Budapešť, Královna Dunaje

Celkové hodnocení zájezdu:
3.4 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Maďarsko
Ubytování: Budapešť hotel
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůž. pokoj 800 Kč
2x večeře 600 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč
vyhlídková plavba po Dunaji 400 Kč/os. (nutno objednat v CK min. 1 měsíc předem)
zobrazit 1 termín
Září 2018
zobrazit 1 termín
Prosinec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůž. pokoj 800 Kč
2x večeře 600 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč
vyhlídková plavba po Dunaji 400 Kč/os. (nutno objednat v CK min. 1 měsíc předem)
zobrazit 1 termín
Září 2018
zobrazit 1 termín
Prosinec 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůž. pokoj 800 Kč
2x večeře 600 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč
vyhlídková plavba po Dunaji 400 Kč/os. (nutno objednat v CK min. 1 měsíc předem)
zobrazit 1 termín
Září 2018
zobrazit 1 termín
Prosinec 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůž. pokoj 800 Kč
2x večeře 600 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč
vyhlídková plavba po Dunaji 400 Kč/os. (nutno objednat v CK min. 1 měsíc předem)
zobrazit 1 termín
Září 2018
zobrazit 1 termín
Prosinec 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 31.03. - 02.04. Odjezd F, L + Ostrava (+500) 28.04. - 01.05. Odjezd F, L + Ostrava (+500) 28.09. - 30.09. Odjezd F, L + Ostrava (+500)

Popis

Budapešť, královna Podunají, město historie, dobrého jídla a pití. Najdeme zde vše od památek, po lázně, největší synagogu v Evropě, restaurace a kavárny. Součástí našeho zájezdu do Budapešti bude návštěva zámku Gödöllö, kde s oblibou pobývala Sissi a večerní plavba lodí po "krásném modrém Dunaji", výhledy na nasvícené monumenty města. Budapešť - zámek Gödölló - lázně Gellért a Széchenyi

LÁZNĚ A PALÁCE

1. den zájezdu Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko do Maďarska. BUDAPEŠŤ , výhled na město od citadely z Gellértova návrší a následná prohlídka městské části Pešť – historická stavba velké městské tržnice, věhlasná Gerbeaudova cukrárna, dunajské Korzo s bronzovou soškou princezny, nejvýznamnější duchovní "stánek" v Maďarsku bazilika sv. Štěpána, největší židovský chrám Evropy Velká synagoga, velkolepá stavba Parlamentu postavená v nejrůznějších novostylech, Zájemci mají možnost zvolit namísto části prohlídky příjemnou relaxací ve starobylých secesních lázních hotelu Gellért . Večer ubytování v hotelu, případě večeře. 2. den zájezdu Po snídani pokračování prohlídky Budapešti, městské čtvrti Buda – Hradní návrší se sídlem uherských králů Budínským hradem, korunovační Matyášův chrám, Rybářské bašty s úchvatným výhledem na budovu Parlamentu. Odpoledne výlet na okraj Budapešti – přepychový barokní palác Gödöllő s rozlehlým okolním parkem, uherské sídlo císařského páru Františka Josefa I. a císařovny "Sissi". Po večeři pro zájemce vyhlídková plavba po Dunaji nasvíceným Budapešti. Návrat na ubytování do 22:00 hod. 3. den zájezdu Po snídani Náměstí Hrdinů s Památníkem Tisíciletí – pantheon uherských dějin. Váci utca společenské a nákupní centrum Budapešti, možnost nákupů a posezení v některé z nespočtu kaváren. Program zakončí relaxace v secesních termálních lázních Széchenyi – jeden z největších lázeňských komplexů Evropy. Odjezd, návrat do ČR ve nočních hodinách.

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 8 termínů dovolené Budapešť, Královna Dunaje
v cenách od 3 141 Kč do 3 490 Kč