Velká Británie

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla


ZÁJEZDY DO VELKÉ BRITÁNIE:

 

Ubytování ve Velké Británii

Letenky do Velké Británie

  

Oficiální název státu

Spojené království Velké Británie a Severního Irska
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Spojené království (UK) zahrnuje Velkou Británii (Anglie, Skotsko, Wales), Severní Irsko a přilehlé ostrovy (Western Isles, Orkney Islands, Shetland Islands, Isles of Scilly, Isle of Wight, Isle of Anglesey).

Isle of Man a Channel Islands (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm) patří mezi britské dependence. Nejsou součástí Spojeného království ani EU. Jsou pouze součástí celní unie EU. Ostrovy mají vlastní zákonodárné sbory. Parlament Isle Of Man (Court Tynwald) založený Vikingy je označován za nejstarší nepřetržitě existující parlament na světě s více než tisíciletou historií.

 

Rozloha

243.799 km2

 

Počet obyvatel

Počet obyvatel : 61 792 000 (odhad 2009)

Hustota na km2: 253 obyvatel

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 72,5 %

 

nahoru

 

Podnebí

Nehledíme-li na kontinentální vlivy od jihovýchodu, převládá ve Velké Británii západní vítr s výrazně oceánským podnebím s mírnými zimami a chladnými léty.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Ostrovní skupina Velká Británie, oddělená Severním mořem a Lamanšským průlivem od evropské pevniny, zaujímá kromě hlavního ostrova s územím Anglie a Skotska také Severní Irsko a některá souostroví při pobřeží. Zatímco krajina Anglie má charakter zvlněné stupňoviny, od severu přerušené hřbetem Pennin, nízké hornatiny Walesu na západě a na severu ve Skotsku jsou prostoupeny mělkými údolími, ve Skotské vysočině se v pohoří Grampian zdvihá nejvyšší hora celé země Ben Nevis (1 343 m).

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Nejrůznější místa Velké Británie každoročně navštíví průměrně 25 milionu turistů. 21 % plochy země spadá pod ochranu přírody. Národní parky Lake District na severozápadě Anglie s největším anglickým jezerem Lake Windermere, Northumberland na hranici Skotska, Snowdonia a Skotská vysočina (Highlands) jsou krajiny pozoruhodné krásy. Velká Británie oplývá bohatým kulturním dědictvím od prehistorických památek (např. Stonehenge) přes středověké katedrály, hrady a zámky až po průmyslová města Liverpool a Manchester. Velmi oblíbeny jsou Normanské ostrovy na jihu, mořské lázně na jižním pobřeží Anglie a samozřejmě kulturní metropole Londýn a Glasgow.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 libra sterlingů (1GBP = 100 pencí)

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky

Anglie a Wales
New Year`s Day - 3. ledna (2. ledna) 
Good Friday - 22. dubna (6. dubna) 
Easter Monday - 25. dubna (9. dubna)                     
Royal Wedding - 29. dubna 
Early May Bank Holiday - 2. května (7. května) 
Spring May Bank Holiday - 30. května (4. června) 
Summer Bank Holiday - 29. srpna (27. srpna) 
Christmas Day - 26. prosince (25. prosince) 
Boxing Day - 27. prosince (26. prosince)

Skotsko
New Year`s Day - 3. ledna (2. ledna) 
New Year`s Day follow up - 4. ledna (3. ledna) 
Good Friday - 22. dubna (6. dubna) 
Royal Wedding - 29. dubna 
Early May Bank Holiday - 2. května (7. května)
Spring Bank Holiday - 30. května (4. června)
Summer Bank Holiday - 1. srpna (6. srpna)
St Andrew`s Day - 30. listopadu (30. listopadu)
Christmas Day - 26. prosince (25. prosince)
Boxing Day - 27. prosince (26. prosince)

Severní Irsko
New Year`s Day - 3. ledna (2. ledna) 
St. Patrick`s Day - 17. března (17. března) 
Good Friday - 22. dubna (6. dubna) 
Easter Monday - 25. dubna (9. dubna) 
Royal Wedding - 29. dubna 
Early May Bank Holiday - 2. května (7. května)
Spring Bank Holiday - 30. května (4. června)
Orangemen`s Day - 12. července (12. července)
Summer Bank Holiday - 29. srpna (27. srpna)
Christmas Day - 26. prosince (25. prosince)
Boxing Day - 27. prosince (26. prosince)

 

V Anglii, Walesu a Skotsku existuje osm oficiálních státních svátků, tzv. public a bank holidays. V Severním Irsku takových svátků mají deset. Svátky jsou označovány jako bank holidays proto, že o takovém dni zůstávají zavřeny všechny banky a tedy i naprostá většina ostatních institucí a obchodů. Připadne-li některý ze svátků na sobotu či neděli, je vyhlášen náhradní den volna obvykle v pondělí následující po takovém víkendu. V zemi je možno vyhlásit i mimořádný svátek/den volna, jako například při mimořádných slavnostních událostech u královského dvora. V roce 2011 se takovouto událostí rozumí svatba prince Williama s Kate Middleton.

Obvyklá pracovní doba v úřadech a firmách je 9:00-18:00 hod. Obchody, supermarkety, restaurace, hospody, atd. jsou otevřeny dlouho do nočních hodin (některé 24 hodin). V sobotu mají obchody otevřeno většinou jako ve všední den, v neděli pak od 12:00 do 18:00 hod. Menší obchůdky (do 280 m2 prodejní plochy) mohou mít i v neděli otevřeno neomezeně.

Zákon o prodeji alkoholu umožňuje pohostinským zařízením v Anglii a Walesu mít otevřeno neomezeně. Alkoholické nápoje se podávají pouze osobám starším 18 let. Hospody ve Skotsku smějí podávat alkohol od 11:00 do 23:00 hod., v neděli od 12:00 do 23:00 hod. Hospody v Severním Irsku mohou mít otevřeno neomezeně, ale alkohol se smí podávat pouze od 11:30 do 23:00 hod, v neděli pak od 12:30 do 22:00 hod. Větší hospody mohou požádat u soudu o rozšíření otevírací doby (do 01:00 hod. ve všední den, do 24:00 hod. v neděli) za podmínky, že se zde podává jídlo nebo je organizována jiná zábava. 

V Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku platí zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorech (bary, restaurace, kanceláře, nemocnice, veřejné dopravní prostředky, fotbalové stadiony, atd.).

 

nahoru

 

Náboženské složení

Věřící: 85% obyvatelstva

Majoritní náboženství: křesťanství  (71.8 %), islám (2,8 %), hinduismus (1 %), sikhismus (0,6 %), judaismus (0,5 %), budhismus (0,3 %)

 

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Angličtina a velština

V některých částech Skotska se vedle angličtiny používá také gaelština, ta ale není úředním jazykem. Z ostatních jazyků se používají mateřské jazyky různých etnických skupin.

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní dělení země:

Anglie - 130.395 km2; 51,8 mil. obyvatel
Skotsko - 78.782 km2; 5,19 mil. obyvatel
Wales - 20.779 km2; 2,99 mil. obyvatel
Severní Irsko - 13.843 km2; 1,78 mil. obyvatel

Hlavní město: Londýn (7,70 mil. obyvatel)

Další velká města: Birmingham (1,2 mil.), Leeds (761 tis.), Glasgow (578 tis.), Sheffield (525 tis.), Bradford (497 tis.), Liverpool (450 tis.), Edinburgh (446 tis.), Manchester (458 tis.), Bristol (416 tis.)

 

 

 nahoru 

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čeští občané mají na základě nařízení 1408/71 Rady (EEC) při pobytu v jiné členské zemi EU nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané době pobytu na území jiného státu. Tato péče je poskytována na účet české zdravotní pojišťovny. Čeští občané mají nárok na poskytnutí zdravotní péče za stejných podmínek jako domácí pojištěnci včetně hrazení spoluúčasti (např. stomatologické ošetření - maximální spoluúčast 198 GBP, stomatologická prohlídka - 16,20 GBP).

Pro lékařské ošetření by si měli čeští občané vybrat v UK takového lékaře, který má smlouvu s národním systémem zdravotního pojištění NHS (National Health Service). Před ošetřením je nutné předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Pokud u sebe český občan nemá tento průkaz, musí kontaktovat svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o zaslání Potvrzení, které dočasně nahrazuje Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Bude-li nucen český občan hradit poskytnutou zdravotní péči v hotovosti, měl by si uschovat originály stvrzenek o zaplacení. Po návratu do ČR by se měl obrátit na pobočku své zdravotní pojišťovny. Zde předloží originály stvrzenek a požádá o refundaci vynaložených nákladů. Zdravotní pojišťovna musí zjistit od instituce v UK částku, kterou má uhradit. Proto bude nějakou dobu trvat, než budou výdaje vráceny. Refundovaná částka bude odpovídat částce, kterou by za danou péči uhradila zdravotní pojišťovna v UK.

 

nahoru


 

Celní a devizové předpisy

Občané ČR mohou bezcelně dovážet zboží nakoupené a zdaněné v jiné zemi EU. V případě dovozu alkoholu nebo tabáku musí občan ČR prokázat, že zboží bude sloužit k jeho vlastnímu užití a že je jím dopravováno. Pod pojmem „vlastní užití“ je zahrnuta vlastní spotřeba a dary. Celní úředník zjišťuje, zda se nejedná o obchodní dovoz zejména v případech, kdy je dováženo více než : 800 kusů cigaret, 200 doutníků, 400 doutníčků, 1 kg tabáku, 110 litrů piva, 90 litrů vína, 10 litrů lihovin, 20 litrů meziproduktů.

Od 15. června 2007 občan ČR vstupující do Velké Británie ze zemí mimo EU nebo z Velké Británie do těchto zemí vystupující bude muset písemně oznámit celnímu úřadu na předepsaném formuláři dovoz a vývoz platidel, mincí bankovních směnek a šeků jakéhokoliv druhu ( včetně cestovních šeků) v hodnotě 10 000 euro a více, nebo ekvivalentu této částky v jiné měně.
I nadále nebude požadováno písemně deklarovat dovoz či vývoz výše uvedených finančních prostředků pokud bude občan ČR vycestovávat z Velké Británie, nebo do ní přijíždět z jiné země EU.
Bližší informace lze nalézt na webových stránkách britské celní správy HM Revenue and Customs :www.hmrc.gov.uk

 

nahoru

 

Dokumenty

Občan ČR může cestovat do Velké Británie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Velké Británie.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob) a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že „každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států“.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Český řidičský průkaz je v Británii použitelný po celou dobu pobytu v případě, že se zdržujete v Británii v režimu "návštěva" (visitors). V případě tzv. "residents", t.j. osob, zdržujících se v Británii dlouhodobě, platí český řidičský průkaz pouze omezenou dobu. Bližší informace lze najít na webové stránce příslušného pracoviště britského ministerstva dopravy : www.dvla.gov.uk.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Při cestách do Velké Británie se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti, a to zejména během pobytu ve větších aglomeracích. V případě mimořádných situací je nutno dbát pokynů příslušných místních orgánů.
Velká Británie má všeobecně nízkou úroveň zločinnosti. Ve zvýšené míře se však kriminalita vyskytuje zejména v Londýně. Jedná se především o kapesní krádeže a přepadení. Cílem se stávají turisté navštěvující historické památky, v restauracích, vlacích a londýnském metru. Doporučuje se neprocházet se v Londýně na odlehlých místech a parcích po setmění a nepoužívat k přepravě taxíky bez licence (často nejsou pojištěné). Krádež cestovního dokladu by měla být nahlášena místní policii.
Dle zákonných ustanovení Velké Británie je nůž s čepelí delší než 7,5 cm považován za útočnou zbraň, a proto může být držení a manipulace s tímto nožem trestána policíí ve Velké Británii. Basebalová pálka pro sportovní účely musí být přepravována v kufru automobilu, ne v prostoru pro cestující.“

Při pobytu u moře je nutné věnovat velkou pozornost skutečnosti, že u britských ostrovů činí rozdíl mezi hladinou přílivu a odlivu na mnoha místech i několik metrů a že příliv přichází velmi rychle. V některých oblastech na pobřeží jsou tzv. plovoucí písky, které jsou nebezpečné. Při procházkách na plážích (zejména odlehlejších) se doporučuje informovat se předem na situaci v konkrétním místě.


Ubytování
Ubytování v Británii je relativně drahé, doporučuje se ubytování typu "bed and breakfast", tj. ubytování poskytované se snídaní v menších penzionech.

Doprava letecká:
V souvislosti s hrozbou teroristických útoků v srpnu 2006, jejichž cílem měla být zejména letadla na trasách mezi Velkou Británií a USA byla přehodnocena bezpečnostní opatření na všech britských letištích.
Nyní jsou uplatňována tato bezpečnostní opatření:
1. na palubu letadla je povoleno brát jedno kabinové zavazadlo o rozměrech maximálně 56x45x25 cm 
2. tekutiny, gely a pasty musí být k bezpečnostní kontrole předloženy v plastovém sáčku o rozměrech 20x20 cm, přičemž žádná nádobka nesmí mít větší obsah než 100ml. Povoleny jsou léky nezbytné po dobu letu a mléko pro kojence, které jsou před vstupem do letadla rovněž kontrolovány.
3. detailní kontrole jsou rovněž podrobována veškerá elektronická zařízení (např. mobilní telefony, přenosné počítače, vysoušeče vlasů), stejně jako invalidní vozíky i dětské kočárky.
Občanům ČR cestujícím mezi Českou republikou a Velkou Británií, se doporučuje, aby postupovali v souladu s pokyny britských bezpečnostních orgánů, chovali se zodpovědně, respektovali doporučení leteckých společností a informovali se u příslušné letecké společnosti o termínech letů a podmínkách přepravy. Se zavedením mimořádných bezpečnostních opatření souvisí též zpoždění při odbavování letů, případně i jejich odklad nebo zrušení. 
Platnost uvedených bezpečnostních opatření trvá do odvolání. Oficiální aktuální informace britských úřadů, včetně seznamů věcí povolených brát na palubu letadla jsou k dispozici na internetových stranách britských ministerstev vnitra a dopravy: www.homeoffice.gov.uknebo www.dft.gov.uk.

Doprava silniční:
Poplatky za používání dálnic byly v Británii zavedeny pouze na krátkém dálničním úseku (M6 Toll) u Birminghamu ze severní strany, který má zkrátit cestu na sever až o 45 min. Alternativně lze použít dálnici M6, která je bez poplatků. Na ostatních dálnicích v Británii zatím poplatky zavedeny nebyly.

Poplatky za vjezd do centra Londýna:
Za vjezd vozidel do centrálního Londýna v době od 7.00 do 18.00 od pondělí do pátku je nutné platit tzv. congestion charge ve výši 8,-- GBP. V daném dnu může vozidlo uskutečnit do centra libovolný počet jízd. Mimo uvedenou dobu, t.j. ani o víkendech nebo svátcích není poplatek vybírán. Poplatek lze uhradit v den uskutečnění jízdy do 22.00 hod. Chce- li řidič platit později, t.j. mezi 22.00 a půlnocí, musí navíc uhradit administrativní poplatek. Kdo jezdí často do centra nebo tam bydlí, má možnost pořídit si týdenní, měsíční nebo roční permanentku.

Povolení k vjezdu lze zakoupit ve vybraných prodejnách - v trafikách, u benzínových čerpadel, na poštách, v automatech na některých parkovištích a dalších vybraných místech. Zakoupit si povolení na vjezd lze 90 dnů předem.

Řidič si zakoupí jízdu na určitý den a kamera při vjezdu do zóny zaregistruje jeho SPZ a prověří, zda byl vjezd vozidla v daném dnu zaplacen, nebo zda je vozidlo vyňato z platební povinnosti.

V případě, že řidič předplacenou jízdu nevyužije, není u jednodenních a týdenních plateb poplatek vrácen, pouze u měsíčních nebo ročních průkazek po úhradě administrativního poplatku. Pro místní obyvatele byla zavedena platba zvláštní platební kartou (Fast Track Payment Card).

Na obvodech je placená zóna vyznačena písmenem C. Na vozidla jedoucí po obvodu zóny, t.j. po tzv. vnitřním okruhu se povinnost platit poplatek nevztahuje.

Výjimky z placení mají m.j. motocykly, mopedy, vozidla na alternativní pohon, splňující určitá kritéria a vozidla s 9 a více sedadly ( t.j. i turistické autobusy).Všechna vozidla, na něž se výjimka vztahuje, musí být zaregistrována v systému a bude pro ně vydáno bezplatné povolení k vjezdu, platné 1 rok. Požádat o vydání povolení je třeba písemně: vyplní se příslušný formulář (lze stáhnout z internetu na www.cclondon.com, nebo zažádat na tel. 0044 0845 900 1234)) a přiloží fotokopie technického průkazu. Ke kopii českého technického průkazu je nutné přiložit anglický překlad nebo alespoň částečný překlad, z něhož jsou patrny relevantní údaje k vozidlu. Žadatel obdrží dopis, potvrzující, že vozidlo bylo zaevidováno v systému a že je vyňato z povinnosti hradit poplatek. Kdo vjede do centra bez tohoto dokladu, t.j. dříve, než bude registrace jeho vozidla provedena, bude muset hradit poplatek.

Vyřízení žádosti trvá 10 dnů; k tomu je nutno připočítat dobu na doručení poštovní zásilky do a ze zahraničí (cca týden každé doručení), což představuje zhruba měsíční vyřizování. Kontaktní adresa pro podání žádostí o registraci vozidel, nepodléhajících zpoplatnění je:

Congestion Charging
PO Box 2982
Coventry
CV7 8WR
Great Britain/Velká Británie

K informování veřejnosti byly zřízeny webové stránky www.cclondon.com nebowww.tfl.gov.uk/streets, kde lze nalézt i mapku zóny.

Ceny zboží:
Ceny potravin jsou srovnatelné s cenami kontinentální Evropy. Ceny služeb, dopravy, atd. jsou relativně vysoké.

Britské Panenské ostrovy:

Internetové stránky Britských Panenských ostrovů naleznete na adrese:www.bvitourism.com. S případnými dotazy můžete kontaktovat oficiální turistickou agenturu Britských Panenských ostrovů, která sídlí v Londýně, e-mail.:infouk@bvitouristboard.com, tel.: 0044/2073559585.

Podle informací Velvyslanectví ČR v Londýně se opět množí případy českých občanů, kteří cestují za prací do Velké Británie a následně neuspějí. Řada českých občanů je podvedena zprostředkovatelnami práce, které sice mají anglicky znějící název, ale působí z jiných zemí. Někdy naši občané odevzdají cestovní doklady a s jejich pomocí si někdo otevře bankovní účet. Někteří občané také předem podepisují zprostředkovatelnám práce, že se vším souhlasí. Mnozí z nich se obracejí s žádostí o pomoc na zastupitelské úřady ČR, jejichž možnosti jsou však v těchto případech omezené.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje, že nemá možnost řešit nepříznivé důsledky těchto situací, zejména pak nemá možnost zajišťovat bezplatnou přepravu zpět do ČR, nouzové ubytování či poskytnutí peněžní půjčky.
Podle dostupných poznatků se občané vydávají do Velké Británie za prací často na základě inzerátů a článků v českých médiích, které neodpovídají podmínkám a skutečnostem na pracovním trhu v těchto zemích.
Na základě zákona 'Gangmasters (Licensing) Act 2004' byl zřízen nový britský správní orgán 'Gangmasters Licensing Authority', který dohlíží nad spravedlivým zacházením se zaměstnanci v zemědělství, zahradnictví, rybářství a souvisejícím průmyslu (zpracování a balení). Tento orgán dále poskytuje licence pracovním agenturám (bez ohledu na skutečnost, zda sídlí ve Velké Británii či v ČR), na jejichž základě mohou zajišťovat pracovníky do výše uvedených oblastí. Poskytování zprostředkovatelské činnosti bez licence je trestně odpovědné - max. trest odnětí svobody až na 10 let a finanční pokuta. Bližší informace lze nalézt na http://www.gla.gov.uk/.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyzývá české občany k maximální opatrnosti a zodpovědnosti při hledání zaměstnání v zahraničí. Doporučuje českým občanům zajišťovat si pracovní místo ještě před cestou do zahraničí, ponechat si dostatečnou finanční rezervu umožňující nejenom pobyt v zahraničí, ale i návrat do České republiky a neodevzdávat nikomu své cestovní doklady. Respektováním uvedených doporučení se vyhnete velmi nepříjemným situacím.
Na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR - http://www.mzv.cz/ a Velvyslanectví České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska -www.mzv.cz/london - jsou uvedeny podmínky pro vstup a pobyt občanů České republiky ve Velké Británii.

Na základě četných zkušeností Velvyslanectví ČR v Londýně Ministerstvo zahraničních věcí ČR naléhavě doporučuje, aby občané přistupovali obezřetně k lákavým nabídkám soukromých osob, které nabízejí zaměstnání a ubytování ve Velké Británii.

Jsou známy desítky případů, kdy zájemci o práci zaplatili za cestu a zprostředkování práce osobě, které důvěřovali, následně však práci nedostali a byli zprostředkovatelem opuštěni bez jakýchkoliv finančních prostředků a dokladů pro cestu zpět. Peníze za zprostředkování již nikdy nedostanou zpátky. Někdy se může jednat i o celoživotní úspory jednotlivce i rodiny. Velvyslanectví ČR v Londýně jsou známy desítky případů, kdy byli zájemci o práci zprostředkovatelem opuštěni a následně nuceni vyhledat pomoc center pro bezdomovce a charit.
Ministerstvo zahraničních věci ČR varuje před praktikami zprostředkovatelů, kteří nutí své klienty pracovat ve velmi obtížných podmínkách a veškeré peníze jim zabaví. Vyskytují se i případy fyzického napadení v případě, že pracovník se domáhá svých peněz či odmítá pracovat v těchto podmínkách.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že v žádném případě není vhodné předat zprostředkovateli cestovní pas nebo občanský průkaz. I přes pozitivní přístup Velké Británie vůči občanům ČR nelze ve Velké Británii legálně pracovat bez přihlášení do WRS (Workers Registration Scheme) a systému zdravotního pojištění. Nelegální zaměstnanci jsou vystaveni možnostem vysokého postihu od britských úřadů, které mohou skončit uvězněním.
Uchazečům o práci naléhavě doporučujeme mít dostatečnou finanční rezervu na cestu zpět, minimálně v protihodnotě cca 3.000,- Kč v místní měně.

V souvislosti s nadcházejícími olympijskými hrami, které se budou konat ve Velké Británii v roce 2012 si MZV ČR dovoluje informovat o zahájení prodeje vstupenek. Olympijské hry se uskuteční ve dnech 27.7.-12.8.2012, paralympijské hry proběhnou ve dnech 29.8.-9.9.2012, a to v Londýně a v dalších vybraných lokalitách Velké Británie.

Bližší informace k této sportovní události lze nalézt na internetové stráncewww.london2012.com.

Prodej vstupenek byl zahájen, nákup lze provést na internetové stráncewww.tickets.london2012.com.

Organizátoři důrazně doporučují nekupovat vstupenky žádným jiným způsobem, překupnictví je považováno za trestný čin a může být potrestáno pokutou až do výše 20.000 liber.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Pro vstup a pobyt ve Velké Británii nepotřebuje český občan povolení. Přihlašovací povinnost pro české občany ve Velké Británii neexistuje. V případě, že si z určitých důvodů přeje mít potvrzení o pobytu, tzv. registraci, může o ni požádat ministerstvo vnitra (Home Office, Immigration and Nationality Directorate). O pobytové povolení lze žádat u pobytů delších 90 dnů. Bližší informace naleznete na např. na stránce www.ind.homeoffice.gov.uknebo www.britain.cz.

V souvislosti s bojem proti terorismu a s ohledem na nutnost ochrany hranic je zaváděn integrovaný systém hraniční kontroly cestujících, fungující na bázi elektronického sběru údajů o cestujících přijíždějících a opouštějících Velkou Británii, získaných od leteckých či námořních přepravců. Údaje mají zahrnovat jméno, příjmení, datum narození, údaje z cestovního pasu, popř. další údaje.

Dne 30.4.2011 skončilo přechodné období, po které měli občané ČR povinnost registrovat se při provádění výdělečné činnosti ve Velké Británii. Od 1.5.2011 mohou občané ČR vstupovat do pracovního poměru ve Velké Británii bez jakéhokoli omezení či registrace. Užitečné informace k pracovní činnosti naleznete např. na stránkáchwww.jobcentreplus.gov.uk.

Britské Panenské ostrovy:

Vzhledem k četným dotazům se uvádí, že čeští občané nepotřebují vízum ani pro cestu na Britské Panenské ostrovy. Další informace k této destinaci naleznete v kapitole č. 5 - viz níže.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Občané ČR - turisté, návštěvníci a podobně, se mají při vyhledání neodkladného lékařského ošetření ve zdravotnickém zařízení prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění. Je nutné počítat s tím, že léky, stomatologickou péči a služby optiky si pacienti ve Velké Británii hradí. Doporučuje se proto sjednat si pojištění pro pobyt v zahraničí.
Nejbližší ordinaci lékaře lze vyhledat např. na webové stránce :
www.nhs.uk/England/Doctors/NearestSearch.aspx
požární služba, policie, ambulance : tel. číslo: 999
informace britského Telekomu o telefonních číslech : 118500


nahoru