Skvosty jižní Anglie, koupání na Anglické riviéře - letecky **+

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Velká Británie
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 7 nocí se snídaní v hotelu 2*-3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), zpáteční
letenku Praha-Londýn nebo Brno-Londýn, letištní a bezpečnostní taxy, průvodce, dopravu autobusem v Anglii
Cena nezahrnuje: 4 večeře (3.-6.den) 2400 Kč, komplexní pojištění 240 Kč, fakultativní výlet lodí z Torquay do Dartmouth 700 Kč (děti do 15 let 450 Kč), odbavení zavazadla do 15kg 1.400 Kč, místní dopravu v Londýně
zobrazit 1 termín
Srpen 2017
 

Popis zájezdu

Popis

Doporučujeme na každou dvojici objednat alespoň 1 odbavené zavazadlo.

Program zájezdu

1. den

Odlet z Prahy a z Brna do Londýna. Transfer do hotelu, ubytování.

2. den

Snídaně. Před polednem odjezd městskou dopravou do centra a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament a dále kolem Horse Guards k Buckinghamskému paláci. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v krásných parcích Hyde Park nebo St. James Park. Prohlídka večerního Londýna: China town, čtvrť Soho, procházka kolem Temže. Návrat do hotelu městskou dopravou. Nocleh.

3. den

Snídaně. Dopoledne návštěva města Bath, architektonického skvostu Anglie se statutem památky UNESCO. Prohlídka jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané. Procházka centrem města s opatstvím, ve kterém byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu, které je jedním z nejúchvatnějších dochovaných georgiánských divadel v Anglii. Odpoledne odjezd do jižní Anglie do přímořského letoviska Torquay, které je hlavním centrem Anglické riviéry. Ubytování v Torquay. Nocleh.

4. den

Snídaně. Celodenní pobyt v přímořském letovisku Torquay, které je hlavním centrem Anglické riviéry. Prohlídka letoviska, procházka kolem pláží, možnost koupání, posezení v restauracích či kavárnách s krásnými výhledy na pobřeží. Fakultativně možnost výletu lodí podél členitého pobřeží Anglické riviéry až do pohádkového města Dartmouth ležícího při ústí řeky Dart, místa neobvyklé přírodní krásy, kde je na svazích nad řekou vystavěno městečko plné typických barevných domečků. Volno k návštěvě Dartmouth - procházky historickými dlážděnými uličkami plnými obchůdků, restaurací, starých anglických barů i kaváren. Odpoledne odjezd zpět do Torquay na ubytování. Nocleh.

5. den

Snídaně. Celodenní návštěva jihozápadního cípu Anglie - hrabství Cornwall, jedné z nejkrásnějších přímořských oblastí Anglie s rozeklanými skálami, písečnými plážemi a rybářskými vesničkami, které si zachovaly svůj původní ráz. Zastávka ve vesnici Tintagel s působivými troskami hradu a keltského kláštera, návštěva nejzápadnějšího cípu Anglie - Land´s End s jedinečným výhledem na Atlantik. Cestou zpět krátká zastávka u normanského kláštera St. Michael´s Mount, který se podle přílivu mění v ostrov. Večer návrat do Torquay na ubytování. Nocleh.

6. den

Snídaně. Celodenní výlet do hrabství Dorset. Návštěva romantického hradu Corfe Castle, zříceniny velkolepého sídla, pod kterým se rozkládá stejnojmenná kamenná vesnička. Po prohlídce hradu odjezd na Jurské pobřeží. Klasické pobřežní geomorfologické útvary a objevované zkameněliny včetně dobře zachovaných stop dinosaurů a jejich kosterních pozůstatků přispěly k tomu, že se toto pobřeží stalo první přírodní památkou zaspanou na seznam Světového dědictví UNESCO. Procházka k vyhledávané přírodní atrakci Durdle Door nacházející se na pobřeží u krásné pláže. Jedná se o vápencový skalní oblouk nazývaný "proražená vrata", který je největším obloukem stvořeným mořem na pobřeží Anglie. Za hezkého počasí i možnost koupání. Procházkou podél pobřeží je možno dojít až k zátoce Lulworth Cove. Fotografie této téměř dokonale kruhové zátoky patří k těm nejvyhledávanějším v jižní Anglii. Večer návrat do Torquay na ubytování. Nocleh.

7. den

Snídaně. Ráno odjezd směrem do Londýna, okolo poledne návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým monumentem Stonehenge. Odpoledne zastávka ve Windsoru proslaveném svým královským sídlem. Možnost návštěvy jednoho z největších evropských zámků nebo procházek v rozsáhlém zámeckém parku. Večer příjezd do Londýna. Ubytování v Londýně.

8. den

Snídaně. Transfer na letiště, odlet z Londýna do Prahy a do Brna (dle letových řádů).

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Skvosty jižní Anglie, koupání na Anglické riviéře - letecky **+
v cenách od 19 490 Kč