Maroko - velký okruh zemí plnou kontrastů

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Maroko
Strava: Polopenze
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Maroko vč. let. tax a poplatků cca 12 000 Kč, místní doprava v rámci programu (mikrobus, džípy, taxi), 13x ubytování v ***hotelu se snídaní, 1x ubytování v poušti se snídaní, 10x večeře, vedoucí zájezdu, informační materiály
Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžkový pokoj 5 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 525 Kč, do 80 000 Kč za 1 125 Kč, pojištění storna letenky (zdrav. důvody) 750 Kč
zobrazit 1 termín
Říjen 2018
 

Popis zájezdu

Popis

Na naší dvoutýdenní cestě navštívíme nejen čtyři královská města, ale všech devět marockých destinací zapsaných na listině UNESCO a mnohá další místa. Spatříme zasněžené velehory, poušť, vodopády, soutěsky, oceán. Projdeme si pamětihodnosti od antiky, mnohé, které zanechaly berberské dynastie, ale i ty, které vystavěl a stále buduje arabský islám. Navštívíme bývalé vysoké školy - medresy. Překvapí nás pestrá skladba místního obyvatelstva. Téměř polovina jsou ještě původní berberské kmeny, na okraji pouště žijí beduíni a potomci bojovných Tuaregů. Z centra Afriky byli přiváděni černí otroci. Dnes je Maroko plné cestovatelů a výletníků, kteří přišli najít a zažít to pravé kouzlo Orientu. Provází Z. Liďáková.

Program zájezdu

1. den

odletíme z Prahy do CASABLANKY, v případě příznivého letového řádu částečná prohlídka města. Večeře, nocleh.

2. den

odjedeme na prohlídku RABATU, jednoho z marockých "královských měst", do dnešního hlavního města Maroka (1,7 mil. obyvatel), kde je sídlo krále, vlády, katolického biskupství, univerzity, školy tkaní koberců aj. Večeře, nocleh.

3. den

odjedeme, se zastávkou v přímořském středisku LARACHE, do TANGERU, druhého nejvýznamnějšího přístavu v zemi. Prohlédneme si multikurní město, které vděčí za svou minulost muslimům, křesťanům i židům, kteří zde žili. Večeře, nocleh.

4. den

odjedeme do vesničky CHEFCHAOUEN ukryté v pohoří RÍF, v němž berbeři kouří Kíf a to více než osm století. Prohlédneme si vesničku a podnikneme nenáročnou turistiku do jejího okolí. Večeře, nocleh.

5. den

z Chefchaouen pojedeme divokou přírodou do významného archeologického centra VOLUBIS, kde si prohlédneme zachovalé pozůstatky jednoho ze slavných měst Římské říše. Po prohlídce navštívíme krátce vesničku MOULAY IDRISS, kde se nachází hrob zakladatele muslimského Maroka. Odtud přejedeme do MEKNES. Večeře, nocleh.

6. den

prohlédneme si královské město MEKNES, zejména největší dochovanou bránu Maroka, královské sýpky, náměstí Place el-Hedim , mauzoleum Muláje Ismaila a další zajímavosti v medíně. Večeře, nocleh.

7. den

z Meknes přejedeme do FÉSU, kde budeme obdivovat jednu z největších medín světa, architektonické skvosty, kterými jsou mešity a medresy. U mešit budeme obdivovat pouze zevnějšek. V Maroku jsou mešity přístupné jenom muslimům, tudíž není možné vidět vnitřní vzhled. Večeře, nocleh.

8. den

z Fesu se přesuneme do městečka AZROU, kde budeme obdivovat opět zajímavou medinu, dle času uděláme procházku do okolí. Stavíme se v zajímavém horském středisku IFRAN. Den zakončíme v MIDLETU, který má zajímavé okolí. Večeře, nocleh.

9. den

odjedeme do městečka ERFOUD, které je pomyslnou bránou do pouště. Erfoud nám nenabídne moc historie, ale zato nám nabídne úžasné scenérie. Z Erfoudu budeme pokračovat do městečka MERZOUGA, u kterého jsou nejkrásnější a také nejvyšší duny Maroka, ERG CHEBBI. Cestu k dunám absolvujeme na velbloudech. Přespíme v poušti v beduínských stanech, abychom mohli pozorovat nejen západ slunce, ale také nádhernou noční oblohu nad pouští a ráno samozřejmě východ slunce. Večeře.

10. den

po návratu z pouště odjedeme přes TINERHIR do soutěsky TODRA. Kaňon má stěny až 300 m vysoké. Todra se do skalnatého území zařezává v délce 40 km. V soutěsce nebo v její blízkosti se ubytujeme v některém z hotelů, abychom viděli soutěsku večer bez davů turistů a druhý den ráno při východu slunce. Večeře, nocleh.

11. den

odjedeme do městečka BOUMALNE DADES fantasticky umístěného ve VYSOKÉM ATLASU. Projdeme se a odjedeme do pohádkově nádherného kaňonu řeky DADES. Našim cílem bude vesnička AIT OUDINAR, z níž můžeme podniknout kratší túru. Odpoledne se přesuneme do města OARZAZATE /WARZAZÁT). Večeře, nocleh.

12. den

z OARZAZATE vyrazíme na prohlídku nejkrásnější vesnice pohoří Atlas - AIT BENDHADOU s nádhernou medínou. Točily se zde některé filmy, např. Lawrence z Arábie nebo Ježíš Nazaretský. Odtud budeme pokračovat v cestě do MARAKÉŠE. Zde navštívíme večerní trhy s nejrůznějšími atrakcemi. Večeře, nocleh.

13. den

prohlédneme si zajímavosti Marakéše, mešitu Koutoubia poblíž velikého náměstí Place de Foucland, Saadské hrobky a zajímavou zahradu Jardin Majorette. Odpoledne odjedeme do AGADIRU. Večeře, nocleh.

14. den

AGADIR je přímořské letovisko proslavené desetikilometrovými plážemi. Může se pochlubit 300 dny slunečního svitu v roce. Město bylo v roce 1960 postiženo zemětřesením a téměř celé zničeno. Maročané ho znovu postavili. Zachovalá zůstala pevnost KASBAH na hoře nad Agadirem, odkud je nádherný výhled na Agadir a celé okolí. Od pevnosti odjedeme do ESSAOUIRY, což je nádherné přímořské letovisko s pozůstatky portugalské pevnosti a starobylým přístavem. Večeře, nocleh.

15. den

prohlédneme si ESSAOUIRU a vydáme se do moderního letoviska SAFI, centra s bohatou hrnčířskou tradicí, kde jsou mimo jiné k vidění dobře zachovalé hradby kolem medíny. Večeře, nocleh.

16. den

vrátíme se do CASABLANKY, největšího marockého města. Město je důležitým přístavem a ekonomickým centrem. Nabídne nám však i něco z historie, zejména starou medínu a obrovskou mešitu Hassana II. Poslední nákupy suvenýrů a dárků. Večeře, nocleh.

17. den

ráno odlet do ČR.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Maroko - velký okruh zemí plnou kontrastů
v cenách od 42 990 Kč