To nejlepší z Jordánska a Izraele

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Izrael
Strava: Polopenze
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Ammán a Tel-Aviv–Praha (s přestupem)
dopravu klimatizovaným autokarem dle programu
5 nocí ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím v 3* hotelech v Jordánsku s polopenzí
3 noci ve 2lůžkových pokojích v 3* hotelech v Izraeli s polopenzí
jordánské vízum
2 hodiny safari terénními vozy ve Wadi Rum
pitnou vodu v autobusech v Jordánsku
vstupy dle programu
služby místního průvodce v Jordánsku i v Izraeli a služby průvodce FIRO-tour
zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb
Cena nezahrnuje: Povinné příplatky: odjezdová taxa z Jordánska (cca 20 USD, platba na místě)
Povinné příplatky: odjezdová taxa z Jordánska (cca 20 USD, platba na místě)
pojištění léčebných výloh
komplexní pojištění - viz katalog str. 11
1lůžkový pokoj (5 990 Kč)
zobrazit 1 termín
Listopad 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Ammán • Nebo • Madaba • Karak • Aqaba • Wadi Rum • Petra • Ammán • Ajlun • Jerash • Qumran • Mrtvé moře • Jericho •Tell al Sultan • Betlém • Jeruzalém • Jaffa • Tel-Aviv

Změna vyhrazena : Změna programu vyhrazena.

Poznámka : cena nezahrnuje spropitné (cca 80 USD).

Min. počet účastníků : 15.

Program zájezdu

1. den

odlet z Prahy do Ammánu (s přestupem). Po příletu transfer do hotelu a ubytování. Večeře a nocleh.

2. den

snídaně. Cestou po zhruba 5000 let staré královské dálnici do Madaby , která je známá především svými mozaikami (nejznámější je světově proslulá Mozaiková mapa znázorňující Svatou zemi a okolí), spatříte horu Nebo , kam vystoupil Mojžíš, aby si prohlédl Zaslíbenou zemi. Dále se vydáte na východ od Madaby do Umm Ar-Rasas zmiňovaného již ve Starém i Novém zákoně. Trosky opevněného města ukrývají několik budov, čtyři kostely a krásné mozaiky. Další zastávkou bude Ka rak (město ležící na trojúhelníkovité plošině v nadmořské výšce cca 1000 m), kterému dominuje starý křižácký hrad. Přejezd na ubytování do Aqaby . Večeře a nocleh.

3. den

: snídaně. Návštěva Wadi Rum - Údolí měsíce - zapsaného v seznamu Světového dědictví UNESCO. Údolí je jednou z nejzajímavějších pouštních scenérií na světě. Jde o bizarní krajinu protkanou nesčetnými kaňony a skalními oblouky. Na strmých skalních stěnách lze objevit starověké kresby a nápisy. Po cca 2 hodinové jízdě terénními vozidly v údolí následuje přejezd do Petry na ubytování. Večeře a nocleh.

4. den

snídaně. Prohlídka Petry - zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO - krásně se třpytící v ranním slunci. Po vstupu do Petry průchod cca 1 km dlouhou klikatou a úzkou soutěskou Sík , jejíž stěny jsou vysoké přes 100 m. Od 3. století př. n. l. byla Petra slavným hlavním městem Nabatejského království. Západními cestovateli byla objevena roku 1812. Hlavními památkami jsou tzv. pokladnice Al Chazneh, divadlo, královské hrobky a zdatnější turisté mohou navštívit tzv. klášter Ad-Dér. Přejezd do Ammánu a ubytování. Večeře a nocleh.

5. den

snídaně. Návštěva citadely a Archeologického muzea v Ammánu . Přejezd do Ajlunu s hradem vystavěným Amirem Iz al Din Usamou, Saladinovým vojevůdcem, v roce 1184. Návštěva města Jerash , které je dokonalou ukázkou římského provinčního města na Blízkém Východě a je nazýváno Pompeje Východu. Většina města je stále ukryta pod rozvalinami a nánosy po zemětřesení v roce 747. Přesto zde vynikají některé stavby, z nichž nejvýznamnější je velký hipodrom, kde se dnes konají historické závody koňských spřežení a zápasy. Dále chrám bohyně Artemis, dvě divadla a další. Návrat do Ammánu. Večeře a nocleh.

6. den

snídaně. Přejezd na hranice s Izraelem. Návštěva kláštera Kasar El Yehud - místa křtu Ježíše Krista a Qumra nu , kde byly v roce 1947 nalezeny svitky s částí textů proroka Izajáše. Cesta do Jericha povede podél M rtvého moře (s možností vykoupání). Západně od starého Jericha je Hora Pokušení , kde se Ježíš postil 40 dní a nocí a pak jej pokoušel ďábel. Návštěva archeologického areálu na vršku Tell al Sultan (nejstarší město světa). Přejezd do Betléma na ubytování. Večeře a nocleh.

7. den

snídaně. Prohlídka Betléma - návštěva chrámu Narození Páně, Mléčné jeskyně a Pole pastýřů nedaleko Betléma. Přejezd do západního Jeruzaléma , zastávka u Knesetu (parlamentu) a prohlídka Yad Vashem (muzea holokaustu včetně největšího a nejobsáhlejšího archivu dokumentů o holocaustu na světě). Odpoledne cesta do čtvrti Ein Kerem, místa narození sv. Jana Křtitele a prohlídka zdejšího chrámu. Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.

8. den

snídaně. Celodenní prohlídka Jeruzaléma v níž nebude chybět Olivetská hora s krásným výhledem na starý Jeruzalém a Chrámovou horu, Getsemanská zahrada, chrám sv. Anny, Bethesda, Zeď nářků, muslimská čtvrť a pohled na Chrámovou horu, procházka přes Via Dolorosa k chrámu Božího hrobu, cesta přes arménskou a židovskou čtvrť k hoře Sión, kde Ježíš údajně zasedl k večeři s učedníky. Prohlídka pokoje poslední večeře, tzv. Davidova hrobu a chrámu Zesnutí Panny Marie. Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.

9. den

snídaně. Cestou na letiště v Tel-Avivu prohlídka starobylé Jaffy . Odlet do Prahy (s přestupem).

 

→ Přejít na 1 termín dovolené To nejlepší z Jordánska a Izraele
v cenách od 38 990 Kč