Bavorské Alpy, Orlí Hnízdo

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Německo
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování v horském hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a balkonem
3x snídani formou bufetu
využití hotelového wellness a bazénu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
lanovky
fakult. služby
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk.pokoj 1500 Kč
3x večeře o 3 chodech vč. salátového bufetu 840 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování v horském hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a balkonem
3x snídani formou bufetu
využití hotelového wellness a bazénu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
lanovky
fakult. služby
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk.pokoj 1500 Kč
3x večeře o 3 chodech vč. salátového bufetu 840 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování v horském hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a balkonem
3x snídani formou bufetu
využití hotelového wellness a bazénu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
lanovky
fakult. služby
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk.pokoj 1500 Kč
3x večeře o 3 chodech vč. salátového bufetu 840 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
3x ubytování v horském hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a balkonem
3x snídani formou bufetu
využití hotelového wellness a bazénu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
lanovky
fakult. služby
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk.pokoj 1500 Kč
3x večeře o 3 chodech vč. salátového bufetu 840 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 25.07. - 29.07. Odjezd D + Ostrava (+500)

Popis

Bavorsko, země oplývající nádhernou alpskou scenérií. Navštívíme okouzlující přírodu NP Berchtesgaden, městečka a vesnice, pohádkové zámky a zavítáme i do Innsbrucku, hlavního města rakouského Tyrolska. Ubytování v hotelu s wellness a bazénem přímo pod Zugspitze. Linderhof – Neuschwanstein – visutý most Highline179 - Garmisch-Partenkirchen – soutěska Partnachklamm – Zugspitze – Mittenwald – Innsbruck – Kehlstein - Berchtesgaden

ZÁMKY LUDVÍKA II. A INNSBRUCK

1. den zájezdu V pozdních nočních hodinách odjezd z ČR. 2. den zájezdu Ráno prohlídky zámků: LINDERHOF s francouzskou zahradou a romantickými pavilony, dále zámek Ludvíka II. NEUSCHWANSTEIN , připomínající středověký rytířský hrad s interiéry ztvárňujícími germánské legendy, doplněné byzantskými a islámskými prvky. Krásný výhled na zámek se nám naskytne z mostu Marienbrücke nad propastí Pöllathschlucht. Nezapomenutelnou kulisu oblasti dotváří zámek HOHENSCHWANGAU na protilehlé straně údolí. Večer ubytování v hotelu pod západní stěnou Zugspitze. 3. den zájezdu Ráno sedlo Fernpass , nad nímž je ve výšce 114 m zavěšen visutý Tibetský most HIGHLINE 179 . Pro svou neuvěřitelnou délku 406 m je zapsán v Guinessově knize rekordů. Nejznámější středisko Bavorských Alp GARMISCH-PARTENKIRCHEN , dějiště olympijských her. Od skokanských můstků projdeme divokou vápencovou soutěskou PARTNACHKLAMM . Odpoledne fakultativně výjezd lanovkou na nejvyšší horu Německa – ZUGSPITZE (2966 m n. m.) - rakousko-německá vyhlídková plošina skýtá jedinečné výhledy na nejvyšší vrcholy Vysokých Taur, Tyrolských a Voralberských Alp, vč. švýcarských vrcholů. Návrat na ubytování. 4. den zájezdu Bavorské městečko MITTENWALD , centrum NP Karwendel, proslulé nejen unikátními malbami z 18. stol. na fasádách zdejších domů a kostelní věži, ale i výrobou houslí. Přejezd do Rakouska, INNSBRUCK , hlavní město Tyrolska, kouzelné město pod Alpami na břehu Innu. Procházka historickým centrem, Zlatá stříška, barokní skvost Helblingshaus, hotel Zlatý Orel. Navštívíme poutní kostel sv. Jakuba s obrazem P. Marie od Lukáše Cranacha a kostel Hofkirche s unikátní hrobku Maxmiliana I. a sochami Habsbrurků v životní velikosti. Rodinná firmě Grassmayer Innsbruck vyrábí již více než 400 let zvony pro celé Rakousko a okolní země. Fantastický výhled na město a okolní hory se nám naskytne z vyhlídkové plošiny nad skokanským můstkem Bergisel vybudovaným pro Olympijské hry v roce 1964. Návrat na ubytování. 5. den zájezdu Turistický magnet Bavorska, krásná oblast BERCHTESGADENSKÝCH ALP . Speciálním buse, následně pak výtahem v hoře dojedeme na vrchol KEHLSTEIN (1834 m n. m.), kde se tyčí proslulé " ORLÍ HNÍZDO " – Hitlerova čajovna. Z této odvážné stavby se nám naskytne překrásný výhled na celý NP Berchtesgadensko. Prohlídka solného dolu v BERCHTESGADENU je spojena s plavbou po podzemním solném jezeře. Po prohlídce odjezd do ČR, předpokládaný návrat do Prahy 23.00 hod. a dále dle míst nástupů.

Orientační ceny vstupného : Zámek Linderhof 8,50 €

Zámek Neuschwanstein 12 €

Zámek Herrenchiemsee 8 €

Zámek Hohenschwangau 12 €

Kombinace na 3 zámky Linderhof+ Neuschwanstein+ Herrenchiemsee 24 €

Soutěska Partnachklamm 3,50€

Lanovka na Zugspitze 36 €

Loď na Herrenchiemsee 7,40 €

Orlí hnízdo, Kehlsteinhaus 16,00 €

Solný důl – Berchtesgaden 14,50 € (pro skupinu od 20 osob)

Likérka Enzian www.enzian-grassl.de (možnost nákupu) zdarma

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 130 €

Zajímavosti :

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Bavorské Alpy, Orlí Hnízdo
v cenách od 6 291 Kč do 6 990 Kč