Paříž A Zámek Versailles

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Francie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 890 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 890 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 890 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 1 890 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 04.05. - 08.05. odjezd A, B, L, Plzeň
30.05. - 03.06. odjezd A, B, L, Plzeň
22.08. - 26.08. odjezd A, B, L, Plzeň
26.09. - 30.09. odjezd A, B, L, Plzeň

Ubytování

Hotel***

Popis

Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli - římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa. Zájezd provází Petr Horák, Mgr. Hana Volenová

HOTEL V CENTRU PAŘÍŽE

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z republiky.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do PAŘÍŽE . Prohlídka města v samém historickém jádru Paříže na ostrově La Cité - Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác , dále mj. shlédneme Pařížskou radnici , centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre , čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.

3. den zájezdu
Dnešní den poznávacího zájezdu v Paříži bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES , královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého "zámeckého architekta" Evropy – to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Poté odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur , náměstí Pigalle, Moulin Rouge . Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži.

4. den zájezdu
Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna , nejznámější monument města Eiffelova věž , navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées , nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd zájezdu do ČR.

5. den zájezdu
Příjezd do republiky v dopoledních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Eiffelova věž – výtah do 2. patra 16 (dítě 12-24 let 8€, dítě 4 - 11 let 4€) Eiffelova věž – výtah do 3. patra 25 (dítě 12-24 let 12,50 €, dítě 4 - 11 let 6,30€) Eiffelova věž – pěšky do 2. patra 10 (dítě 12-24 let 5€, dítě 4 - 11 let 2,50€) Eiffelova věž – pěšky + výtah do 3. patra 19 (dítě 12-24 let 9,50€, dítě 4 - 11 let 4,80€) Zámek Versailles 18 (vstupenka platí do královských apartmá, prohlídku dočasných výstav, do zahrad a parku, mimo hudební fontány) Versailles – fontány 8,50 Vítězný oblouk 12 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma) Museum d´Orsay 12 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma) Museum Louvre 15 Notre Dame – vnitřek zdarma Notre Dame – klenotnice 4 Invalidovna 12 St. Chapelle 10 (skupina od 20 osob 8€) Pantheon 9 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma, skupina od 20 osob 7€) Justiční palác 9 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma, skupina od 20 osob 7€) Tour Montparnasse 17 (dítě 4-11 let 9,50 €) Plavba lodí po Seině 15 Metro-obyčejné jízdné 2,7 (předpokládáme cca 20 € jízdy) Většina muzeí a zámků je pro osoby ze zemí EU do 25 let zdarma. Nutno předložit pas nebo občanský průkaz, karta ISIC nestačí, nelze z ní poznat národnost. Zdůrazňujeme, že u vstupů na Eiffelovu věž, Versailles a do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné nože ani malé zavírací, nejsou přípustné plechovky s pivem nebo jinými nápoji, paštiky v plechovkách, alkohol v plechovkách nebo skleněných lahvích, hrníčky, zapalovače, deodoranty jen v plastu ne ve skle. Doporučujeme zakoupení 2-4 denní muzejní karty PARIS MUSEUM PASS. Karta umožní shlédnout na 60 objektů v Paříži včetně Versailles. 2 denní karta - 48 €, 4 denní karta - 62 € - především pro zájemce o individuální prohlídky pařížských muzeí.

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 100 €

Zajímavosti :

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Paříž A Zámek Versailles
v cenách od 5 391 Kč do 5 990 Kč