Srí Lanka a Maledivy

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Srí Lanka
Strava: Polopenze
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Přílety: Praha
Cena zahrnuje: letecká přeprava Praha - Dubaj - Colombo a zpět přes Maledivy vč. tax
transfer z/na letiště na Srí Lance a Maledivách
dopravu místním klimatizovaným autobusem po Srí Lance
11x nocleh, 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím (7x nocleh na Srí Lance a 4x na Maledivách)
7x polopenzi (Srí Lanka)
3x All inclusive + 1x snídaně (Maledivy)
služby místního průvodce
služby českého delegáta na Maledivách v den příletu a odletu
Cena nezahrnuje: vstupy
fakultativní výlety
vízum na Srí Lanku cca 35$
zobrazit 1 termín
Listopad 2018
zobrazit 1 termín
Březen 2019
zobrazit 1 termín
Listopad 2019
 

Popis zájezdu

Ukážeme vám to nejzajímavější ze Srí Lanky a poznáte luxus Malediv. Nabízíme jedinečný odpočinek na plážích Malediv v kombinaci s poznáním exotické Srí Lanky.

Program zájezdu

0. den

1. den: Odlet z Prahy přes Dubaj na Srí Lanku. 2. den: Ráno přílet do COLOMBA, prohlídka hl. města Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green. Odpoledne odjezd do hotelu. 3. den: Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA, bývalé hl. město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob, posvátný více než 2 tisíce let starý strom "Bo". 4. den: Dopoledne druhé královské město POLONNARUWA, středověká metropole Srí Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme srílanské dřevařské dílny a odpoledne budeme mít možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m2 formou Jeep safari (fakultativně). Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. 5. den: Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA, tzv. osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULL "Zlatá skála" - překrásně zdobené jeskyně s mnoha symboly buddhismu a hinduismu. Průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY, ležícího na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků. 6. den: Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU a Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli Ganga. Seznámíme se s flórou Srí Lanky, atrakce zahrady - jávský fíkovník, obří bambusy, vzácné palmy "Coco de Mer". Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů - ukázka těžby a opracování tradičních rubínů a safírů formou videoprojekce. V podvečer možnost shlédnout tradiční srílanské představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování. 7. den: Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka, možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA, v překladu "město světla"- sídelní místo Britů. 8. den: NP HORTON PLAINS (UNESCO), fakult. výlet do krásné tiché oblasti vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků. Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - BAKER´S FALLS až k vyhlídce Konec světa, zde náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem. Ostatní individuální volno, odpoledne společně odjezd do letoviska u Indického oceánu. 9. den: Koupání v Indickém oceánu na Srí Lance, volný den a v podvečer transfer na letiště do Colomba, odlet na Maledivy. Zde nás bude čekat na letišti český delegát, transfer rychlolodí do hotelového resortu, ubytování. 10. - 12. den: Pobyt u oceánu na exotických MALEDIVÁCH - atol Severní Malé - koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek, strava All inclusive. 13. den: Pobyt u oceánu, koupání, večer transfer rychlolodí na letiště do Malé, odbavení českým delegátem. 14. den: Přílet do Prahy cca v 14.00 hod.

 

→ Přejít na 3 termíny dovolené Srí Lanka a Maledivy
v cenách od 63 990 Kč do 65 990 Kč