Tajemství Barmy - od zlatých pagod k horským kmenům

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Barma
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Yangon, zpáteční přelet Yangon-Mandalay a Yangon-Thandwe vč. let. tax a poplatků cca 28 000 Kč, místní doprava v rámci programu (loď, autobus, taxi, vlak), 17x ubytování v hotelu nebo penzionu, 1x v tradičním domě ve vesnici v rodinách (jedna společná místnost), 18x snídaně, 2x oběd, 2x večeře, 1x barmský kulturní večer, vedoucí zájezdu, informační materiály
Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, vízum, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 9 300 Kč, vízum 1 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 1 155 Kč, do 80 000 Kč za 1 755 Kč, pojištění storna letenky (zdrav. důvody) 750 Kč
zobrazit 1 termín
Říjen 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Myanmu nebo-li po staru Barmu naleznete na poloostrově Zadní Indie u pobřeží Bengálského zálivu. Napříč touto rozlehlou zemí najdete osobité kouzlo stále neodkrytých tajemství a autentičnost nenarušenou davy turistů. Zvědavce ze všech koutů světa láká především prastará buddhistická tradice, málokdo však ví, že je v každém domě malý oltář zasvěcený místním duchům natům. A ačkoliv Barma patří k nejchudším zemím světa, překypuje pozlacenými pagodami, starými zdobnými chrámy a obřími Buddhy posetými drahokamy. Je to naprosto bezpečná země, která se postupně uvolňuje z nadvlády vojenské junty, která, jak se zdá, nezanechává žádný stín na srdečnosti barmského lidu a jejich zářivém upřímném úsměvu. Vždyť vše řídí vesmír a vláda se spoléhá na předpovědi astrologa. CK Poznání vás provede kulturním i historickým dědictvím od Yangonu po Mandalay. Uzříme prastarý Bagan s jeho pověstnými rozsáhlými chrámovými komplexy, jezero Inle s rybáři pádlujícími nohou a stříbrotepci. Propátráme hory, kde se pochodem propleteme rýžovišti i čajovými plantážemi a přespíme v tradiční horské chýši jako členové zdejšího kmene. Na závěr nás čeká relax na exotické pláži s palmami u čistých vod Indického oceánu.

Program zájezdu

1. den

odlet z ČR.

2. den

přílet do YANGONU. Ubytování v hotelu nedaleko centra, návštěva místních večerních trhů a ČÍNSKÉ ČTVRTI, kdo si troufne na smažené cvrčky či aromatický durian?

3. den

dopolední přelet do MANDALAY, odpoledne prohlídka města - starý dřevěný klášter SHWENANDAW a okolní významné chrámy se stovkami bělostných a zlatých čedí tyčících se jako stromořadí a ukrývajících mnohé náboženské relikvie. Den zakončíme pohledem na západ slunce nad městem z MANDALAYSKÉHO KOPCE, na který vystoupíme po dlouhých schodech s mnohými chrámy a stánky po cestě.

4. den

pro ranní ptáčata možnost spatřit obřad omývání Buddhovy tváře v pagodě MAHAMUNI, který je vykonáván pravidelně každý den ve 4 hod. rán. Po snídani se pak všichni vydáme na průzkum tří starobylých měst AMARAPURA, SAGAING a INWA. Zúčastníme se ranního obřadu darování rýže mnichům v klášteře MAHAGANDHAYON, projdeme se po 1,2 km dlouhém dřevěném U BEINOVĚ MOSTĚ napříč jezerem TAUNGTHAMAN, nahlédneme do MEZINÁRODNÍ BUDDHISTICKÉ AKADEMIE SITAGU, z pagody na SAGAINGSKÉM KOPCI si prohlédneme Mandalay a její širé okolí. Jako poslední šperk si prohlédneme z koňmi tažených povozů starobylé městečko INWA také nazývané "tajné hlavní město Barmy." Večer přejezd do BAGANU.

5. den

celodenní prohlídka starobylých chrámů v BAGANU zařazených do světového dědictví UNESCO. Západ slunce na jedné z pagod, možnost večeře na terase se scénickým výhledem do okolí u řeky IRRAWADDY.

6. den

dopoledne dokončení prohlídky BAGANU. Odpoledne odjezd do NYAUNG SHWE u jezera INLE se zastávkou u posvátné hory POPA s klášterem TAUNG KALAT na samotném vrchu obkrouženém skalami. Vystoupáme sem po 777 schodech skrz skupinky lelkujících makaků. K jezeru příjezd ve večerních hodinách.

7. den

celodenní výlet po pověstném jezeře INLE klasickými úzkými dřevěnými čluny. Spatříme místní rybáře obratně pádlující nohou, proplujeme zvláštními plovoucími zahradami se zeleninou, nahlédneme a nakoupíme v dílnách se stříbrem, originálními textiliemi a doutníky. Možná zahlédneme i pověstné dlouhokrké ženy s okrasnými prstenci kolem svých prodloužených šíjí. Večer možnost návštěvy místní vinice s ochutnávkou zdejších vín u dobré večeře.

8. den

ráno přesun do horského městečka PYIN OO LWIN. Prohlídka NÁRODNÍ BOTANICKÉ ZAHRADY KANDAWGYI, večerní prohlídka místních trhů a posezení v jedné z klasických čajoven.

9. den

výlet do džunglí porostlého údolí k vodopádům ANISAKAN. Odpoledne bude možnost projížďky koloniálním městečkem koňmi taženým dostavníkem jako z divokého západu. Milovníci vín mohou vyzkoušet zdejší v celé zemi proslulá ovocná vína.

10. den

přesun scénickou železnicí do HSIPAW, městečka situovaného v srdci hor. V průběhu cesty se nám budou otevírat úžasné výhledy na zelená pole a specificky řezané hory. Po cestě přejedeme přes hlubokou rokli po nejvyšším mostě v Barmě - GOTEIK VIADUKT. Podvečerní procházka po městečku HSIPAW, zavítáme i mezi ruiny starých čedí a starého kláštera s bambusovým Buddhou.

11. den

celodenní výlet po okolních horách, projdeme se zemědělskou krajinou plnou rýžovišť, kukuřičných polí a banánových plantáží. Navštívíme VODOPÁDY NANT HUNT NWET a okolní typicky horské vesnice. Čím výše do hor vystoupáme, tím scéničtější výhledy se nám odkryjí.

12. den

přejezd do KYAUKME, počátek 2denní túry místními horami. Cestou uvidíme čajové plantáže, rýžová a kukuřičná pole. Přespíme v originální horské vesnici, kde dokonale unikneme civilizaci, dokonce ani elektrický proud tu není samozřejmostí a lidé se myjí ve veřejných umývárnách u potoka zahaleni v šátcích. Bydlet budeme v rodinách, jejichž plnohodnotnými členy se na jednu noc i staneme, povečeříme a posedíme u společného stolu. Druhý den návrat zpět do KYAUKME.

14. den

přesun do MONYWY, prohlídka místních památek. Prohlédneme si 2. nejvyššího stojícího Buddhu na světě, který je ve skutečnosti 31patrovou budovou o 130 m a mnoho dalších obřích soch na témž kopci, ze kterého i shlédneme exotický západ slunce nad plochou nížinnou krajinou posetou sochami Buddhů a siluetami chrámů.

15. den

prohlídka nedalekého skalního města PHO WIN TAUNG, které sestává z mnoha svatyní a chrámků vytesaných před osmi stoletími do pískovce. Přesun do MANDALAY a večerním letem do YANGONU, kde strávíme jednu noc.

16. den

polední přelet do THANDWE, přesun do plážového letoviska NGAPALI. Ubytování u pláže.

17. den

zasloužený odpočinek a lenošení na pláži. Fakultativně šnorchlovací výlet.

19. den

odlet do YANGONU. Návštěva monumentální ŠWEITIGOUMSKÉ PAGODY, která je jednou z největších v celé Barmě. Dále se projdeme kolem královského jezera KANDAWGYI ke zlatému paláci KARAWEIK, který nesou dvě mohutné lodě ve tvaru bájného ptáka. S Barmou se tu i rozloučíme, zažijeme barmský kulturní večer s tanečními vystoupeními i s vydatnou večeří.

20. den

zblízka si prohlédneme známou zlatou pagodu SULE nezvykle situovanou v těsném sevření kruhového objezdu, arcibiskupství s KATEDRÁLOU SV. MARIE, hinduistický chrám bohyně KHÁLÍ či pagodu BOTAHTAUNG, která ukrývá Buddhovy vlasy. Nákupy posledních suvenýrů a odlet domů.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Tajemství Barmy - od zlatých pagod k horským kmenům
v cenách od 73 300 Kč