Alžírsko

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

ZÁJEZDY DO ALŽÍRSKA:

 

 

Ubytování v Alžísku

 

Letenky do Alžírska

Oficiální název státu

 • Alžírská demokratická a lidová republika
 • (arabsky v českém fonetickém přepisu: al-džumhúríjat ul-džazá`iríjat ud-dímuqrátíjat uš-ša`bíjatu)
 • (francouzsky: République Algérienne Démocratique et Populaire)

 

Rozloha

2 381 741 km2

 

Počet obyvatel

 • počet obyvatel: 36,3 mil.
 • hustota osídlení: 15,2 obyv./km2
 • podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 41,7%

 

Podnebí

Na pobřeží a na severních svazích Tell Atlasu panuje středomořské podnebí s teplotami vzduchu mezi 12 °C v zimě a 25 °C v létě. Ročně zde spadne 500 až 1 000 mm srážek. V oblasti šotů jo stepní klima s vlhkou zimou a průměrnou teplotou vzduchu 0 °C v zimě a 30 °C v létě. Roční úhrn srážek činí 350 mm. Na Sahaře dosahuje denní amplituda teploty vzduchu až 30 °C, průměrné teploty vzduchu se v zimě pohybují okolo 0 °C, v létě přesahují 40 °C. V létě vane suchý scirocco.

Přibližně 80 % plochy Alžírska je bez vegetačního pokryvu. V oázách rostou datlové palmy, ve stepi tráva halfa a pelyněk, na severních svazích Atlasu korkové a cesmínové duby, cedry a borovice halepské. K typickým zvířatům náleží gazely, hyeny a šakali, různé druhy ptáků, hmyzu a hadů.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Nad úzké členité pobřeží Středozemního moře strmě vystupuje Tell Atlas až do výšky 2 308 m.n.m. Jeho jižní svahy spadají k náhorní plošině (800 – 1 000 m.n.m.) s bezodtokými slanisky a šoty.

Dále na jih položený Saharský Atlas (2 328 m.n.m.) tvoří přirozenou severní hranici pouště Sahary, která pokrývá 85 % povrchu státu. Ve vulkanickém masivu Ahaggar na jihovýchodě země dosahuje Alžírsko vrcholem Tahat (2 918 m.n.m.) nejvyššího místa země. Nachází se zde pouze několik málo celoročně tekoucích řek.

 


nahoru

 

Cestovní ruch

Za nejlepší měsíce pro pobyt u moře se považuje duben až září, výpravy do Sahary je nejlépe naplánovat na podzim a jaro. Mezi nejzajímavější památky Alžířska patří zříceniny antického města Djemila a punské Tipasy, pozoruhodné je i hlavní město Alžír. V jihovýchodní části země v pohoří Tassili n’Ajjer se nacházejí na skalních stěnách kresby a barevné malby kultur pastevců dobytka 5. – 2. Století př.n.l.

 


nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

alžírský dinár (DZD) = 100 centimů

V mezinárodních hotelech jsou přijímány platby v eurech a amerických dolarech. Kurzovní lístek alžírské centrální banky je na internetové adrese http://www.bank-of-algeria.dz/marcheint2.htm

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Datum

Datum v roce 2012
(u svátků, které se vůči
gregoriánskému kalendáři
posunou každý rok dopředu
zpravidla o 11 dnů)

Svátek

1.1.

 

Nový rok

 

4.2.2012

Prorokovy narozeniny

1.5.

 

Svátek práce

19.6.

 

Den revoluce

5.7.

 

Den nezávislosti

 

19.-20.8.2012

Konec půstu (íd al fitr)

 

25.-26.10.2012

Svátek oběti (íd al adha)

1.11.

 

Den zahájení války za nezávislost

 

15.11.2012

Islámský nový rok

 

24.11.2012

Svátek dobrovolného půstu
(ašúra)


Obvyklá pracovní a prodejní doba:

 • státní sektor: 9:00-12:00 a 13:15-16:30 hod.
 • soukromý sektor pracuje déle, polední přestávku zpravidla dodržuje
 • pracovní týden začíná nedělí a končí čtvrtkem (od r. 2009)
 • víkend: pátek–sobota ve státních institucích s výjimkou bankovního sektoru, který má pracovní dobu v pátek do 12 hod.; soukromé potravinářské obchody jsou zpravidla otevřeny do 20 hod. během pracovního týdne (v pátek až po odpolední modlitbě), v sobotu jsou soukromé obchody otevřeny

 

nahoru

 

Náboženské složení

 • muslimové (sunnité) 99%
 • křesťané, židé a ostatní 1%

 


nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • úřední jazyk: arabština
 • národní jazyk (dle ústavního dodatku): berberština (tamazight)
 • běžně používaný jazyk: francouzština (v ropném sektoru a telekomunikacích také angličtina)

 


nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění:

 • 48 krajů (wilaya)
 • přes 500 okresů (draïra)
 • přes 1500 komunálních obvodů (commune)

Hlavní město:

 • Alžír (cca 3 mil. obyv.)

Další velká města (0,5-1 mil. obyv.):

 • Oran
 • Constantine

 


nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotní péči může využít ten, kdo lékařskou prohlídku nebo zákrok zaplatí a sám si potom refundaci vyřídí s pojišťovnou, u které si cestovní zdravotní pojištění pro Alžírsko předplatil. V přepočtu jsou ceny prohlídek v řádu stovek Kč, ve státních zařízeních i méně. Využití této péče lze doporučit pouze v nezbytných případech.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Na elektroniku (počítač, fotoaparát, videokamera apod.) je vystavováno celní prohlášení s maximální platností na 3 měsíce.

Povolená množství:
- 200 ks cigaret nebo 100 ks cigár nebo 50 doutníků nebo 250 g tabáku,
- 2 litry vína nebo 1 litr alkoholu,
- 50 g parfému nebo 250 ml toaletní vody.

Dovoz drog, válečných zbraní a munice a "zboží, které odporuje dobrým mravům a morálce", je zakázán. Alžírský právní řád nerozlišuje tzv. vědomé či nevědomé držení drog.

Výše dovozu valut do země není omezena, ale valuty je nutno deklarovat při příjezdu. Pro nerezidenty v Alžíru je možno zakoupit letenky a lístky na loď pouze za dináry vyměněné pro tento účel v bance (při nákupu nutné předložit potvrzení o výměně). Kreditní karty není možno při běžných platbách použít, s výjimkou velkých hotelů.

Na podrobnosti dovozu a vývozu se doporučuje dotázat při vyřizování žádosti o vízum.

 


nahoru

 

Dokumenty

Platný cestovní pas.

Před vstupem a výstupem ze země je nutno vyplnit (bílou a zelenou) registrační kartu, která se předkládá v rámci celní a pasové kontroly.

Při cestě motorovým vozidlem je nutno vyplnit (oranžovou) registrační kartu pro vůz a žádost o vystavení turistické karty pro vozidlo s platností na tři měsíce. V Alžírsku neplatí tzv. zelená karta, a proto je nutno okamžitě v přístavu nebo na celnici uzavřít pojistku s minimální platností na 1 měsíc. Bez tohoto pojištění není vozidlo propuštěno z prostoru přístavu nebo celnice. Není - li řidičem majitel vozidla, je na celnici vyžadována plná moc majitele vozidla znějící na řidiče k užívání vozu. Pro provoz vozidla stačí běžný technický průkaz. Doporučuje se mezinárodní řidičský průkaz.

 


nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Vzhledem k přetrvávající špatné bezpečnostní situaci je nutné důkladně zvážit individuální turistiku do severní části Alžírska, zejména na východ od hlavního města do oblasti Kabýlie, kde přetrvává zvýšená hrozba teroristických útoků a únosů. Jedná se především o správní regiony Bejaïa, Bouira a Tizi Ouzou. V současné situaci se rovněž nedoporučují turistické cesty do příhraničních oblastí Alžírska s Mali, Mauretánií a Nigerem, kde dochází k případům únosů zahraničních turistů. K cestám do vzdálenějších míst země je vhodné využívat pouze leteckou přepravu, na jih země pak cestovat pouze s prověřenými turistickými kancelářemi.

Pobyt v hlavním městě Alžíru a dalších velkých městech je při dodržování základních bezpečnostních pravidel bezpečný. Doporučuje se vyhýbat se málo frekventovaným místům a předměstím a pohybovat se po městě pouze v denních hodinách, bez viditelného nošení cenností.

Obchodní cesty taktéž nepředstavují zásadní riziko za předpokladu, že je obchodník doprovázen svým alžírským partnerem.

Před cestou se doporučuje informovat se na bezpečnostní situaci v oblasti plánované cesty prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Alžíru a využít systém dobrovolné registrace občanů ČR při cestách do zahraničí (DROZD).

Žádné očkování povinné není, přesto se doporučuje očkování proti hepatitidě typu A, B a proti tyfu, zejména v těch případech, kdy se jedná o delší pobyt nebo v oblastech mimo velká města.

Fotografování vojenských objektů, mostů, letišť a dalších strategických objektů, jakož i uniformovaných osob je zakázané. Nedoporučuje se ani pořizování snímků objektů s vyvěšenou alžírskou vlajkou. Bezproblémové je fotografování turistických míst. Pořízení snímku je v každém případě lepší konzultovat s místním průvodcem.

Oficiálním jazykem je arabština, běžně je používána francouzština a v hlavním městě částečně i angličtina.

Silniční poplatky nejsou, síť autoopraven je velká, avšak s nízkou kvalitou služeb. Síť čerpacích stanic je dobrá, problémy se vyskytují pouze s bezolovnatým benzínem. Při pozemních cestách se doporučuje nepoužívat vlastní osobní vozy a vyhýbat se vedlejším dopravním komunikacím a cestám v noci.

Obchodní síť a služby poskytované v hotelech vyšší a střední kategorie jsou na dobré úrovni. Kempinky v pravém smyslu slova neexistují. Volné kempování je velmi nebezpečné.

Na alžírské poušti je přísně zakázáno sbírat jakékoliv předměty. Alžírské orgány přistoupily v poslední době k velmi pečlivému prohlížení cestujících a všech zavazadel, a to především při odletech z pouštních měst. Objevené předměty jsou okamžitě zabaveny a v případě nalezení většího množství předmětů se cestující vystavují dalším postihům, vč. trestně právního postihu.

 


nahoru

 

Víza, režim vstupu

Vízum nutné u všech druhů cestovních dokladů, možno o něj požádat na Velvyslanectví ADLR v Praze.

Přihlašovací povinnost existuje, ale nevyžaduje se. V případě ubytování v hotelu přihlašovací povinnost plní hotel.
Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Alžírska, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

 


nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Doporučuje se pojistit úhradu léčebných nákladů v zahraničí, neboť mezi ČR a ADLR neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče. O doporučení použití nemocničního zařízení je možno se dotázat Velvyslanectví ČR v Alžíru.

Důležité telefonní linky: 17 - policie, 14 - hasiči - civilní obrana (první pomoc), 19 - informace o telefonních číslech.
soukromá přeprava nemocných (bez lékařského servisu) Exppress - 021736969

 

 nahoru