Turecko

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

ZÁJEZDY DO TURECKA:

Ubytování v Turecku

Letenky do Turecka
Oficiální název státu

Turecká republika (Türkiye Cumhuriyeti)

Rozloha

783 562 km2 (World Fact Book 2009), z toho:
769 632 km2 pevnina
13 930 km2 ochy
Územně geografické rozdělení mezi evropskou a asijskou částí země.

 

Počet obyvatel

73 722 988 (k 31.12.2010roj Turkstat)
Průměrná hustota obyvatelstva:
92,1/km2


Podnebí

Na Egejském a sořském pobřeží je subtropické, na černomořském vlhké a teplé podnebí s celoročními srážkami. Na náhorních plošinách přechází směrem k východu do kontinentálního stepního klimatu.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Turecko leží z malé části v evropské Thrákii, ale hlavně na poloostrově Anatolie, který patří už k asijské pevnině. Evropskou a asijskou část dělí Bospor, Marmarské moře a Dardanely. Na severu až k Pontskému pohoří zasahuje černomořské pobřeží. Jižně odtud se prostírají rozsáhlé náhorní plošiny centrální a východní Anatolie, jež na jihu ohraničuje horská soustava Tauru. Na východ od řek Eufratu a Tigridu se zdvihá náhorní plošina Araratu (Ararat, 5 137 m)

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Země nabízí mnoho pozoruhodností, mezi nimi Modrou mešitu a palác Topkapi v Istanbulu. Střediskem západní Anatolie je Izmir, prý nejkrásnější město země. Ve Středomoří láká nejvýznamnější prázdninové město Antalya. Také Ankara, srdce střední Anatolie, a Trabzon na Černém moři patří k důležitým místům cizineckého ruchu.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

turecká lira–  mezinárodní kód TRY, vnitrostátní TL (od 1. 1. 2009)                  
Kurz k 29. 9. 2011:            
1,835 TL/1 USD (nákupní kurz TCB)
2,477 TL/1 EUR (nákupní kurz TCB)
Cizí měny jsou volně směnitelné, v zahraničním obchodě se využívají USD i EUR. Používání volných měn (VM) ve vnitřním platebním styku není zakázáno, některé obchody jej provozují běžně a ceny uvádějí buď v místní, nebo i volné měně.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:
leden Nový rok
23. duben (Den ní svrchovanosti a Den dětí)
19. květen (vzpomínka na zakladatele tureckého státu  Atatürka a Den mládeže a sportu)
30. srpen (Den vítězství)
29. říjen (výročí vzniku republiky)
10. listopadu (výročí Atatürkovy smrti)
Náboženské svátky (v roce 2011):
Ramadán 1. 8.–29. 8. 2011
ukončení Ramadánu,  svátek cukroví – Şeker Bayramı  29. 8.–1. 9. 2011
svátek obětování – Kurban bayramı 5. 11.–9. 11. 2011
Obvyklá pracovní doba:
pondělí–pátek od 9:00 do 17:30 hod. nebo od 8:30 do 17:00 hod. (30 min. až 1 hod. bývá vyčleněno pro přestávku na oběd, která na státních úřadech většinou trvá poněkud déle).
Obvyklá prodejní doba:
pondělí–sobota (větší obchodní domy, tržiště otevřeny i v neděli) od 9 až 10 hod. do 19:00 hod. (větší obchodní domy i do 22:00 hod.).
 

nahoru

 

Náboženské složení

99,7 % obyvatelstva jsou muslimové (většina sunnité, menšina alevité), 0,3 % ostatní (ortodoxního, gregoriánského, židovského, katolického a  protestantského vyznání). Řecký ortodoxní i arménský patriarchát  sídlí v Istanbulu.


nahoru


Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je turečtina.
Kurdština se používá v běžném neoficiálním styku zejm. na jihovýchodě Turecka. Znalost ostatních světových jazyků, především němčiny a angličtiny, je mezi obyvatelstvem nízká, znalost  angličtiny, příp. francouzštiny je omezena  na  vzdělanější vrstvy a významná turistická střediska, němčiny na  bývalé „gastarbeitery“.


nahoru

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativní členění:
Turecko jděleno na 81 provincií (il), členěných dále na okresy (ilee).
Hlavní město:
Ankara: 4,786 mil obyvatel (TurkStat)
Další velká města:
Istanbul: 16,187 mil.
Izmir: 3,372 mil.
Bursa: 2,125 mil.
Adana: 1,849 mil.
Mersin (İçel): 1,651 mil.
Antalya: 1,719 mil.
Trabzon: 0,975 mil.


nahoru

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistují žádná omezení při poskytování zdravotní péče cizincům. Soukromá zdravotnická zařízení jsou na velmi dobré evropské úrovni; státní zařízení v hlavních centrech jsou na slušné úrovni.
Vzhledem ke skutečnosti, že dne 30. 7. 2004 bylo podepsáno Správní ujednání k provádění smlouvy mezi ČR a Tureckem o sociálním zabezpečení (prováděcí předpis ke Smlouvě mezi ČR a Tureckem o sociálním zabezpečení, která byla podepsána premiéry obou zemí dne 2. 10. 2003 a vstoupila v platnost výměnou diplomatických nót v lednu 2005), doporučujeme občanům ČR, aby si před dlouhodobým pobytem v Turecku opatřili u zdravotní pojišťovny v ČR, u které jsou registrováni, formulář CZ/TR 111 a nechali si jej po příjezdu do Turecka potvrdit na oblastním ředitelství „Institutu pro sociální pojištění“ (SSK). Na základě předloženého formuláře pak bude občan ČR ošetřen ve státním zdravotnickém zařízení za stejných podmínek jako domácí pojištěnci s nezbytnou finanční spoluúčastí (např. nadstandardní péče u stomatologa, finanční spoluúčast u některých léků).
V této souvislosti je však nutné dodat, že sjednání klasického cestovního zdravotního pojištění před cestou do Turecka umožní jeho držiteli obrátit se na všechna zdravotnická zařízení, včetně těch soukromých, kde je úroveň péče obecně na mnohem vyšší úrovni, než u státních institucí.

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Při celním odbavení na příjezdu do země mohou být v pasu vyznačeny všechny cennější předměty (např. fotoaparáty, notebooky atd.) za účelem kontroly o pohybu předmětů při výjezdu. Ostré náboje a zbraně nesmějí být dovezeny bez zvláštního povolení.
-
V případě, že se jedná o cestu z Turecka do země EU či ze země EU do Turecka, lze v hotovosti dovézt/vyvézt maximálně 10 000,- EUR, či ekvivalent této částky.
Pokud se bude jednat o cestu z Turecka do třetí země či ze třetí země do Turecka, platí maximální limit hotovosti ve výši 5 000,-USD, či jeho evkivalentu.

Vývoz starožitných předmětů (starších 100 let) je zakázán. Při vývozu nově vyrobeného koberce je nutno předložit doklad o koupi. Vývoz starších cenných předmětů podléhá povolení Generálního ředitelství pro správu muzeí. Při koupi drahých koberců a uměleckých předmětů doporučujeme zejména v turistických oblastech zvýšenou obezřetnost s ohledem na časté případy podvodů.

Bezcelně lze do Turecka dovézt 200 ks cigaret, 50 ks cigár (tj. doutníků, jejichž váha nepřesahuje 3 g), 10 ks doutníků, 200 g cigaretového tabáku společně s 200 ks cigaretových papírků (nebo 200 g dýmkového tabáku nebo 200 g žvýkacího tabáku nebo 50 g šňupacího tabáku), 1 kg kávy, 1 kg instantní kávy, 500 g čaje, 1 kg cukrovinek, 1 kg čokolády, 1 láhev alkoholických nápojů o obsahu 100 cl nebo 2 láhve alkoholických nápojů o obsahu 75 cl, 5 balení parfému, toaletní vody nebo vody po holení, jejichž obsah nesmí přesahovat 120 ml. Léky, léčiva a zdravotní potřeby je možné bezcelně dovážet pouze pro osobní potřebu.

Obecně osvobození od cla platí pro zboží, jehož celková hodnota nepřekračuje 300 EUR, v případě dětí mladších 15 let je tato částka stanovena na 145 EUR. Podsekretariát celnic však má právo osvobození od cla omezit v závislosti na charakteru a množství zboží.

Zakázán je dovoz drog a jiných omamných látek, obchodování s nimi a jejich spotřeba. Za nedovolenou výrobu, vývoz a dovoz omamných nebo psychotropních látek (již za 1 gram) hrozí trest odnětí svobody ve výši 10 až 20 let a vysoké peněžité tresty.

Nedovolený prodej, nabídka k prodeji, držení omamné nebo psychotropní látky za účelem nabídky, její transport či zprostředkování prodeje se trestá vysokou pokutou a odnětím svobody na 4 až 10 let. K dvojnásobnému zvýšení trestu dochází v případě, že omamnou a psychotropní látkou je heroin, kokain či morfin. Ke zvyšování trestního postihu dochází také, pokud se jedná o organizování trestné činnosti související s drogami či pokud je páchána vůči osobám mladším 18 let. Trestné je rovněž šíření toxikomanie.

 

nahoru

 

Dokumenty

Občané ČR cestující do Turecké republiky musí mít platný cestovní doklad, jehož doba platnosti přesahuje minimálně o 3 měsíce dobu plánovaného pobytu, resp. dobu platnosti uděleného víza. V případě cesty motorovým vozidlem je nezbytné předložit následující dokumenty:

1. Technický průkaz vozidla
2. Mezinárodní řidičský průkaz - Turecko uznává pouze Mezinárodní řidičský průkaz podle Úmluvy o silničním provozu z 19.9.1949
3. Doklad o zaplacení povinného ručení pro zahraničí (tzv. zelená karta).

Pokud řidič zelenou kartu nevlastní, lze uzavřít pojištění na tureckých hranicích.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Obecně se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti při pobytu v místech s vyšší koncentrací osob, zejména na turisticky frekventovaných místech, a v případě nenadálé situace respektovat pokyny místních úřadů. Před cestou do oblasti východního a jihovýchodního Turecka je třeba pečlivě zvážit specifika a zvýšená rizika této oblasti. Doporučujeme, aby občané ČR, pokud se do této části země rozhodnou cestovat, o své cestě předem informovali ZÚ Ankara nebo GK Istanbul, vyhýbali se cestování v noci, při projíždění kontrolních stanovišť armády nebo četnictva se chovali klidně a ukázněně a respektovali pokyny místních orgánů. Některé silnice mohou být uzavřeny armádou. Dále se nedoporučuje vyhovět žádostem místních obyvatel o vyvezení různých balíčků, filmů, dopisů atd. Pokud by takováto zásilka byla u turisty nalezena a měla jakoukoliv souvislost s teroristickými organizacemi, hrozí poměrně vysoký trest.

V ostatních částech Turecka nejsou problémy s osobní bezpečností. Mimo turistická letoviska a velká města je třeba počítat s možností, že samotná žena vzbudí pozornost. Pokud se mimo tyto oblasti, zejména na venkově, prochází sama (nebo v doprovodu jiné ženy) po ulici, nelze vyloučit případné obtěžování.

Přepadení jsou v Turecku méně častá, než v západních zemích. Drobná kriminalita (krádeže osobních věcí z hotelových pokojů, vykrádání aut, podvody) se v hlavních turistických oblastech může vyskytnout, byly zaznamenány i případy znásilnění. Rozhodně tedy nelze doporučit nocování pod širým nebem nebo ponechávání osobních věcí na nestřežených místech.

Klimatické podmínky v Turecku jsou zejména v letních měsících relativně náročné. Mnoho návštěvníků má také zkušenosti se slabším typem průjmů, který vzniká obvykle vlivem klimatických a stravovacích změn.

Turecko patří mezi země s největším počtem dopravních nehod a nejvyšší úmrtností v jejich důsledku. Proto doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost ostatním účastníkům silničního provozu. Dopravní předpisy jsou obdobné těm v ČR, v praxi se však nedodržují. Velmi ostražití by měli být chodci, protože v Turecku je uplatňováno „pravidlo absolutní přednosti motorového vozidla“. Při řízení automobilu doporučujeme také zohlednit některá další specifika zdejšího dopravního provozu: o své přítomnosti dává řidič ostatním na vědomí zejména troubením, použití světelné signalizace neznamená dávání přednosti ale právě naopak.

Turci jsou všeobecně lidé velmi vstřícní a přátelští vůči cizincům. Chovají-li se vůči nim někdy jinak, pak je to většinou jen reakce na někdy povýšenecký až arogantní přístup cizinců. Přátelský postoj a pozitivní přístup je důležitým předpokladem pro navázání dobrých kontaktů. Dále doporučujeme nepodceňovat kulturní odlišnosti islámu a respektovat velkou úctu, která je v Turecké republice spojována se státními symboly (např. státní vlajka a obrazy a sochy zakladatele Turecké republiky Mustafy Kemala Atatürka).

Podobně jako v jiných částech světa i v Turecku existuje hrozba teroristických útoků. V současnosti je tato hrozba aktuální zejména s obnovením aktivity kurdské teroristické organizace PKK. V minulosti útočila PKK nejen proti tureckým státním institucím, ale i proti turistickým cílům za účelem poškození turecké ekonomiky. Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje důsledně respektovat pokyny tureckých bezpečnostních orgánů a sledovat aktuální bezpečnostní situaci v zemi, zejména při cestách do východních a jihovýchodních oblastí Turecka. Cesty do oblastí bezprostředně sousedících s Irákem (provincie Hakkari, Sirnak a Siirt) Ministerstvo zahraničních věcí ČR za současné situace nedoporučuje.

V souvislosti s výskytem onemocnění klíšťovou encefalitidou a krymsko-konžskou hemorragickou (krvácivou) horečkou (CCHF), rovněž přenášenou infikovanými klíšťaty, doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR věnovat při cestách do Turecka, zejména do oblasti Černého moře, zvýšenou pozornost rizikům vyplývajícím z napadení klíštětem.

V rámci zkvalitňování služeb v turecké provincii Antalya, kterou každoročně navštíví přes 100.000 českých občanů, zde vznikl pilotní projekt asistenční linky pro zahraniční turisty. V rámci celé provincie Antalya je možno se dovolat na číslo 179, na kterém je 24 hodin denně poskytována pomoc zahraničním turistům a řešeny jejich stížnosti. Tato služba funguje v jazyce anglickém, německém a ruském.

V případě naléhavé potřeby mohou občané ČR, kteří se ocitnou v nouzi, kontaktovat stálou konzulární a diplomatickou službu Velvyslanectví ČR v Ankaře na telefonním čísle +90 532 375 1387 nebo stálou konzulární a diplomatickou službu Generálního konzulátu ČR v Istanbulu na telefonním čísle +90 533 257 3880.


nahoru

 

Víza, režim vstupu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Mezi ČR a TR je uplatňována od roku 1991 bezvízová dohoda pro diplomatické a služební pasy ČR a pro diplomatické, služební a zvláštní pasy TR. Vláda Turecké republiky zrušila s účinností od 1. ledna 2005 vízovou povinnost pro držitele cestovních pasů České republiky, kteří cestují do Turecké republiky za turistickým účelem a jejichž pobyt nepřesáhne 90 dnů v průběhu 180 dnů. Bezvízový styk za účelem turistiky platí i pro děti do 15 let zapsané v pase jednoho z rodičů za podmínky, že cestují do Turecka společně.

Občané ČR, kteří cestují do Turecké republiky za jiným účelem než turistickým, si nadále musí k cestám do Turecké republiky obstarat vízum.

Při cestě motorovým vozidlem je vždy vozidlo zapsáno na hraničním přechodu tureckými celními orgány do pasu majitele vozu, nebo osoby s oprávněním dané vozidlo řídit. V případě, že řidič není osobou uvedenou v technickém průkazu jako majitel, vyžadují turecké celní orgány předložení plné moci podepsané majitelem, opravňující tuto osobu vozidlo používat.

Důrazně doporučujeme, aby řidič vozidla při vjezdu do Turecka trval na zapsání vozidla do svého cestovního pasu a předešel tak případným obtížím při opuštění země. Do cestovního pasu je rovněž zanesen termín, do kdy má být vozidlo vyvezeno zpět, popř. přihlášeno. Toto povolení je vydáváno maximálně na dobu 180 dnů.Daný osobní automobil může opustit území Turecka pouze s řidičem, který má vozidlo zapsané v cestovním pase. Osobě, v jejímž cestovním pase je vozidlo zapsáno, je zabráněno opustit Turecko bez tohoto vozidla nebo bez předložení potvrzení, že vozidlo bylo v zemi přihlášeno, popř. uloženo do celního skladu.

Českým občanům cestujícím přes Turecko do Sýrie a Íránu se doporučuje, aby si víza těchto zemí obstarali již v Praze, neboť zastupitelské úřady Sýrie a Íránu v Turecku víza obvykle odmítají vystavit.


nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Mezi ČR a TR existuje smlouva o sociálním zabezpečení, která pokrývá i zdravotní péči. Dle této dohody mají občané ČR v akutním případě nárok na bezplatné ošetření ve státních zdravotnických zařízeních, resp. na následné proplacení takto provedeného ošetření po návratu do ČR. Za tímto účelem je však nezbytné, aby si občan před cestou do Turecka u své české zdravotní pojišťovny obstaral formulář "CZ/TR 111".

Zmíněná dohoda nepokrývá náklady na repatriaci, vyžaduje spoluúčast (např. 20 % na předepsané léky) a v praxi se mohou objevit problémy při proplácení vzešlé z posuzování naléhavosti lékařského zákroku. Proto důrazně doporučujeme občanům ČR sjednat si standardní cestovní zdravotní připojištění na celou dobu pobytu v Turecku. Toto připojištění navíc umožňuje ošetření i v soukromých zdravotních zařízeních, kde kvalita poskytované péče je obecně vyšší, než u státních institucí.

Neexistují žádná omezení při poskytování zdravotní péče cizincům. Soukromá zdravotnická zařízení jsou na velmi dobré evropské úrovni; státní zařízení v hlavních centrech jsou na slušné úrovni. Při dlouhodobém pobytu se doporučuje pojištění u státní SSK (Social Sağlik Kurumu) nebo u některé ze soukromých pojišťoven.

Důležitá telefonní čísla:
Policie: 155
První pomoc: 112
Hasiči: 110
Jandarma (četníci) 156

Cestovní a automobilová asociace: (TTOK)

Ankara: 0312/2228723
Istanbul: 0212/2828140

Turistické informační kanceláře:

Ankara: 0312/2292631
Istanbul: 0212/2456875

 

 nahoru