl.let. poplatky a taxy
transfery klimatizovaným autobusem
1 x příruční zavazadlo (do 15 kg /osoba)(zpáteční)
vstupy dle programu
česky mluvící průvodce s izraelskou certifikací po celou dobu pobytu
pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj: Kč 5.380,- / zájezd
výběr sedaček v letadle
vstup na pláž u Mrtvého moře cca 11 EUR
spropitné cca 40 EUR
pojištění úhrady léčebných výloh v zahraničí a pojištění storna zájezdu (Evropa-územní platnost také pro Izrael):
A30-léčebné výlohy+zavazadla+úraz+storno+odpovědnost - max 30.000/osoba - 36,-Kč/den
A60-léčebné výlohy+zavazadla+úraz+storno+odpovědnost - max 60.000/osoba - 50,-Kč/den
A90-léčebné výlohy+zavazadla+úraz+storno+odpovědnost - max 90.000/osoba - 60,-Kč/den
zobrazit 1 termín
Říjen 2018
zobrazit 2 termíny
Listopad 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

pravidelná přímá linka Praha-Tel Aviv-Praha, incl.let. poplatky a taxy

Popis

Odlety z Prahy, Vídně a Budapešti.

Program zájezdu:

1. den
Odlet z Prahy, Vídně nebo Budapešti do Tel Avivu (letiště Ben Gurion). Následuje prohlídka Tel Avivu, (Bauhaus-UNESCO), prohlídka starobylé Jaffy.
Večeře, nocleh.

2. den
Po snídani odjezd do Cesareji s úchvatnými troskami antického Herodova města (římský akvadukt, amfiteátr, hipodrom), kde po jeho smrti sídlili římští prokurátoři včetně Piláta Pontského; Haifa (vyhlídka na přístav a Bahajské zahrady-UNESCO). Akko – Akra (UNESCO-křižácká pevnost, Templářský tunel, přistav). Dle časových mozností procházka malebnými uličkami města Safed - jednoho ze 4 svatých měst judaismu, známého také židovským mystickým učením kabala. Večeře a nocleh.

3. den
Odjezd do oblasti Genezaretského (Galilejského) jezera. Plavba lodí po jezeře. Pokračujeme návštěvou Hory Blahoslavenství - místa Ježíšova kázání.Tabghy (Sedmistudní), místa na břehu Galilejského jezera, kde Ježíš vykonal jeden ze svých zázraků: rozmnožení ryb. Dále se podíváme do Kafarnaum (synagoga a dům sv. Petra) a Nazareta (bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa). Večeře a nocleh.

4. den
Po snídani odchod, cestou podél řeky Jordán přes Bet Šean, jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Izraeli (antické město Skythopolis), do jednoho z nejstarších a nejníže položených měst světa Jericha (pohled na Horu Pokušení, Tel Jericho), místa křtu Ježíše Krista Kaser El Jehud, (v případě času zastávka na vyhlídku do údolí, Vadi Quelt, s klášterem Sv. Jiří). Večeře a nocleh.

5. den
Po snídani prohlídka Jeruzaléma - starého města s arménskou, židovskou a arabskou čtvrtí, návštěva Zdi nářků (Západní zdi). Panoramatická vyhlídka z Olivetské hory, procházka přes údolí Kidron (kostel Hrobu Panny Marie), Getsemanskou zahradu a Baziliku Národů do Starého města, křížovou cestou po ulici Via Dolorosa až do chrámu Božího hrobu na Golgotě. Betlém (Chrám Narození Páně UNESCO, bazilika sv. Kateřiny). Večeře a nocleh.

6. den
Po snídani pokračování prohlídky Jeruzaléma (projížďka moderními částmi hlavního města, Menora u izraelského parlamentu Kneset, muzeum holokaustu Yad Vashem, hora Sion (večeřadlo, hrobka krále Davida a kostel Dormition), procházka židovskou čtvrtí Starého města (Cardo, Menora) ke Zdi nářků. Večeře a nocleh.

7. den
Po snídani celodenní výlet k Mrtvému moři. Navštívíme Masadu, (výjezd lanovkou k pevnosti) vybudovanou Herodem Velikým, místem hrdinského odporu Židů proti Římanům v r. 73 n. l., nalezneme zbytky paláců a lázní vybudovaných na útesu. Podle časových možností návštěva národního parku Nachal David - zelené oázy Ein Gedi v Judské poušti, nebo naleziště biblických svitků Kumrán. Možnost koupání v Mrtvém moři. Večeře a nocleh.

8. den
V brzkých ranních hodinách transfer na letiště Ben Gurion v Tel Avivu, návrat do Prahy, Košic, Vídně nebo Budapešti.

Minimální počet účastníků: 15.

Sled návštěvy jednotlivých památek nebo programu celých dnů může být pozměněn.

Konečná cena zájezdu se může od uvedené ceny lišit z důvodu průběžných změn cen letenek. CK si proto vyhrazuje právo změny konečné ceny zájezdu.

 

→ Přejít na 3 termíny dovolené Izrael, země věčné inspirace - poznávací zájezd
v cenách od 29 890 Kč do 30 480 Kč