Velký okruh Řeckem - kombinovaně ***

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Řecko
Strava: Polopenze
Doprava: Kombinovaná

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Kombinovaná
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: Dopravu tam luxusním autobusem, zpět letecky, ubytování s polopenzí, transfery na ubytování, trajekt, průvodce
Cena nezahrnuje: Vstupy: 80 EUR
zobrazit 1 termín
Květen 2017
 

Popis zájezdu

Popis

11denní pobytově-poznávací zájezd

Zájezd ve spolupráci s partnerskou CK.

Program zájezdu

1. den

Odjezd z ČR kolem poledne směrem na Maďarsko.

2. den

Ráno příjezd na pobřeží Řecka, pobyt u moře s možností koupání v Egejském moři (9hodinová přestávka řidičů). Ubytování v odpoledních hodinách. Večeře, nocleh.

3. den

Snídaně. Odjezd do Soluně, druhého největšího města Řecka. Prohlídka města – příjemná pobřežní promenáda v blízkosti druhého největšího řeckého přístavu, dále Galériův oblouk a rotunda, (nejstarší architektonická památka z římského období), možnost výstupu na nejslavnější pamětihodnost Soluně – Bílou věž, odkud je krásný pohled na Paralíu. Návštěva kostela Agia Sofia, významné byzantské stavby a také největšího kostela v Řecku Agios Dimítrios. Odpoledne projížďka kolem Olympu, hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory – návštěva „vznášejících“ se klášterů, vybudovaných na vrcholcích strmých skalních věží. Večeře, nocleh.

4. den

Snídaně. Prohlídka zajímavostí na řecké pevnině – u Thermopyl socha udatného spartského krále Leonida a slavné sirné prameny, poté Delfy, které byly považovány za starověký střed země, kde Pýthie šalamounsky zvěstovala budoucnost. Na závěr návštěva nejvýznamnější středověké stavby Řecka – klášter Osios Loukás. Ubytování v Aténách, večeře, nocleh.

5. den

Snídaně. Celodenní poznávání hlavní řecké metropole Atén a jejich památek (Akropole, starověká Agora s věží větrů, chrám Dia Olympského), Možnost návštěvy unikátního Národního archeolo­gického muzea. Večere, nocleh.

6. den

Snídaně. Celodenní výlet po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží s možností koupání, kde se dostaneme až k Poseidonovu chrámu na mysu Sunio. Individuálně je možná návštěva aténských uliček pověstných čtvrtí Plaka nebo Monastiráki. Večeře, nocleh.

7. den

Snídaně. Odjezd z pevniny na Peloponés. Mezníkem obou částí je Korint. Neméně famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost Akrokorint nebo vykopávky starověkého Korintu – „nejhříšnějšího starověkého města“. Pozůstatky opevněného palácového komplexu v Mykénách jsou právem považovány za největší starověkou památku Řecka. Ubytování (Tolo), večeře, nocleh.

8. den

Snídaně. Celodenní výlet – Kyklopské hradby v Tírynsu, nejelegantnější řecké město Náfplio s jeho mohutnou citadelou Palamídi, na závěr velkolepé divadlo staro­věkého posvátného okrsku v Epidauru. Večeře, nocleh.

9. den

Snídaně. Odjezd do kolébky olympijských her v Olympii, prohlídka pozůstatků Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu a zdejšího Archeologického muzea. Během dne odplutí trajektem na ostrov Zakyntos. Ubytování, večeře, nocleh.

10. den

Snídaně, celodenní relaxace a odpo­činek u moře. Večeře, nocleh.

11. den

Snídaně. Odlet do ČR.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Velký okruh Řeckem - kombinovaně ***
v cenách od 20 590 Kč