Klasický okruh po Svaté zemi

Celkové hodnocení zájezdu:
3.4 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Izrael
Strava: Polopenze
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Tel-Aviv–Praha
dopravu klimatizovaným autokarem dle programu
7 nocí ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím v 3* hotelech
6× polopenzi
vstupy dle programu
služby česky hovořícího místního průvodce (1. - 7. den zájezdu)
zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh
komplexní pojištění - viz katalog str. 11
1lůžkový pokoj (8 990 Kč)
zobrazit 1 termín
Říjen 2018
zobrazit 1 termín
Listopad 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Tel-Aviv • Netanya • Caesarea • Haifa • Akko • Tiberias • Galilejské jezero • Tabgha • Capernaum • Beit She´an • Nazareth • Tel-Aviv • Jeruzalém • Betlém • Qumran • Massada • Mrtvé moře • Tel-Aviv

Změna vyhrazena : Změna programu vyhrazena.

Poznámka : cena nezahrnuje spropitné (cca 80 USD).

Min. počet účastníků : 15.

Program zájezdu

1. den

odlet z Prahy do Tel-Avivu . Po příletu transfer do hotelu a ubytování.

2. den

snídaně. Návštěva Caesarea , města s římským amfiteátrem a byzantským akvaduktem. Dále Haifa , podzemní křižácké město Akko. Večer příjezd do Tiberiasu a ubytování. Večeře. Po večeři je možná procházka po březích Galilejského jezera. Večeře a nocleh.

3. den

snídaně. V ranních hodinách plavba lodí po Galilejském jezeře do Tabghy , kde je bazilika Rozmnožení chlebů a ryb, prohlédnete si ruiny staré synagogy a druhé Ježíšovo město, Capernaum. Cesta pokračuje přes Golanské výšiny do města Beit She´an, nejrozsáhlejší archeologické lokality v Izraeli. Návrat do Tiberiasu. Večeře a nocleh.

4. den

snídaně. Cesta do Nazaretu , prohlídka, poté přesun do Tel - Avivu , okružní jízda městem. Zastávka ve starobylé Jaffě , nejstarší a nejmalebnější části Tel-Avivu. Na závěr dne přejezd do Jeruzaléma a ubytování (4 noci). Večeře a nocleh.

5. den

snídaně. Celodenní program v západní části Jeruzaléma - budovy parlamentu, Yad Vashem - muzeum holocaustu, Ein Kerem (místo narození sv. Jana Křtitele). Večeře a nocleh.

6. den

snídaně. Podrobná prohlídka Jeruzaléma, Staré město i nové moderní budovy, kromě jiného vystoupíte na horu Olivetskou, navštívíte hrob Svaté Panny a hrob krále Davida. Křížovou cestou (Via Dolorosa) projdete ke Zdi nářků (možnost vsunout papírek s přáním). V odpoledních hodinách cesta do Betléma , kde uvidíte Chrám Narození Páně a pole pastýřů. Večeře a nocleh.

7. den

snídaně. Projedete kolem města Qumran (svitky biblických textů Starého zákona). Pokračování do Massady – pouštní pevnosti postavené králem Herodem. Výstup lanovkou. Na zpáteční cestě odpočinek u Mrtvého moře (možnost koupání). Večeře a nocleh.

8. den

snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

 

→ Přejít na 2 termíny dovolené Klasický okruh po Svaté zemi
v cenách od 36 990 Kč