Francie

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

ZÁJEZDY DO FRANCIE:

 

Ubytování ve Francii

Letenky do Francie

 


 

 

Oficiální název státu

Francouzská republika (République française).

 

Rozloha

Kontinentální Francie se rozkládá na 551 602 km2. Včetně zámořských departementů a území pak Francie měří 675 417 km2.

 

Počet obyvatel

Počet obyvatel Francie včetně zámořských území dosáhl podle odhadů INSEE (FR statistický úřad) k 1.1.2011  65,03 milionů obyvatel, což ji řadí na 21. místo ve světě. Hustota obyvatel je 114,44 obyvatele/km2. Počet obyvatel vzrostl v roce 2010 o 358 000. Roční přírůstek byl v roce 2010 0,55%.

 

Podnebí

Na severozápadě země v Normandi a Bretani panuje typické přímořské podnebí s hojnými srážkami. Oceánické podnebí ve vnitrozemí přibírá směrem k východu kontinentální rysy. Oblasti při středomořském pobřeží mají mediteránní podnebí se suchým a horkým létem a mírnou, ale deštivou zimou.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Převážně rovinatou nebo pahorkatou zemi omývá na severu kanál La Manche, na jihovýchodě Středozemní moře a na západě Biskajský záliv. Další přírodní hranice tvoří na východě Alpy a na jihu Pyreneje. Velké plochy země zaujímají rozsáhlé pánve, z nichž vystupuje vulkanická oblast Centrálního masivu (Puy de Dome, 1 465 m) v kraji Auvergne. Velké řeky jako Rhona, Seina a Loira protékají k moři středohorskými krajinami.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Francie je zemí s největším turistickým ruchem. Střediskem zájmu je Paříž – evropská kulturní metropole s nesčetnými pozoruhodnostmi, jako je Eiffelova věž, světově slavné muzeum Louvre, ale také Eurodisney. K nejmalebnějším krajům patří údolí Loiry v úseku mezi městy Angers a Orleans s četnými zámky a nádhernými parky, jež bývá též nazýváno „zahrada Francie“, ale také francouzské středomořské pobřeží od Marseille po italskou hranici s pásem malebných rybářských vesnic a zálivů s plážemi. Známá jsou i střediska zimních sportů v Pyrenejích a francouzských Alpách, kde k nejnavštěvovanějším místům patří Albertville, Val- d’Isere nebo Chamonix se stejnojmenným, 23 km dlouhým údolím s dalšími centry, jako jsou Les Bossons, Les Praz de Chamonix a Argentiere.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je společná měna používaná v rámci Evropské měnové unie - Euro, které je také jediným platidlem.

 

nahoru

 

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky: 1.1., 1.5., 8.5., 14.7., 11.11., 25.12. a dále pohyblivé svátky: Velikonoční pondělí, Boží hod svatodušní, Nanebevstoupení, Nanebevzetí, svátek Všech svatých.

Obvyklá pracovní doba: 9 - 18 hodin s delší pauzou na oběd. Velký kulturní zlom v pracovní době přinesl 35ti hodinový pracovní týden zavedený od roku 2001. V současné době je toto opatření silně kritizováno jak ze strany francouzských podnikatelů, tak ze strany zahraničních investorů (např. 93% dotázaných členů Americké obchodní komory vidí 35 hodinový pracovní týden jako překážku konkurenceschopnosti francouzské ekonomiky, zejména v kontextu konkurenčního tlaku ostatních zemí). Po roce 2001 došlo k poklesu přímých zahraničních investic, který z části mohl být zapříčiněn jak atentáty z 11. září 2001 tak zavedením zkrácené pracovní doby. Zahraniční investice přestaly klesat až roku 2005.

Po zvolení Nicolase Sarkozyho prezidentem Francie proběhly velké změny v oblasti pracovní doby. Zákon č. 2007-1223 ze dne 21. srpna 2007 udává změny v povolených přesčasech. Pracovní doba stále trvá 35 hodin týdně, ale od 1. 10. 2007 lze se souhlasem zaměstnance prodloužit přesčasy nad jejich státem stanovenou dobu (220 hod/rok). Tyto dobrovolné přesčasy jsou mzdově oceněny a navíc na ně není aplikována daň z příjmu FO.

Francouzi rádi využívají školních prázdnin (časté i během roku) a prodloužených víkendů (nejčastěji během května).

Obvyklá prodejní doba: 9 - 19 (20) hodin v pondělí až sobotu, v některých velkých supermarketech i v neděli.

 

nahoru

 

Náboženské složení

Církev je od r. 1905 oddělena od státu. Oficiálně statistika náboženství není sledována. Uvádíme rozdělení podle dostupných statistik.

Náboženství

deklarované vyznání

1994

2009

katolické

67%

64%

protestantské

3%

3%

židovské

1%

1%

muslimské

2%

4%

bez vyznání

23%

28%

Zdroj: IFOP

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je francouzština. Regionální jazyky, jejichž použití je však silně teritoriálně i funkčně omezené, jsou bretonština, katalánština, baskičtina a alsasština.

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Francie je rozčleněna na 26 regionů (z toho 22 v metropoli, 4 zámořské), regiony se dělí na departementy. Departementů je ve Francii 100, z toho 4 zámořské – Martinique, Guadeloupe, Réunion a Francouzská Guyana.  Kromě toho má Francie zámořská území Mayotte, Wallis a Futuna, St. Pierre a Miquelon, Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy a  Francouzská jižní a antarktická území.

Hlavní město je Paříž, další velké městské aglomerace jsou Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nice, Toulon, Nantes, Grenoble, Rennes.

V březnu 2009 si v referendu obyvatelé souostroví Mayotte odhlasovali administrativní připojení k Francii. Od roku 2011 se tak Mayotte stane francouzským zámořským okresem.

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví. Před odjezdem z ČR je třeba si vyzvednout u pobočky zdravotní pojišťovny Evropskou kartu zdravotního pojištění (EHIC).

Lékařské ošetření
Každé ambulantní ošetření ve Francii si pacienti nejdříve musejí uhradit sami. Ošetření se platí rovnou lékaři, který vystaví potvrzení o ošetření, tzv. "Feuille de Soins".
Stanovená cena konzultace se pohybuje v rozmezí zhruba 22 EUR u praktických lékařů, 25 EUR u jednotlivých druhů specialistů. Část lékařů muže účtovat ceny smluvní.
Pro úhradu nákladů je třeba obrátit se s vystaveným potrvzením ( Feuille de Soins) na místní zdravotní pojišťovnu (Caisse Primaire d´Assurance Maladie- CPAM) nebo po návratu přímo na pobočku své české zdravotní pojišťovny.

Léky
Léky jsou dostupné v lékárnách na základě předložení receptu vystaveného lékařem. Léky je nutné uhradit na místě z vlastních prostředků, které budou následně proplaceny prostřednictvím CPAM.

Nemocniční péče
Doporučení k hospitalizaci vystavuje ošetřující lékař.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění.
V případě nemocničního ošetření se v hotovosti nic nehradí, kromě předepsané spoluúčasti.

Lékařské ošetření 30 % nákladů + 1EUR za návštěvu

Laboratorní testy 40 % nákladů + 1EUR

Léky 35- 85% nákladů+ 0,5 EUR za každou položku receptu

Nemocniční péče - hospitalizační paušál 16 EUR/den za stravu + 20% nákladů po dobu max. 30 dní (u vážných onemocnění bez spoluúčasti)

Repatriace
Repatriace na území ČR,  v případě úmrtí převoz tělesných pozůstatků, není  zahrnuta do nutné a neodkladné zdravotní péče. Pojištění v rámci Evropského průkazu zdravotního pojištění totiž nekryje repatriaci ostatků ani převoz zraněného sanitkou. Z tohoto důvodu se doporučuje připojištění před cestou do Francie.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz. 
Podle nařízení č. 1889/2005 Evropského parlamentu a Rady, platného od 15. června 2007, se snížil na 10 000 EUR limit hotovosti převážené přes hranice Evropské unie bez povinnosti ohlásit tuto skutečnost celním orgánům. Hotovostí se rozumí jakákoli měna, šeky, cestovní šeky, peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze, cenné papíry na doručitele a jiné snadno směnitelné hodnoty, ale také vysoce hodnotné komodity jako drahé kovy nebo drahé kameny.

Členské státy EU mají možnost upravit danou problematiku vnitrostátními předpisy. V případě Francie (čl. 464 a 465 francouzského celního zákoníku) jsou pravidla podstatně přísnější.

Povinnosti ohlásit hotovost nad 10 000 EUR celním orgánům podléhají všechny osoby překračující francouzské hranice (včetně občanů EU), a to bez ohledu na to, zda jde o vnitřní či vnější hranice EU.
Uvedený limit je stanoven na osobu pouze pro případ, že projíždí samostatně. Projíždí-li skupina lidí v příbuzenském vztahu nebo se 
společným ekonomickým zájmem, platí limit pro celou skupinu dohromady.
Ohlášení je nutno provést osobně na celnici při vstupu do země či při výstupu z ní nebo písemně, a to nejpozději 15 dnů před překročením hranic na adrese:
SETICE
Service des titres du commerce extérieur
14 rue Yves Toudic
75010 PARIS
Francie
E-mail: 
">finances.gouv.fr">dg-setice@douane.finances.gouv.fr.
K žádosti je třeba připojit obálku s adresou odesílatele. Podrobné informace a příslušný formulář (ke stažení zde: Declaration d´argent liquide 
13426.pdf )jsou k dispozici na webových stránkách francouzské celní správy www.douane.gouv.fr , rubrika "Particuliers", článek Obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs.

Při cestování se psem, kočkou nebo fretkou je nutný Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné buď tetováním nebo mikročipem a očkované proti vzteklině. Benzín lze převážet pouze v nádrži auta a v kanystru do množství 10l. Dovoz a vývoz zvířat, rostlin, léků (kromě těch, které odpovídají osobní potřebě), zbraní a uměleckých předmětů se řídí zvláštními předpisy. Před cestou doporučujeme informovat se u zastupitelského úřadu Francie v Praze a případně si vyžádat příslušná povolení.

 

nahoru

 

Dokumenty

Občan ČR může vstupovat na území kontinentální Francie, zámořských departementů a teritorií a ostatních členských států EU na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Při cestách do zámořských departemenentů a teritorií Francie se doporučuje dát přednost cestovnímu pasu před občanským průkazem (možnost mezipřistábní mimo území EU). Od 1.1.2006 platí, že k opuštění území ČR k cestě do států EU lze jako cestovní doklad použít občanský průkaz, pokud nemá oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).

Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.
Při cestě autem je nutný řidičský průkaz, technický průkaz (carte grise) a pojištění (carte verte).

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Ve Francii platí od července 2005 druhý nejvyšší stupeň pohotovosti (z pěti možných) reagující na možnost teroristického útoku (v praxi představuje zvýšenou ostrahu veřejných budov a míst s větší koncentrací lidí). Tento stupeň je označen jako „velmi pravděpodobná hrozba“. V posledních třech letech byla bezpečnostní opatření vyplývající z tohoto stupně pohotovosti již několikrát posílena. Velvyslanectví ČR ve Francii proto doporučuje českým občanům cestujícím do Francie, aby zejména na turistických místech, veřejných prostranstvích a v dopravních prostředcích dbali zvýšené opatrnosti.

Upozornění pro turisty cestující autem: 
Pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou poměrně vysoké a musí být zaplaceny na místě. Jakákoliv snaha o snížení pokuty je bezpředmětná. Řízení pod vlivem omamných látek je trestné. Používání antiradaru je ve Francii zakázáno.

Dopravní nehody:
Ve Francii provádějí policejní orgány zápis okolností nehody pouze v případech, kdy došlo ke zranění či úmrtí. Při této příležitosti vyslechnou svědky, provedou základní konstatace a měření, sepíší protokol, ale nejsou kompetentní k určení viníka nehody. Účastníci nehody si poté mohou vyžádat protokol prostřednictvím příslušné prokuratury (protokol však bývá k dispozici až po několika měsících).
K nehodám, při kterých došlo pouze ke hmotným škodám, se policie nedostavuje (protokol tedy nesepisuje). O okolnostech nehody sepisují tzv. „Evropský protokol» o nehodě sami její účastníci. Formuláře protokolu mají standardní podobu v celé EU. Existuji i v češtině a jsou zpravidla k disposici v každé pojišťovně.
Při vyplňování protokolu je podstatné:
(1) přesně zachytit situaci na schématu v dolní části formuláře;
(2) zajistit, aby byla řádně vyplněna totožnost účastníků nehody a údaje k jejich pojištění;
/je tedy třeba žádat předložení oficiálních dokladů totožnosti účastníků nehody (občanského průkazu nebo pasu), řidičského průkazu a zelené karty; pokud předloženy nejsou, doporučuje se přivolat policii/;
(3) zapsat do formuláře protokolu jména a adresy svědků.
Protokol může být vyplněn i několika jazyky (např. jedním účastníkem česky a druhým francouzsky).
Pokud by druhá strana odmítla protokol podepsat, je též možné přivolat policii, nebo eventuelně vyplnit protokol s pomocí svědků. Doporučuje se dobře si situaci vyfotografovat.

Odškodnění:
Hmotné škody (pokud již nebyly hrazeny havarijním pojištěním) lze uplatnit buď u pojišťovny druhé strany ve Francii (francouzsky) anebo též u jejího zástupce v České Republice. Podrobnosti a kontakt si lze vyžádat u České kanceláře pojistitelů (
www.ckp.cz).
Zkušenost ukazuje, že řešit škody na zdraví včetně úmrtí přímo ve Francii s pojišťovnou odpovědné osoby bývá někdy efektivnější a především rychlejší. Příslušná francouzská právní úprava je ve vztahu k obětem autonehod příznivá. Škody na zdraví nejsou hodnoceny podle předem stanového ceníku, ale jednotlivé případy jsou řešeny individuálně, a to dle zvyklostí a relevantních soudních precedentů.
Pro případ, kdy by bylo třeba řešit odškodnění soudní cestou, je žádoucí - vzhledem k tomu, že jde o specifickou a úzce vymezenou právní oblast - asistence advokáta se znalostí francouzského práva a francouzského prostředí. Poplatky za soudní řízení jsou ve Francii relativně nízké (několik desítek eur bez ohledu na výši sporu). Výše odměny služeb advokáta je srovnatelná s odměnou běžnou v České republice.

Nákladní kamionová doprava:
Porušení celních předpisů či ustanovení Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (Dohoda AETR) :
Stává se, že při mezinárodní kamionové dopravě je kamion zadržen, a to buď celní správou (celní přestupky) nebo policií (nedodržování ustanovení Dohody AETR). Konstatované přestupky bývají nejčastěji dvojího charakteru a mají dva následující důsledky:
(1) Pokud je přestupek malý, příslušný kontrolní orgán udělí blokovou pokutu (řádově do několika set eur), přičemž má možnost vozidlo zadržet do doby, než bude pokuta zaplacena. I kdyby byla pokuta uložena v rozporu s právním řádem, opravný prostředek je v praxi nedostupný.
(2) Pokud je přestupek závažnější, nebo se jedná o trestný čin, kontrolní orgán nařídí po konzultaci s prokuraturou zaplacení soudní jistoty (zpravidla ve výši několika tisíc eur). I v tomto případě je vozidlo zadrženo do doby, než je jistota uhrazena. Záležitost pak řeší soud. Postup je obvykle následující: Soud odsoudí pachatele (bez přítomnosti stran) k pokutě ve výši již zaplacené jistiny. Rozhodnutí soudu je pachateli zasláno doporučeným dopisem s doručenkou. Ten může proti rozhodnutí podat dovolání do 45 dnů od data doručení. Pokud tak učiní, je celá jeho kauza znovu posouzena, tentokrát za jeho přítomnosti, nebo za přítomnosti jeho advokáta. Tímto opravným prostředkem se v minulosti v mnoha případech podařilo původní rozhodnutí zrušit, nebo pokutu podstatně snížit.

Dne 5. ledna 2012 vstoupil v platnost dekret č. 2012-3 z 3. ledna 2012, kterým se mění „code de la route“ (francouzský silniční zákon). Dochází ke zpřísnění sankcí za některá porušení pravidel silničního provozu a zavádějí se nové povinnosti. Dekret přináší tyto hlavní změny:
- Naprostý zákaz vlastnit, převážet a používat navigační zařízení upozorňující na umístění radarů měřících rychlost. Pokuta za nedodržení je 1500,-€ .
- Zvýšení pokuty za telefonování za jízdy z 35,- € na 135,-€.
- Zvýšení pokuty za sledování televize za jízdy ze 135,-€ na 1500,-€.
- Zvýšení pokuty za používání poznávací značky neodpovídající předpisům ze 68,-€ na 135,-€.
- Zvýšení pokuty za jízdu v odstavném pruhu z 35,-€ na 135,-€.
- Nově bude stejným způsobem pokutováno pouhé vjetí do odstavného pruhu.
Výnos francouzského ministerstva vnitra ze dne 3.1.2012 stanovuje nově povinnost pro řidiče motocyklů nad 125 cm3 nosit reflexní vesty. Tato povinnost bude v plném rozsahu platit od 1.1.2013.
Porušení shora uvedených povinností se samozřejmě odrazí v bodovém systému platícím pro francouzské ŘP. Cizinci jsou povinni udělené pokuty zaplatit na místě v hotovosti.

Odškodnění v případě fyzického násilí: 
Francouzské zákony umožňují též odškodnění v případě úmrtí či poškození zdraví v důsledku prokázané agrese. Na odškodnění vzniká právo bez ohledu na to, zda byl viník vůbec nalezen a identifikován či zda je solventní. Odškodnění vyměřuje zvlášť k tomu ustavená soudní komise, která postupuje podle běžných zvyklostí a soudních precedentů. I v tomto případě se nicméně doporučuje asistence kvalifikovaného francouzského advokáta.

Trestní záležitosti:
Policie má právo zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu na dobu 24 hodin, tato doba může být prodloužena na základě rozhodnutí prokurátora až na 48 hodin (v případech podezření ze spáchání některých zvlášť závažných trestných činů i na dobu delší). Zadržený má možnost využít právní pomoci advokáta. Po uplynutí doby vazby je dotyčná osoba předvedena buď přímo před řádný soud, kde probíhá za přítomnosti jejího advokáta příslušné řízení, nebo je předvedena před vyšetřujícího soudce, který ji, též za přítomnosti advokáta, předběžně vyslechne a poté rozhodne o vyšetřovací vazbě. Vyšetřovací vazba může trvat i několik měsíců. Po jejím ukončení je obviněný postaven před řádný soud.
Úloha advokáta je v těchto případech od počátku velmi důležitá. Záležitost se navíc často komplikuje i jazykovou bariérou. Pokud si zadržený český občan nestanoví vlastního advokáta, je mu přidělen advokát ex offo (placený francouzským státem). K výslechům či soudnímu řízení je též přizván soudem placený překladatel, který se ale účastní pouze úkonů v rámci trestního řízení nebo výslechů. Je velmi obtížné žádat jeho přítomnost k jiným účelům, jako například k rozhovorům s advokátem. V takovém případě je samozřejmě nejpraktičtější použít služeb francouzského advokáta se znalostí českého jazyka, jeho služby, nejedná-li se o advokáta ex offo, je však třeba uhradit.

V Paříži a v dalších velkých městech a především ve středomořské oblasti je třeba dát pozor na krádeže. Není vhodné nechávat doklady a cenné věci na pláži a v zaparkovaných autech, nocovat na pláži.

Vzhledem k narůstajícímu počtu loupežných přepadení na jihu Francie v oblasti Provence, u benzínových stanic a na odpočívadlech dálnice A7, okolí měst Aix-en-Provence, Marseille, Nice, po celém jižním pobřeží Côte d´Azur turistům se nedoporučuje přespávat v zamknutých automobilech mimo kempy a ubytovací zařízení, neboť hrozí vysoké riziko přepadení.

Ve vysokohorských oblastech je důležité nepodceňovat náročnost terénu a klimatické podmínky, nezapomínat na připojištění pro vysokohorskou turistiku a na speciální připojištění na sport. Před cestou do zahraničí se doporučuje sjednat si cestovní pojištění.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP má každý státní příslušník ČR právo pobývat v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18. Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států".
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Občan ČR nemá v rámci turistického pobytu přihlašovací povinnost.

Práce občanů ČR ve Francii 
Dne 27. června 2008 bylo ve věstníku Journal Officiel (str. 10333) publikováno nařízení č. 0149 jako právní rámec úplné liberalizace francouzského pracovního trhu pro občany všech států, které vstoupily do EU dne 1. května 2004. K 1. červenci 2008 se tak francouzský pracovní trh otevřel zcela i pro české občany.

Pro občany ČR to v praxi znamená, že mohou na území Francie vykonávat závislá i nezávislá povolání za stejných podmínek jako Francouzi, samozřejmě za předpokladu splnění kvalifikačních podmínek. Výjimku tvoří několik specifických povolání ve státní správě určených výhradně francouzským státním příslušníkům.

Pro všechna povolání s výše uvedenou výhradou již není třeba žádat pracovní povolení.

Co se týče pobytových dokladů, odpadá pro české zaměstnance povinnost být držitelem francouzské pobytové karty. Český občan všeobecně má však právo o její vystavení požádat na prefektuře nebo podprefektuře příslušné podle místa bydliště.

Při této příležitosti upozorňujeme na budoucí povinnost nahlásit svou přítomnost při dlouhodobém pobytu na francouzském území obecnímu úřadu místa bydliště (plnění této povinnosti bude vyžadováno, jakmile bude vydán zatím chybějící prováděcí předpis k základní právní úpravě). Tato povinnost se bude vztahovat na všechny příslušníky EU a EHP, kteří se přistěhují do Francie po datu zveřejnění nařízení stanovujícího formu potvrzení o přihlášení. Bude třeba ji splnit během tří prvních měsíců pobytu.

Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách francouzské státní správy Service-Public

 
nahoru