Jamajka

Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel


Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu


Zdravotnictví, důležitá telefonní číslaZÁJEZDY NA JAMAJKU:


Oficiální název státu

Jamajka (JAMAICA)


 

Rozloha

10 991 km2


Počet obyvatel

 • 2,9 mil. obyvatel (2009)
 • 252/km2
 • 1,2 mil. (2008)

 

Podnebí

Severovýchodní pasát ovlivňuje vlhké tropické klima. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 27 °C. V severních horských oblastech spadne 2 500 – 5 000 mm srážek, na jihu sotva 800 mm. V pozdním létě se mohou vyskytovat pustošící hurikány či antilské uragány.

Na vápencové plošině převládá rostlinstvo savan, na úbočích hor rostou stále zelené deštné lesy, které ve vyšších polohách přecházejí v mlžný les. Vedle nezvykle bohatého světa ptáků a plazů žijí na ostrově netopýři a promyky.


nahoru


Přírodní poměry

Ze západu na východ přetíná ostrov mohutné horské vrásové pohoří s nejvyšší horou Blue Mountain Peak (2 256 m.n.m.). Zkrasovělá vápencová plošina zaujíma dvě třetiny ostrova. Úzké pobřežní pásmo na jihu je bažinaté, na severním pobřeží jsou písčité pláže.


nahoru


Cestovní ruch

Turistická sezóna vrcholí zejména v období od prosince do dubna.


nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

jamajský dolar (JMD), 1 JMD=100 centů


nahoru


 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna: Nový rok
 • únor–březen: Popeleční středa
 • březen–duben: Velikonoce – Velký pátek a velikonoční pondělí
 • 1. května: Svátek práce
 • 1. srpna: Den vyhlášení emancipace
 • 7. srpna: Den nezávislosti
 • 16. října: Den národních hrdinů
 • 25. prosince: Vánoce
 • 26. prosince: tzv. Family Day

Připadne-li svátek na víkend, je slaven v první všední den, který následuje.

Během víkendů je většina obchodních středisek a restaurací uzavřena.

 

nahoru


Náboženské složení

 • protestantské: 62 % (včetně Moravských bratrů)
 • katolické: 4 %
 • ostatní (vč. spiritist. kultů): 34 %

 

nahoru


Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

angličtina, anglické patois


nahoru


 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • Správní uspořádání: 14 farností
 • Hlavní město: Kingston (540 000 obyvatel)
 • Další velká města: Spanish Town (110 000), Portmore (94 000), Montego Bay (82 000)

 

nahoru


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče pro české občany a občany EU je na dostatečné úrovni poskytována převážně jen soukromými zařízeními a je placena hotově. Uzavření kvalitního zdravotního pojištění před cestou je tedy nutno věnovat odpovídající pozornost. Náklady na ošetření jsou pojištěnci vyplacena až po návratu do ČR. I přesto, že každá farnost disponuje vlastním státním zdravotnickým zařízením, medicínská zařízení na odpovídající úrovni jsou pouze v Kingstonu a v Montego Bay. Dostupnost záchranné služby je malá, do vzdálenějších oblastí nedosáhne vůbec.


nahoru


 

Celní a devizové předpisy

Jamajské celní předpisy zakazují dovoz zbraní a střeliva, zemědělských produktů a domácích zvířat. Je vhodné se blíže informovat na nejbližším velvyslanectví této země případně konzultovat webové stránky.


nahoru


Dokumenty

Ke vstupu do země je požadováno předložení pasu s nejméně 6-ti měsíční platností, vízum a zpáteční jízdenka/letenka případně vízum země/zemí, kam bude po odjezdu pokračováno. Doplňkově mohou imigrační orgány kontrolovat zajištění prostředků k pobytu (hotovost, platební karty, turistický poukaz atd.). 


 

nahoru


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Země je poměrně bezpečná. Určitá ostražitost je na místě v centru Kingstownu a Montego Bay, kde se vyskytují pouliční zločinecké tlupy a někdy dochází i k přestřelkám. Při demonstracích se na cestách objevují zátarasy, někdy i na přístupové trase na mezinárodní letiště Norman Manley. Letoviskům obvykle toto nebezpečí nehrozí. Doporučuje se opatrnost po setmění a vyhýbat se problematickým čtvrtím.
V zemi je poměrně snadný přístup k tzv. měkkým drogám. Na druhou stranu existuje přísný postih trestného činu pašování drog (dlouhé tresty odnětí svobody, vysoké pokuty). Při odjezdu je třeba počítat s pečlivou protidrogovou kontrolou.
Na Jamajce se jezdí vlevo. Mezinárodní řidičský průkaz je platný, musí být současně předložen pas a platné vízum. Řidiči jsou povinni používat bezpečnostní pásy a řidiči motocyklů přilby. Dopravní značení je špatné a snadno se zabloudí. Zákazníci, kteří využívají taxislužbu by si měli především všimnout červeno-bílé SPZ s nápisem "PP", který identifikuje licencované služby.
V období od počátku června do konce listopadu je zvýšený výskyt hurikánů.

Další informace lze získat na webových stránkách:
http://www.jamaicatravel.com
http://www.jis.gov.jm

Úřední měna: jamajský dolar;

 

nahoru


Víza, režim vstupu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.
Čeští turisté potřebují vízum. ČR je však zařazena do skupiny zemí, které mají usnadněný a zjednodušený proces udělení víza. Vízum je jednorázové a s maximální platností k pobytu do 3 měsíce od vstupu do země. O vízum se žádá na příslušném zastupitelském úřadě, je možné ho však získat i při vstupu do země (letiště, přístavy). Příjezd není nutno hlásit místním úřadům.
Pokud chce žadatel jiné než turistické vízum, musí při podání žádosti předložit dopis vysílající organizace. Držitelé diplomatických pasů musí dodržet obdobné podmínky jako turisté, vízum získají bezplatně.

O vízum lze požádat na následujících zastupitelských úřadech:

The Embassy of Jamaika - Berlin
Schmargendorfer Strasse 32
12159 Berlin, Germany
tel.: 0049-30-859 9450
fax.: 0049-30-85994540
e-mail: info@jamaican-embassy-berlin.de


Honorary Consulate of Jamaika
Munich
Muenchner strasse 14
85774 Unterfoehring
Munich
Tel.: 0049-899-295909


Honorární konzulát Hamburg
Ballindam 1
P.O.Box Hamburg 104420
2000 Hamburg 1


Při příjezdu ze země s možným výskytem žluté zimnice je požadováno očkování proti této nemoci.
Při vycestování z Jamajky se hradí poplatek (tzv. odletová daň) ve výši 1000,- jamajských dolarů (cca 20 USD).

 

nahoru


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Každá farnost na Jamajce disponuje vlastním státním zdravotnickým zařízením. Vyšší úroveň lze však očekávat jen ve významnějších centrech (Kongstown, Montego Bay). Dostupnost záchranné služby je malá, do vzdálenějších oblastí vůbec nedosahuje.

Vybraná telefonní čísla:
Policie: 119
Hasiči/záchranná služba: 110

Jamaican Tourist Board
2, St.LuciaAvenue
Kingston 5
Tel.: 929 9200
Fax: 929 9375

 

 nahoru