Paříž, Bretaň a tajemná Normandie - prodl. letecký víkend

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Francie
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Paříž - Praha
dopravu klimatizovaným autokarem
6 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 2* hotelu se snídaní
služby českého průvodce
zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh
komplexní pojištění – viz katalog str. 11
1lůžkový pokoj (2 490 Kč)
6 večeří (2 990 Kč)
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Paříž • Chartres • Rennes • Carnac • Quiberon • Port Louis • Pont Aven • Quimper • Point du Raz • Locronan • národní park d’Armorique • Saint Malo • Mont St. Michel • Bayeux • Rouen • Paříž

Změna vyhrazena : Změna programu vyhrazena.

Min. počet účastníků : 15.

Program zájezdu

1. den

odlet do Paříže, okružní jízda Paříží . Pěší procházka kolem známých pařížských památek ( Eiffe­lovka, Invalidovna, Notre Dame, Vítězný oblouk, Martova pole aj.). Fakultativně projížďka lodí po Seině. Nocleh.

2. den

po snídani krátká zastávka ve městě Chartres , fakultativně možnost návštěvy katedrály, přejezd do města Rennes , středověkého města s řadou hrázděných domů, odjezd do Carnacu – prohlídka nejvýznamnějšího naleziště pravěkých památek na světě, mj. s třemi tisíci menhirů, krátký výlet na zajímavý poloostrov Quiberon . Nocleh.

3. den

po snídani pojedeme podél pobřeží se zastávkou v typicky bretaňském městečku s přístavem Port Louis. Další zastávka v Pont Aven – „město čtrnácti mlýnů a patnácti domů”, které v 19. století přitahovalo řadu umělců (P. Gauguin). Concar­neau – prohlídka dalšího z typických městeček s jeho nejvýznamnější atrakcí – Ville Close – opevněné město. Odjezd do Quimperu – městečka s nádhernou bretaňskou atmosférou, proslaveného výrobou keramiky a řadou hrázděných domů "starého města" a katedrálou. Volno, nocleh.

4. den

po snídani přejezd divokým členitým pobřežím k nejzápadnějšímu výběžku Point du Raz, až 80 metrů nad mořem s úchvatnou vyhlídkou na rozervané skály a bouřící moře, následně členitým pobřežím s řadou typických bretaňských městeček, mj. zastávka v Locronan – s elegantními renesančními domy a nádhernou kaplí, kalvárií a kašnou, přejezd národním parkem d’Armorique k severnímu pobřeží Bretaně, nocleh.

5. den

po snídani odjezd do Saint Malo , „města korzárů”, kterým město vděčí za největší rozvoj v průběhu 16.–17. století. Prohlídka města a hradu s řadou historických budov a opevnění, odpoledne odjezd k Mont St. Michel – prohlídka unikátního opevněného opatství, jednoho ze symbolů Normandie, jehož vznik spadá až do 10. století, přejezd do oblasti vylodění. Nocleh.

6. den

po snídani odjezd a zastávka v Bayeux , s katedrálou Notre Dame proslavenou 70 metrů dlouhou tapiserií, přejezd do Rouen – místa římské posádky i hlavního města Normandského vévodství, nocleh.

7. den

po snídani odjezd a návštěva Paříže. Pěší procházka kolem nejznámějších centrálních památek ( Louvre, Champs-Elysées, Vítězný oblouk a jiné). V odpoledních nebo večerních hodinách transfer na letiště a odlet zpět do ČR.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Paříž, Bretaň a tajemná Normandie - prodl. letecký víkend
v cenách od 18 990 Kč do 19 990 Kč