Jihoafrická republika

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

ZÁJEZDY DO JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY:

 

Ubytování v Jihoafrické republice

Letenky do Jihoafrické republiky

 

Oficiální název státu

Jihoafrická republika (Republic of South Africa)


 

Rozloha

1 229 090 km2

 

Počet obyvatel

Počet obyvatel: 50,59 mil. (pol. 2011, odhad)

Hustota na km2: 41,4 obyvatel (pol. 2011, odhad)

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 18,5 mil.

 

Podnebí

V jižní části země panuje teplotně příjemné subtropické podnebí, ve vnitrozemí suché kontinentální podnebí. Horské oblasti a mořské proudy způsobují lokální rozdíly. V Pretorii dosahují průměrné teploty vzduchu v červenci 11 °C a v lednu 21 °C.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Jižní Afriku lze rozdělit do tří rozdílných geografických oblastí: rozlehlé náhorní plošiny ve vnitrozemí, pásmo Velký sráz a úrodnou pobřežní nížinu. Nad Plošinu Karroo (Veld) o průměrné výšce 1000 – 1800 m.n.m. se zvedají četné ostrovní hory. Přirozenou jižní a východní hranici této krajiny tvoří Velký sráz s pohorím Dračí hory ve východní části. Zde se nachází nejvyšší vrchol země Injasuti (3408 m.n.m.). Podél Velkého srázu se táhne úzké pobřežní pásmo s členitou břehovou linií. Na jihozápadě země vystupují protáhlé hřbety Kapských hor. Součástí Jižní Afriky jsou ostrovy Prince Edwarda.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Jižní Afrika patří k oblíbeným cílům zahraniční dovolené zejména pro své přírodní krásy. Z mnoha národních parků je nejvíce proslavený Krügerův národní park o rozloze 1 962 362 ha, charakteristický bohatým výskytem divokých afrických zvířat.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

jihoafrický rand (ZAR)- 100 cents (centů)
kurz k 16.3.2012 - 7,6369 ZAR/1 USD; 9,9826 ZAR/1 EUR
průměrný směnný kurz koruny vůči jihoafrickému randu v r. 2011 byl dle dat ČNB 2,445 CZK/1 ZAR

Centrální banka South African Reserve Bank (SARB) uplatňuje režim devizové kontroly (Exchange Control) a ve vnitrostátním peněžním styku se používá výhradně ZAR.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Přehled státních svátků

1. ledna

New Year Day

16. června

Youth Day

21. března

Human Rights Day

9. srpna

National Womens Day

Velký pátek

Good Friday

24. září

Heritage Day

Pondělí velikonoční

Family Day

16. prosince

Day of Reconciliation

27. dubna

Freedom Day

25. prosince

Christmas Day

1. května

Workers Day

26. prosince

Day of Goodwill

Pokud státní svátek připadne na neděli, následující pondělí je volným dnem.

Obvyklá pracovní doba je od  8:00 do 16:30 s přestávkou na oběd. Obchody jsou otevřeny většinou od 9:00 do 17:30, některé obchody s prodlouženou nebo 24-hodinovou pracovní dobou jsou otevřeny déle (je jich velmi málo). O víkendu je většina obchodů otevřena v sobotu do 15:00, některé obchody jsou otevřeny i v neděli do 13:00. Banky jsou otevřeny ve všední dny od 9:00 do 16:00 hod., v sobotu do 11:00 hod.

 

nahoru

 

Náboženské složení

Podle výsledků sčítání lidu z r. 2001 se v JAR hlásí

cca 80 % obyvatel k různým křesťaným církvím (katolíci cca 7 %, holandské reformované církve cca 7 %,  sionisté 11 %, letniční církve 8 %, jiné apoštolské církve 12 %, anglikáni 4 %, presbyteriáni 1,8 %, luteráni 2,5 %)

1,4 % k islámu

1,2 % k hinduismu

0,2 % k judaismu

0,3 % k tradičním africkým kultům

15% obyvatel uvedlo "bez vyznání"

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Jihoafrická republika má ve své legislativě zakotveno 11 oficiálních jazyků (angličtina; afrikánština; isiZulu; isiNdebele; isiXhosa; Sependi; Sesotho;Setswana; siSwati; Tschivenda a Xitsonga).

Přestože je angličtina dle frekvence používání až na 4. místě (po zulštině, afrikánštině a sesotštině), považuje se všeobecně za základní.

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

9 provincií(Eastern Cape; Free State; Gauteng; KwaZulu-Natal; Mpumalanga; North West Province; Northern Cape; Limpopo a Western Cape)

Hlavní město: Pretoria (Tshwane) - sídlo prezidenta a vlády (2,2 mil. obyvatel)
Cape Town (Kapské Město) - sídlo parlamentu
Bloemfontein - sídlo Nejvyššího soudu

Další významná města:Johannesburg - hospodářské a bankovní centrum země; Durban - hlavní obchodní přístav; Port Elizabeth - průmyslové regionální centrum

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v JAR je na poměrně vysoké úrovni, je však značný rozdíl mezi státními zdravotnickými zařízeními s bezplatnou nebo velmi levnou péčí a soukromými zdravotnickými zařízeními, kde jsou ceny lékařského ošetření značně vysoké. Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a JAR neexistuje. Z tohoto důvodu doporučujeme českým občanům cestujícím do JAR uzavřít cestovní připojištění na úhradu léčebných výdajů.

 

nahoru


 

Celní a devizové předpisy

Celní předpisy:
Povolené maximální množství zboží, které si turista může dovézt do JAR pro svou osobní potřebu, je následující:
· 200 ks cigaret
· 20 ks doutníků či cigár
· 250 g tabáku
· 50 ml parfému
· 250 ml toaletní vody
· 2 l vína
· 1 l jiných alkoholických nápojů (vč. piva)

Do Jihoafrické republiky je zakázáno dovážet živé rostliny, rovněž platí zákaz jejich vývozu. Dále je zakázán dovoz masa a masných výrobků. Povolen je dovoz domácích zvířat, je však nutný předchozí souhlas Státní veterinární správy JAR a mezinárodní očkovací průkaz. Platí přísný zákaz odchytu/sběru a vývozu divoce žijících živých zvířat a rostlin. Podrobněji viz stránky Jihoafrické daňové a celní správy SARS (www.sars.gov.za).
Povinná směna valut v JAR není zavedena. Na hraničních přechodech do JAR se nevyžaduje prokazování výše finančních prostředků na dobu pobytu.
Na dovoz a vývoz zbraní a střeliva je nutno mít povolení.

 

nahoru

 

Dokumenty

Cestovní pas, jehož platnost přesahuje alespoň o 90 dnů konec zamýšlené doby pobytu v JAR a ve kterém zbývají alespoň dvě volné stránky (vedle sebe) pro vyznačení vstupního a výstupního razítka.
Pokud hodlá český turista řídit v JAR automobil, vyžaduje se mezinárodní řidičský průkaz.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Je nutno počítat s vysokou mírou kriminality, zejména v centrech větších měst. Nedoporučují se návštěvy satelitních sídlišť ve velkoměstech, procházky v osamělých místech a v centrech měst v podvečerních a večerních hodinách. K přepadením může dojít i luxusních čtvrtích, kde mohou operovat kriminální gangy. Turisté jsou častým cílem násilné trestné činnosti, proto je vhodné na sebe neupozorňovat nošením cenností (šperky, hodinky, fotoaparáty atd).
Při cestách autem se doporučuje držet se hlavních cest, cestovat vždy jen v uzamčeném autě a okna auta spouštět max. do poloviny. Nedoporučuje se zastavovat na opuštěných místech nebo cestovat po vedlejších silnicích po setmění. Pro oddech a občerstvení je vhodné využívat čerpacích stanic pohonných hmot. Rovněž není bezpečné zastavovat stopařům nebo u auta s poruchou (ta může být fingovaná). Fingovaná může být i dopravní nehoda (objevují se případy osob ležících na silnici, které fungují jako „volavky“). V JAR dochází k přepadu vozů i na rušných křižovatkách v centru měst. Útočníci většinou rychle rozbijí okno o odcizí cenné předměty (taktika „smash and grab“). Z tohoto důvodu doporučujeme uložit všechny věci vždy do kufru vozidla. Doporučuje se vždy ručně zkontrolovat uzavření vozidla, protože v JAR se šíří případy zamezení dálkového uzamknutí vozu rušícími zařízeními. Ke krádežím může dojít i na parkovištích u velkých nákupních středisek
Doporučuje se očkování proti tetanu, hepatitidě typu A a B a tyfu. Pokud turista plánuje cestu do Krügerova národního parku nebo národních parků v provincii KwaZulu-Natal, je žádoucí používat antimalarika ve spojení s repelentem. Nedoporučuje se koupání ve stojatých vodách s ohledem na nebezpečí napadení krokodýly, hrochy a na výskyt bilharzie. Vzhledem ke značné intenzitě slunečního záření doporučujeme celoročně používat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem a brýle proti slunci. Zvýšená opatrnost se doporučuje i při koupání v moři (v JZ JAR je velmi chladné, výskyt žraloků, nebezpečné spodní proudy).
Doporučujeme, aby si cestující do země předem zjistili podnební podmínky v oblastech, které zamýšlí navštívit. Nebezpečné jsou například prudké změny počasí (ochlazení) na Stolové hoře a některé části země mohou v období silných dešťů postihnout silné záplavy, například Krügerův národní park.
Nedoporučuje používat mikrobusy jezdící po dálkových trasách, především s ohledem na jejich špatný technický stav.
Doporučujeme však vyvarovat se přítomnosti v případných demonstracích všeho druhu, které mohou přerůst v násilnosti (v JAR jsou časté stávky odborů).
V JAR je země s s vysokým počtem HIV pozitivních osob. Vysoké procento populace je nakaženo i jinými pohlavními chorobami. Doporučuje se zvýšená opatrnost, zejména při styku s krvácivými poraněními. V zemi je značně rozšířena i tuberkulóza.
Doporučujeme, aby si cestující pořídili telefonní spojení na nejbližší policejní stanice a zdravotní zařízení v místech, kde plánují pobývat.
Nefotografujete vojenské a policejní objekty.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

V dubnu 2003 byla zrušena pro občany ČR vízová povinnost vztahující se na držitele všech druhů cestovních dokladů pro pobyt v JAR do 90 dnů za turistickým nebo tranzitním účelem. Tato doba může být při vstupu do země imigračními úředníky omezena, proto se doporučuje si tuto okolnost na vstupním razítku v cestovním dokladu pečlivě ověřit. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Jihoafrické republiky v Praze, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.
Platnost cestovního pasu musí přesahovat nejméně o 90 dnů konec zamýšlené doby pobytu v JAR a musí v něm kterém zbývají alespoň dvě volné stránky (vedle sebe) pro vyznačení vstupního a výstupního razítka.
Imigrační úředníci JAR provádí při vstupu do země kontrolu, zda mají občané jiných zemí při vstupu do země očkování proti žluté zimnici (v platném mezinárodním očkovacím průkazu), pakliže do země cestují z oblastí s výskytem uvedené nemoci. Při nesplnění této podmínky je cestujícímu zamezen vstup do země.

 

nahoru


 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Zdravotnictví v JAR je na poměrně vysoké úrovni. Ceny lékařského ošetření jsou však pro cizince značně vysoké. Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a JAR neexistuje. Z tohoto důvodu se doporučuje českým občanům cestujícím do JAR uzavřít cestovní připojištění na úhradu léčebných výdajů. Doporučujeme cestujícím do JAR, aby si z důvodu možné hospitalizace s sebou vzali platební kartu, bez zaplacení předem (např. při podezření na mozkovou příhodu může nemocnice požadovat deposit ve výši v přepočtu několik desítek tisíc Kč) jim v soukromém zdravotním zařízení může být hospitalizace odepřena.
Důležitá telefonní čísla:
Policie: 10111
Záchranná služba a hasiči: 10177
Všeobecné tísňové volání : 112, operátor přepojí na policii, záchrannou službu nebo hasiče.
Informace o telefonních číslech: 1023

 

 nahoru