Paříž, Bretaň a tajemná Normandie

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Francie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem
6 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 2* hotelu se snídaní
služby českého průvodce
zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh
komplexní pojištění - viz katalog str. 11
1lůžkový pokoj (2 490 Kč)
6 večeří (2 990 Kč)
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Paříž • Chartres • Rennes • Carnac • Pont Aven • Point du Raz • Locronan • Saint Malo • Mont St. Michel • Rouen • Paříž

Změna vyhrazena : Změna programu vyhrazena.

Min. počet účastníků : 36.

Program zájezdu

1. den

odjezd v pozdních odpoledních hodinách z ČR a noční přejezd do Francie.

2. den

ráno příjezd do Paříže , program s průvodcem. Pěší procházka kolem známých pařížských památek ( Eiffelovka, Invalidovna, Notre Dame, Vítězný oblouk, Martova pole aj.) Fakultativně projížďka lodí po Seině. Nocleh.

3. den

po snídani krátká zastávka ve městě Chartres , fakultativně možnost návštěvy katedrály, přejezd do města Rennes, středověkého města s řadou hrázděných domů, odjezd do Carnacu – prohlídka nejvýznamnějšího naleziště pravěkých památek na světě, mj. s třemi tisíci menhirů, krátký výlet na zajímavý poloostrov Quiberon. Nocleh.

4. den

po snídani pojedeme podél pobřeží se zastávkou v typicky bretaňském městečku s přístavem Port Louis . Další zastávka v Pont Aven – „město čtrnácti mlýnů a patnácti domů”, které v 19. století přitahovalo řadu umělců (P. Gauguin). Concarneau – prohlídka dalšího z typických městeček s jeho nejvýznamnější atrakcí – Ville Close – opevněné město. Odjezd do Quimperu – městečka s nádhernou bretaňskou atmosférou, proslaveného výrobou keramiky s řadou hrázděných domů „ starého města ” a katedrálou. Volno, nocleh.

5. den

po snídani přejezd divokým členitým pobřežím k nejzápadnějšímu výběžku Point du Raz , až 80 metrů nad mořem s úchvatnou vyhlídkou na rozervané skály a bouřící moře, následně členitým pobřežím s řadou typických bretaňských městeček, mj. zastávka v Locronan – s elegantními renesančními domy a nádhernou kaplí, kalvárií a kašnou, přejezd národním parkem d’Armorique k severnímu pobřeží Bretaně, nocleh.

6. den

po snídani odjezd do Saint Malo , „města korzárů”, kterým město vděčí za největší rozvoj v průběhu 16.–17. století. Prohlídka města a hradu s řadou historických budov a opevnění, odpoledne odjezd k Mont St. Michel – prohlídka unikátního opevněného opatství, které je jedním ze symbolů Normandie a jehož vznik spadá až do 10. století, přejezd do oblasti vylodění spojeneckých vojsk. Nocleh.

7. den

po snídani odjezd do Bayeux , s katedrálou Notre Dame proslavenou 70 metrů dlouhou tapiserií, krátká zastávka v Rouen – místě římské posádky i hlavního města Normandského vévodství. Přejezd na nocleh.

8. den

po snídani prohlídka Paříže. Pěší procházka kolem nejznámějších centrálních památek ( Louvre, Champs-Elysées, Vítězný oblouk a jiné). V pozdních večerních hodinách odjezd zpět do ČR.

9. den

příjezd zpět do ČR v ranních hodinách.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Paříž, Bretaň a tajemná Normandie
v cenách od 13 990 Kč