Slovenská gotika: Po stopách Pavla z Levoče

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Slovensko
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Cena zahrnuje: dopravu autokarem
4x nocleh v hotelu
4x snídani
místní poplatek
osobní audio systém
služby průvodce CK
Cena nezahrnuje: pojištění
vstupné do objektů
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Zájezd je pokračováním předchozího zájezdu po stopách Pavla z Levoče, který jsme pořádali v roce 2016 - s výjimkou Levoče a Bardějova je program zcela pozměněn a doplněn o nová města a památkové objekty. Slovensko je pokladnicí gotického a raně renesančního umění. Ve stopách řezbáře Mistra Pavla z Levoče a malíře Mistra z Okoličného se vydáme Slovenskem a navštívíme jeho nejcennější památky zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Cesta autobusem bez nočních přejezdů!

Program zájezdu

0. den

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin z parkoviště autobusů na střeše stanice metra Hlavní nádraží, technické zastávky během jízdy, zastávka v Okoličném a Smrečanech. OKOLIČNÉ nabízí pozdně gotický trojlodní kostel z konce 15. století a s ním spojený františkánský klášter. Jde o výjimečnou památku, stavebníkem tam byl král Matěj Korvín a jeden z jeho dvořanů Matúš Czeczei - pro kostel vznikl i unikátní oltář Mistra z Okoličného, jednoho z předních malířů severské renesance. Zdejší zámeček přepadl Juro Jánošík - šlo o jeho nejodvážnější zbojnickou akci. SMREČANY - nádherný pozdně gotický kostel s nástěnnými malbami a malovaným gotickými oltáři, z nichž jeden byl vytvořen v dílně Mistra z Okoličného. Ubytování a noc v hotelu v centru Levoče. 2. den: Dopoledne LEVOČA, sídlo dílny geniálního umělce pozdní gotiky Pavla z Levoče: prohlídka středověkých a renesančních památek města - opevnění, radnice, měšťanské domy, dům Pavla z Levoče, kostel sv. Jakuba - klíčová díla Pavla z Levoče (hlavní oltář z let 1508 až 1517, jedno z nejvýznamnějších děl pozdní gotiky ve střední Evropě, další významná umělecká díla Mistra Pavla: oltář sv. Janů, oltář sv. Anny, skupina soch ze scény Narození Krista, sousoší sv. Jiří). Levoča je zapsaná na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Odpoledne SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - kostel sv. Ladislava a pozdně gotická kaple (ovlivněná pařížskou královskou kaplí Sainte-Chapelle) s nádherným obrazem Smrti Panny Marie, dílem norimberského malíře z doby kolem roku 1450. Návrat do hotelu. 3. den: Dopoledne LETANOVCE - komplex archeologických vykopávek zničeného kartuziánského kláštera, jakési středověké mnišské Pompeje. HRABUŠICE - kostel sv. Vavřince s románským portálem a oltářem z dílny řezbáře Pavla z Levoče s plastikami Madony, sv. Vavřince, patrona kostela, a sv. Štěpána. Zastávka v BETLANOVCÍCH u renesančního zámku, který je první takovou památkou na Slovensku. DOBŠÍNSKÁ LADOVÁ JESKYŇA v samém srdci Slovenského ráje je nejslavnější jeskyní tohoto druhu v Evropě - od roku 2000 je zapsaná na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. STRATENÁ - kostel se sochou Máří Magdaleny řezbáře Mistra Pavla z Levoče. Návrat do hotelu. 4. den: Dopoledne návštěva historického a lázeňského města BARDĚJOV, které je pro své zachovalé středověké centrum od roku 2000 zapsané mezi lokality Světového dědictví UNESCO; bazilika sv. Jiljí se zachovalými 11 gotickými oltáři patří k evropským unikátům, pozdně gotická a raně renesanční radnice, kde sídlí Šarišské muzeum s dílem Pavla z Levoče a expozicí o královském městě Bardejově. TROČANY - unikátní dřevěný řeckokatolický chrám svatého Lukáše z roku 1739 s ikonostasem, národní kulturní památka Slovenské republiky. HERVARTOV - Kostel svatého Františka z Assisi je nejstarší a nejzachovalejší dřevěný kostelík na Slovensku, který byl v roce 2008 zapsán do seznamu Světového dědictví UNESCO. PREŠOV - centrum města s gotickým halovým kostelem sv. Mikuláše (řada gotických plastik), raně barokní evangelický kostel Nejsvětější Trojice a renesanční domy s atikovými nástavbami. Zastávka v salaši s možností nákupu ovčích sýrů. Návrat do hotelu na nocleh. 5. den: ORAVSKÝ HRAD patří mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější památky hradního stavitelství na území Slovenska. Hrad vznikl na strategicky důležitém místě jantarové cesty a od roku 1370 byl župním hradem. Stavby horního, středního a dolního hradu, zabírající tři výškové terasy hradní skály, se budovaly postupně od poloviny 13. až do začátku 17. století. Odpoledne cesta do Prahy, příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Slovenská gotika: Po stopách Pavla z Levoče
v cenách od 7 490 Kč