Romantická údolí Mosely a Porýní

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Německo
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Cena zahrnuje: doprava autokarem
2x ubytování v hotelu (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)
2x polopenze
služby průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění
vstupy do objektů vstupné (orientačně): Cáchy - Klenotnice 4 EUR, Kolín - věž dómu 2 EUR, Římsko-germánské muzeum - 5 EUR, Bonn - Beethovenovo muzeum - 5 EUR, Plavba lodí po Rýnu 3,5 hodiny - 19,50 EUR, hrad Eltz - 8 EUR
zobrazit 1 termín
Červen 2018
 

Popis zájezdu

Na tomto zájezdu navštívíte jednu z nejzajímavějších částí Německa, romantická údolí řek Rýna a Mosely s historickými městy, hrady a malebnou krajinou s vinicemi. Příjemným zpestřením pro vás bude plavba jedinečně tvarovaným údolím Rýna, která poskytuje nádherné panoramatické pohledy na množství starobylých hradů.

Program zájezdu

0. den

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. 2. den: Romantické údolí Mosely - město Trevír - jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou památek z římské doby i dob pozdějších. Bernkastel - městečko s unikátním souborem hrázděných domů obklopené proslulými vinicemi. Eltz - zde se nachází jeden z nejkrásnějších pohádkových hradů v Evropě, množství věží a věžiček a romantické výhledy dolů do údolí Eltz. 3. den: Cáchy - město korunovace římských císařů a německých králů. Dóm s trůnem Karla I. Velikého a osmibokou dvoupatrovou kaplí je nejvýznamnější stavbou z karolínské doby, dále gotická radnice, lázeňský park, kolonáda aj. Kolín nad Rýnem - město se může pochlubit nejslavnější gotickou stavbou v Německu - ohromným Dómem, množstvím románských kostelů a dalšími památkami. Bonn - bývalé hlavní město SRN, rodné město L. van Beethovena založené Římany v r. 11 př. n. l. 4. den: Možnost romantické plavby lodí z Koblenze, města malebně položeného na soutoku Mosely a Rýna, po Rýnu. Z paluby lodi budete moci obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy, na kterých se rozkládají vinice a malebné vesničky. Celému údolí Rýna dominují romantické mohutné hrady, např. zámek Stolzenfels, hrady Rheinfels, "Kočka" a "Myš". Lodí také připlujete k proslulé skále Lorelai, kde se zrodila slavná legenda o krásné dívce s čarokrásným hlasem. Na závěr dne prohlídka Mohuče, arcibiskupského města na soutoku Rýna a Mohanu s proslulým dómem sv. Martina, přední stavby v německém románském slohu. Večer odjezd do ČR 5. den: Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Romantická údolí Mosely a Porýní
v cenách od 5 990 Kč