Jordánsko

Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel


Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu


Zdravotnictví, důležitá telefonní číslaZÁJEZDY DO JORDÁNSKA:


Oficiální název státu

 • Jordánské hášimovské království
 • Al-Mamlaka al-Urduníja al-Hášimíja (arabsky)
 • The Hashemite Kingdom of Jordan (anglicky)

 

Rozloha

 • 89 300 km2
 • 7,8 % tvoří zemědělsky využívaná plocha

 

Počet obyvatel

 • 6,27 mil. obyvatel k červenci 2009
 • 64,5 obyvatel na km²
 • 25 % ekonomicky činného obyvatelstva

 

Podnebí

V převážné části země převládá pouštní podnebí s teplotami do 50 °C a nepatrnými srážkami. Na západě se vyskytuje mediteránní podnebí, které umožňuje i zemědělské využití krajiny.


nahoru


Přírodní poměry

400 km dlouhý a 10 km široký tektonický Jordánský příkop rozděluje Jordánsko ležící na severozápadě Arabského poloostrova na západní část s 600 až 800 m vysokou vrchovinou a na část východní s pohořím strmě stoupajícím až do výšky 1745 m.n.m. a postupně klesajícím k Arabské poušti.

Příkopovou sníženinou protéká řeka Jordán, která vzhledem k četným zátočinám není splavná a ústí až do Mrtvého moře. Díky malému pobřežnímu pásu v Arabském zálivu má Jordánské spojení s Rudým mořem.


nahoru


Cestovní ruch

Hlavním magnetem pro návštěvníky je rozlehlé skalní město Petra, někdejší centrum státu Nabatejců. Pozoruhodné jsou i památky z antického období – amfiteátr a další stavby v Ammánu a zříceniny měst Pella, Džeraš (Gerasa) a Umm Qais. Z období křížových výprav pocházejí hrady Kerak a Shaubak. Východně od hlavního města se v poušti nachází několik pozoruhodných pouštních zámků (Amra objevena českým arabistou Aloisem Musilem).


nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Jordánskou měnou je jordánský dinár (JD nebo JOD), který se dělí na 100 piastrů nebo 1 000 filsů. Směnný kurz vůči USD je fixní, 1JD = 1,41 USD.

V běžném platebním styku se používá takřka výlučně domácí měna, výjimku představují některé luxusní restaurace či hotely, kde lze (v méně výhodném kurzu) platit i USD.

 

nahoru


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Obvyklá pracovní doba je od 9:00 do 17:00 s cca hodinovou přestávkou kolem poledne. Výjimkou jsou

maloobchody, které mají běžně otevřeno do 20–22 hod., většina supermarketů má otevřeno do 22–24

hodin. Pracovní doba úřadů státní správy bývá od 8:30 do 15:00 hod. V době měsíce Ramadán (v roce

2011 cca od 1. 8. do 30.8.) bývá vládou vyhlašována zkrácená pracovní doba, v roce 2010 od 9:00

hod. do 14:00 hod.

Oficiální státní svátky v roce 2012 připadají na následující dny:

1. 1. Nový rok

30. 1. Narozeniny krále Abdulláha II.

7. 2. Nástup krále Abdulláha II. na trůn

1. 5. Svátek práce

25. 5. Den nezávislosti

10. 6. Den armády

14. 11. Vzpomínkový den na krále Hussajna

25. 12. Vánoce

Slaví se také muslimské svátky, jejichž data jsou pohyblivá; v roce 2012 připadají na tyto dny:

30. 1. Narozeniny proroka Mohammeda

20. 7. Začátek Ramadánu

19. 8.  -21 .8.  Eid al-Fitr (konec Ramadánu)

25. - 29. 10.   Eid al-Adha

15. 11.  Islámský nový rok

Státními svátky jsou i některé křesťanské svátky.

 

8. – 9. 4. Velikonoční neděle a pondělí

 

nahoru


Náboženské složení

Státním náboženstvím je islám, ke kterému se hlásí asi 92–96 % obyvatel, zbytek populace představují křesťané a několik tisícovek Drúzů (zejména v okolí města Azraq).


nahoru


 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je arabština, vedle toho je relativně rozšířené i používání angličtiny.


nahoru


 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Z důvodu přehlednosti uvádíme jména ve zjednodušené české transkripci arabštiny a v obvyklé anglické podobě, je-li od češtiny odlišná.

Správní členění:

 • 12 provincií, tzv. „governorátů"

Hlavní město:

 • Ammán / Amman (2,2 mil. obyvatel)

Další města:

 • Irbid (780 000), Zarká / Zarqa a okolí (700 000), Salt (290 000), Mafrak / Mafraq (190 000), Karak (180 000), Džeraš / Jerash (130 000), Madaba (115 000) a Akaba / Aqaba (85 000)

 

nahoru


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Jordánsko disponuje sítí velmi kvalitních soukromých nemocničních zařízení, což platí zejména pro Ammán a turistickou destinaci Akabu. V těchto zařízeních ošetří bez problému jakéhokoliv Evropana, který se prokáže mezinárodně platným pojištěním pro cesty a pobyt, popř. složí-li dostatečně vysokou zálohu na léčebné výlohy.


nahoru


 

Celní a devizové předpisy

Místní měna je jordánský dinár, 1 JOD (1000 filsů) = cca 30 Kč. Kurz JOD vůči Kč se vyvíjí v návaznosti na vývoj kurzu USD, na který je JOD navázán (100 USD = 70,8 JOD).

Bezcelně lze do Jordánska dovézt osobní věci v objemu přiměřeném předpokládané délce pobytu, 1litr alkoholického nápoje, 200 ks cigaret. K proclení je nutno přihlásit předměty obchodního charakteru.

Je zakázáno dovážet zbraně, střelivo, výbušniny, všechny druhy jedů a narkotik, pornografické publikace a zboží.

Povinná směna valut při návštěvě Jordánska neexistuje. Zbylé JOD je možno před odjezdem směnit na volně směnitelnou měnu.

 

nahoru


Dokumenty

Cestující do Jordánska musejí být vybaveni cestovním pasem, jehož platnost přesahuje minimálně o 6 měsíců předpokládanou dobu pobytu.

Čeští občané mohou na území Jordánska vstoupit pouze s platným vízem. Vízum lze obdržet na jordánském velvyslanectví ve Vídni a na všech hraničních přechodech. Víza se nevystavují na hraničním přechodu Allenby Bridge / King Hussein Bridge (přechod mezi Jordánskem a palestinskými územími Izraele).

V případě cesty motorovým vozidlem se vyžaduje mezinárodní řidičský průkaz a technický průkaz vozidla. Povinné pojištění vozidla se platí přímo na hranicích (cca 40 USD/měsíc).

Mezinárodní očkovací průkaz není vyžadován.

 

nahoru


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Velvyslanectví Ammán doporučuje věnovat pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění pro cesty do zahraničí".

Bezpečnostní situace
Podobně jako v jiných zemích regionu Blízkého východu přetrvává i v Jordánsku hrozba teroristických útoků. V roce 2005 se terčem teroristů stala Aqaba a Ammán. Zmíněné útoky nebyly bezprostředně namířené proti českým občanům, jejich opakování v budoucnosti nelze vyloučit.

Kromě teroristických hrozeb je Jordánsko poměrně bezpečnou zemí, obecná kriminalita je na nízké úrovni. Pouze při cestách do odlehlejších venkovských oblastí doporučujeme zvýšenou obezřetnost, výhodou samozřejmě je místní doprovod.

Z bezpečnostních důvodů jsou na mnoha místech zřízena kontrolní stanoviště jordánské armády, kde je kontrolována identita cestujících. Z tohoto důvodu by turisté měli u sebe mít vždy svůj cestovní pas.

Přístup k cizincům je v obecné rovině velmi tolerantní, přesto nelze opomenout, že Jordánsko je muslimskou zemí. Adekvátně tomuto faktu je zapotřebí přizpůsobit jak chování vůči místnímu obyvatelstvu (nevhodná je např. konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti), tak i oblečení (nedoporučuje se výstřední oblečení, a to zejména ve venkovských oblastech).

Doprava
V Jordánsku existuje rozsáhlá silniční síť, její úroveň je relativně dobrá. Poplatky za použití dálnice se nevybírají, dopravní značení je až na výjimky dvojjazyčné, tj. v arabštině i angličtině. Dopravní předpisy v evropském pojetí se nedodržují, při předjíždění, najíždění na křižovatky, zatáčení apod. se místní řidiči chovají více méně intuitivně. V případě nehody je v 99% případů na vině ten, kdo má poničenou přední část vozidla.

Mezistátní autobusová doprava existuje mezi Ammánem a metropolemi sousedních zemí, tato autobusová spojení jsou spolehlivá a poměrně laciná.

Na trase Ammán – Aqaba jezdí pohodlné a moderní „Jet“ autobusy, veřejná doprava mezi ostatními jordánskými městy se omezuje na méně pohodlné a zastaralé minibusy.

Železniční doprava prakticky neexistuje, výjimkou je turistický vlak jezdící mezi Aqabou a pouštní oblastí Wádí Ram.

Městská hromadná doprava existuje pouze v Ammánu, její úroveň však není dobrá a orientace v ní je pro cizince obtížná. Vhodnější je využívání taxi, která jsou relativně laciná. Všechny vozy taxi jsou vybaveny taxametry (při nástupu je nutné zkontrolovat jeho vynulování), ve večerních hodinách jezdí za smluvní ceny.

V Jordánsku působí řada agentur pronajímajících auta, pro pronájem auta je nutno vlastnit mezinárodní řidičský průkaz, podmínkou je zpravidla i složení zálohy.

Autostop nelze doporučit, není vhodnou formou cestování po Jordánsku, místní řidiči na něj nejsou navyklí. Pokud už zastaví, budou za svezení zpravidla požadovat peníze.

Stravování
Místní stravovací zařízení se až na výjimky vyznačují poměrně dobrými hygienickými standardy. Takřka všude jsou přítomné místní podniky rychlého občerstvení, kterým je buď šawerma (grilované jehněčí, hovězí nebo kuřecí maso zabalené do chlebové placky) nebo falafel (karbanátek z mleté cizrny).
Ve větších jordánských městech jsou rozšířené rovněž mezinárodní řetězce typu McDonald's, KFC, Pizza Hut apod.

Ubytování
V turisticky atraktivních oblastech (Ammán, Aqaba, Petra, Wádí Ram) je možnost využití pestré škály ubytovacích možností, vedle luxusních hotelů (ceny kolem 100 až 200 USD za pokoj a noc) lze nalézt i hotely nižší kategorie (kolem 30 USD za jednolůžkový pokoj a noc). V oblasti Mrtvého moře je možné ubytování pouze v luxusních hotelech.
Kempovat lze pouze na plážích u Aqaby (ve vlastním stanu) a dále i v poslední dobou zřizovaných přírodních rezervacích (v zapůjčených stanech).

 

nahoru


Víza, režim vstupu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Pro ČR je příslušný zastupitelský úřad Jordánska se sídlem ve Vídni.

Jednorázové vstupní vízum lze získat na počkání na letišti a pozemních hraničních přechodech (s výjimkou přechodu Allenby Bridge/King Hussein Bridge) za jednotný poplatek JOD 20,-. O vstupní vízum lze zažádat i na Jordánském velvyslanectví ve Vídni. (Pozn.: Činnost Jordánského honorárního konzulátu v Praze byla prozatím přerušena.)
Při odjezdu ze země se platí tzv. odjezdový poplatek (departure tax) ve výši 5 JOD, při využití letecké přepravy je zpravidla zahrnut v ceně letenky.

Přihlašovací povinnost
Cizí státní příslušníci jsou povinni se zaregistrovat do 30 dnů od vstupu do země na nejbližší policejní stanici; tato povinnost vyvstává pouze při pobytu delším než 30 dnů, při kratším pobytu registrace nutná není. Po přihlášení na policii návštěvník získává automaticky povolení k pobytu na 3 měsíce od data vstupu do země, po absolvování krevního testu na AIDS (poplatek 20 JOD) je možno tuto dobu prodloužit o další tři měsíce.
Při překročení povolené doby pobytu je nutno zaplatit (na oddělení cizinecké policie nebo na letišti) pokutu ve výši 1,5 JOD za každý den nad povolenou dobu pobytu.

 

nahoru


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Úroveň zdravotnických zařízení je dobrá, běžné ošetření je možné prakticky v jakékoli soukromé nemocnici, bývá však poměrně drahé a platba je často požadována předem.

Praktická telefonní čísla:
+962 Tel. kód Jordánska
+962-6 Tel. kód Ammánu
191 Policie
193 Zdravotní pohotovost
199 Hasiči
196 Imigrační policie (vízové a pobytové náležitosti)
+962-6-4888360 Dopravní policie
+962-6-5343401 Dálniční policie
+962-6-4453200 letiště Queen Alia International Airport- informace

 

nahoru