Velká cesta Čínou s návštěvou Hong Kongu a Macaa

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Čína
Strava: Bez jídla
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Bez jídla
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou přepravu s přestupem Praha–Peking, Hong Kong–Praha vč. let. poplatků
leteckou přepravu Xi´an–Šanghaj a Šanghaj–Guilin
transfery letiště–hotel–letiště
dopravu autokarem a vstupy dle programu
přejezd vlakem Peking–Xi´an s ubytováním ve 4lůžkovém kupé
8 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 4* hotelech
1 noc ve 2lůžkovém pokoji v 3* hotelu v Macau
1 noc v penzionu v oblasti Longsheng
11 snídaní
11 obědů
9 večeří (není večeře v Macau a Hong Kongu)
služby průvodce CK FIRO-tour
služby místního průvodce
zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb
Cena nezahrnuje: spropitné (cca 50 USD/ osoba)
víza do Číny (cca 1 990 Kč) – zajišťuje CK FIRO-tour
pojištění léčebných výloh
komplexní pojištění - viz katalog str. 11
1lůžkový pokoj (12 490 Kč)
fakultativní příplatky cca 100 USD
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Peking • Velká čínská zeď • Xi`an • Šanghaj • Guilin • Longsheng • Yangshuo • Guangzhou • Macao • Hong Kong

Změna vyhrazena : Změna programu vyhrazena.

Poznámka : Při koupi zájezdu je nutné ihned uvést čísla pasů cestujících. V Číně se s předstihem kupují lístky na vlakové spoje a nákup je možný jen na základě čísla pasu, kterým se pak cestující i na nádražích prokazuje.

Min. počet účastníků : 16.

Program zájezdu

1. den

odlet z Prahy s přestupem do Pekingu.

2. den

přílet do Pekingu , po cestě do hotelu fotografická zastávka u olympijského stadionu známého jako Ptačí hnízdo a plaveckého stadionu Vodní kostka. V případě dřívějšího příletu část programu v hlavním městě. Večeře – typické čínské jídlo – pekingská kachna. Nocleh v Pekingu.

3. den

výlet k Velké čínské zdi – procházka po stavbě zařazené do novodobých divů světa. Odpoledne prohlídka velkého areálu Letního paláce s největší císařskou zahradou v Číně. Nocleh v Pekingu.

4. den

prohlídka císařského komplexu Zakázaného města , největšího náměstí na světě – náměstí Nebeského klidu, a areálu Chrámu nebes . Po večeři transfer na nádraží. Přejezd vlakem do Xi`anu, nocleh ve 4lůžkovém kupé.

5. den

po příjezdu do historického města Xi`an , hlavního města provincie Šen-si, transfer do hotelu na snídani. Poté výlet s prohlídkou proslulé „ Hliněné armády “ – přibližně 6000 terakotových figur válečníků v životní velikosti, více než 2000 let starých, objevených v roce 1974. Návštěva monumentálních hradeb v Xi´anu. Večer show z období Tang dynastie s večeří. Nocleh v Xi`anu.

6. den

dopoledne prohlídka města Xi`an , návštěva Velké husí pagody, procházka muslimskou čtvrtí s mešitou v čínském stylu. Odpoledne odlet z Xi`anu do Šanghaje , ubytování v hotelu. Nocleh v Šanghaji.

7. den

prohlídka města Šanghaj . Obdivovatele zahrad potěší návštěva známé zahrady Yu. Odpoledne návštěva chrámu Nefritového Buddhy, muzea, procházka po nábřeží Bund. Po večeři projížďka po řece Huangpu. Nocleh v Šanghaji.

8. den

transfer na letiště, odlet do Guilinu . Z letiště přejezd do oblasti Longsheng , na rýžové terasy Longji . Začátky budování rýžových polí na svazích kopců sahají do 13. století, nyní terasy pokrývají 66 km2 ve výškách 300–1 100 m n. m. Úžasné přírodní scenérie v každém ročním období. Možnost návštěvy vesnic etnických menšin žijících v oblasti. Nocleh v penzionu ve vesnici Ping´an. (doprava autobusem do oblasti, následuje transfer dopravním prostředkem chránícím životní prostředí k úpatí vesnice, dále si cestující sami ponesou zavazadla do kopce, mohou je uskladnit při vstupu do vesnice či využít služeb místních pomocníků - za poplatek na místě).

9. den

po dokončení prohlídky oblasti Longsheng přejezd do městečka Yangshuo , ležícího v krajině vápencových kopců - zelené homole inspirují čínské malíře a básníky po celé generace. Plavba na bambusovém raftu či malé loďce na řece Li (2-2,5 hodinový lodní výlet). Večer fakultativně 70minutová světelná show - Liusanjie Light show. Nocleh v Yangshuo.

10. den

návštěva místních trhů a vesniček. Transfer na vlakové nádraží a přejezd rychlovlakem do Kantonu (Guangzhou) (cca 2,5 hodiny). Nocleh v Guangzhou.

11. den

dopoledne prohlídka moderní metropole, významného starobylého přístavu, brány čínského jihu - Kantonu , chrámu rodiny Chen, postaveného v pestrobarevném jihočínském stylu k uctění předků, nyní součástí Kantonského muzea lidového umění, návštěva trhu Qingping, údajně největšího trhu v Číně. Přejezd přes Zhuhai do bývalé portugalské kolonie, Macaa . Prohlídka města (chrám Na Tcha, hradby, St. Paul´s, chrám A-Ma, kasino, zastávka u Macao Tower). Nocleh v Macau.

12. den

. den: po volnu v Macau transfer rychlolodí do Hong Kongu . Odpoledne prohlídka ostrova Hong Kong - Victoria Peak, trh Stanley, záliv Repulse, rybářská vesnice Aberdeen. Nocleh v Hong Kongu.

13. den

individuální volno. Transfer na letiště a odlet s přestupem do Prahy.

14. den

přílet do Prahy.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Velká cesta Čínou s návštěvou Hong Kongu a Macaa
v cenách od 79 990 Kč